smart meter

Hempatia Soma iGrow Hemps garden
  1. Carlos Irwin Estévez

    Pametna brojila - kraj unutrašnjeg uzgajanja?

    Možda ste već negdje po netu pročitali da je HEP uveo pametna brojila za struju u pokusnih 6.000 kućanstava pravdajući to obavezom koju nalaže Europska unija,isto tako reklamira da će računi za struju sa ugrađenim takvim brojilima biti manji. Smart Meter je uređaj koji bilježi upotrebu...