#jugoslavia

Hempatia Soma iGrow Hemps garden
  1. amrildooo

    Konoplja u Bosni

    Konoplja se uzgajala svuda u Zenici, kao i drugdje u Jugoslaviji... Konoplja se uzgajala svuda u Zenici, kao i drugdje u Jugoslaviji, jer je imala široku upotrebu. Prema popisima, počev od 17. stoljeća, najviše je uzgajana na imanjima stanovnika sadašnje Donje Gračanice, koja su bila na...