Borite se putem interneta!

Hempatia Soma Herbies Headshop iGrow

Beyond

Vutra Veteran
07.08.2006
1.948
334
0
38
Mi smo internet generacija i to moramo iskoristiti!
Najmanje sto moze svatko od nas napraviti je ici po forumima s tematikom narkomanije i siriti istinu o marihuani. Drugo sto mozemo je igrati PRLJAVO kao ljudi koji sire dezinformacije, a s tim mislim na spam i reklame u korist marihuane gdje god stignemo. Prikupljajte informacije o nestetnosti i koristi marihuane i istrazivanjima, i saljite ih gdje god stignete, i stavite na ovaj forum da i drugi mogu. Da ne kazem da moramo napraviti virus koji ce siriti informacije, ali to bi bilo prebrutalno :wink: .
Mi nismo kriminalci, i nazalos to moramo dokazati!
 
edit: Kobaja: http://www.vutra.org/pravilnik (član 5.)

Ako misliš da æu se pretvoriti u jebenog spamera, kiber verzije Jehovinog svjedoka, varaš se.

Legalizacija je povezana s "kolektivnom sviješæu", mentalitetom društva i da smo kojim sluèajem u 18.st. imali kolonije po Africi i bili neka od svjetskih sila danas bi mogli duvati gdje poželimo.

U ovom sluèaju, priklanjamo se "instant" sistemima, koji još od vremena Krista na ovim prostorima znaèe gutanje neèijeg ***** i izrabrivanje.

Prema tome, budi sretan! Da smo generacija naših oèeva vjerojatno bi konzumente kanabisa gaðali kamenjem ili vruæim uljem istjerivali ðavla iz njihovih prljavih, narkomanskih duša. Da ne govorim o generacijama baba. Te misle da je drogu napravio Švabo umjesto bojnog otrova.

(-;

:lol:
 

Beyond

Vutra Veteran
07.08.2006
1.948
334
0
38
Miss Betty Bowers je napisao(la):
Ako misliš da æu se pretvoriti u jebenog spamera, kiber verzije Jehovinog svjedoka, varaš se.

Da, i ja mrzim spam. Kad bolje razmislim ipak treba izbaciti spam iz mojeg gornjeg teksta. Bio je to trenutak slabosti, jer nemogu vise izdrzati ove lazi i maltretiranje pandura.
 

Beyond

Vutra Veteran
07.08.2006
1.948
334
0
38
http://hr.wikipedia.org/wiki/Indijska_konoplja - vrlo dobar potez nekoga od nasih da stavi informacije na wikipediju.

Neki tekstovi s arhive net.hr:

http://www.net.hr/kultura/knjiga/page/2004/04/09/0319006.html - smatram da bi ovaj tekst trebalo staviti na pocetnu stranicu.

http://www.net.hr/kultura/knjiga/page/2004/04/09/0317006.html - jako dobar tekst. Onaj pod navodnicima treba isto staviti na pocetnu stranu.

http://www.net.hr/znanost/page/2002/12/04/0086006.html - marihuana nije put do teskih droga

http://www.net.hr/znanost/page/2006/05/30/0575006.html
 

doors_of_perception

Aktivan Član
28.10.2005
1.095
51
0
37
Miss Betty Bowers je napisao(la):
Ako misliš da æu se pretvoriti u jebenog spamera, kiber verzije Jehovinog svjedoka, varaš se.Sljedeæom izjavom idem svjesno u offtopic ali smatram da je ta praksa nužna i da opravdava moju namjeru. Takoðer, naredne materijalizirane misli (tj. preciznije misaoni Protoci uronjeni u vlastitost) iskljuèivo su osobne naravi i nenametljive forme. Drugim rijeèima, ništa od vaš ne tražim, a ponajmanje da èinite što vam kažem, veæ iskljuèivo iznosim svoje viðenje koje se bazira na rušenju stereotipizacije i pasivne obavještenosti (koja ne traži povratnu informaciju i samo-kritiku veæ sebe predstavlja jedinom, apsolutnom i iskljuèivom). Takoðer, ovaj ono što slijedi nije usmjereno iskljuèivo za sestru Miss Betty Bowers, veæ jednostavno ponukano njezinim viðenjem, kojega, da se razumjemo, poštujem kao i svoje vlastito. Niti više, niti manje.


Jehovini svjedoci... Njihovo je ime veæ postalo sinonimom i stereotipom za osobe koje pokušavaju preobratit ljude na svoju propagandnu mašineriju pritom skrivajuæi se iza svojih, samo njima znanih, planova. No nameæu se mnoga pitanja samim razmišljanjem na takav naèin: "Tko su zapravo oni?", "Èime se bave?", "Koja su njihova htjenja?", "Kakvi su njihovi programi?", "Kakvo je njihovo vjerovanje?" Ako ne znate odgovore na sljedeæa pitanja nameæe još još veæe lavina i bujica nadolazeæih pitanja koja nužno zahtjevaju njihovo odgovaranje: "Kojim pravom dajete mišljenje o neèemu što niste upoznali, s neèim èime niste upoznati i nešto u što niste kroèili?", "Smatrate li da je mišljenje valjano ako nije dobilo popratnu informaciju i ako nije prošlo kroz gust i temeljit sud proispitivanja i skeptiènosti?", "Kojim pravom ikoga osuðujete, tj. o njemu sudite?"

Da se razumjemo: za mene ne znaèi tko je tko, veæ što je.. jer jedino je tijelo, tj. pruženi alat moguænosti èinjenja i djelovanja, tj. same fizièke materijalizacije Apstrakcije, razlièito jedno od drugoga. Naša Esencija, Duh, Duša, Bitak, Jestvo (ne odnosim se na Jastvo), nutrina ili kako god to željeli nazvati (nasmijao me sad ovaj dio "nazvati" pošto Apstrakcija nikada ne može biti spoznajno shvatljiva i proživljujuæe sposobna materijom) je ono što nas povezuje, spaja, èini Jednim i Savršenim u našoj tjelesnoj i nužnoj ne-Savršenosti velièanstvene individualno-raritetno-subjektivne vlastitosti sebe. Pod ovim mišljenjem ili vjerovanjem, povezujem i prièu o bilo kojemu èovjeku, bilo kojeg uvjerenja, djelovanja, nastojanja, mišljenja...pa tako i o Jehovinim svjedocima.

Takoðer, kako mišljenje može biti valjano ako nije prošlo sud sebe? Ako nije proispitalo, tražilo odgovore, bilo u potrazi za Istinitošæu? Ako nije odbacilo ponuðeno razmišljanje obavinuto velom pojmovne reprezentacije (dominantnog izvora moæi naravno) i nametnuto-dane (ne pružene!) znaèenjske simbolike? Ako nije bilo skeptièno i pohlepno u traženju i formiranju kritièkog vjerovanja koje nikada ne može biti fiksirano, veæ otvoreno za vjeènost i bezgraniènost? Ako ovi koraci nisu poduzeti, mišljenje, tj, njegovo izražavanje (jer iskljuèiva misao bi bila impresionistièke naravi u ovom kontekstu) ne postiže ono što ju èini valjanom i što joj omoguæava onaj sveti i povlašteni položaj meðu smrtnom obiènošæu: a to je kompetentnost. Do onda, mišljenje nema svoju velièinu jer praktièki, odnos meðu-prožetosti i dualistièke ispunjenosti nije ostvaren... Nema tog mosta kojim bi mogli prijeæi preko uzdignute oluje morskog strujanja i stiæi u mirne luke velièanstvene Harmonije Komplementarnosti.

Ja sam osobno upoznat u kulturu Jehovinih svjedoka, tim više što mi je baka osobno njihovim èlanom veæ nekih 40tak-50tak godina, a i osobnim zanimanjem i željom za uèenjem o neèemu što ne znam. To bih takoðer i toplo preporuèio svima: da budete u potrazi za znanjem. Netko æe sada pomislit da imam uzdignuto (bio namjerno bilo podsvijesno) i subjektivno mišljenje o samoj "organizaciji", tj. istomišljenièkom udruženju. No, samo protivljenje te odbijanje mojih roditelja (oboje se prozivaju ateistima iako su zapravo agnostièkog uvjerenja), kao i ravnodušnost moga dede, koji su me uvijek zapravo nastojali pridobiti na njihovu stranu (dobronamjerno no ipak pogrešno...jer nisu omoguæili Slobodu "neutralnosti") bi u praksi zapravo moglo pokazati drugaèije. No ipak, danas, utjecaja nema niti jedna niti druga strana (jer svaka "tupi" svoje) veæ svoje vjerovanje tražim u obostranosti. To je jedini naèin za postizanjem kompetentnosti neokaljane jednolinearnošæu.

Osobno, smatram kako se Biæe ne može podvrgnuti jednoj definiciji i jednom uvjerenju. Samim time on sebe osuðuje na kanalizaciju i uvjetovanje svoga misaonog protoka (tj. njegova izrièaja) pogledom omeðenim granicama "jedne Istine". Osim toga, takvim èinom, on sebe osuðuje i na materijalizaciju svoga Duha, èime si direktno "reže" svoja anðeoska krila i sputava svoj Spoznajni Život nebeskog Potencijala Beskonaènosti na zemaljske okove ne-pružene Datosti. Tako da, nemam želju a kamoli namjeru pripadati jednome (jer mi možemo ostvariti sebe i svoju velièinu jedino u pluralizmu)...a pod to i spadaju Jehovini svjedoci. Moje Postojanje i Esencija ne mogu biti obezvrijeðeni tako neèim niskim kao što je rijeè. Ja ne mogu sam sebe materijalno prozvati, nazvati, oznaèiti, o-imenovati. Samim time osudio bih se na apsoultizam, ne-Evoluciju, opredmetljenje...a samim time i na smrt. No to me ne sprjeèava da o njima uèim, da se o njima informiram i da tražim povratne informacije kako bih formirao vlastita vjerovanja.

Jehovini se svjedoci protive crkvi za koju vjeruju da iskorištava ljude okreæuæi ih u samo-svrhovitu spletku iluzione težnje za profitom koju provode sveæenici. To naravno proizlazi iz vjerovanja da su Isusa Krista ubili farizeji i da ti isti danas vode svoje profiterske zamisli u svrhu svoga bogaæenja. Ne vjeruju u simbol križa, veæ su uvjerenja kako je Isus razapet na stablu... u ovo se možete osvjedoèiti tako da vidite pogreb "J. svjedoka" koji na svom grobu nemaju križ, kao ni veæinom poruke (vjeruju u jednostavnost). Takoðer, nemaju i ne slave praznike, osim jednog koji predstavlja jedini dan velièanja imena božjeg u godini. U crkvene praznike, kao i npr. roðendane i sl. ne vjeruju i smatraju kako se valja slaviti jedino bog, a ne ono za šta smo mi sami stvorili znaèenje tzv. slavlja i svetosti. Nadalje, ne konzumiraju droge (alkohol, nikotin itd...), vjeruju u davanje i pružanje, zabranjeno im je lagati, krasti i ostale božje zapovijedi. Imaju nešto sitno izmjenjenu bibliju, vjeruju u Apokalipsu i poduèavaju se o grješnosti ljudskog materijalizma i Ljepoti "naknadnog" Življenja u božjem kraljevstvu. Nisu ni približno neobrazovani veæ imaju složeno organiziran sustav obavještavanja: èasopisi, knjige, predavanja, konferencije, kongresi, skupovi u zemljama širom Majke Zemlje (eto, jednu knjigu od njih sad upravo držim u svojim rukama) u kojima se dotièu politièkih, socijalnih, religijskih i ostalih pitanja svakodnevice. Uglavnom, protive se najviše materijalizmu, za koji smatraju da je uzroènik svih problema. Što se tièe ostaloga, bave se odnosom meðu mladima, vlastitošæu (njenim poboljšanjem), školovanjem, anti-drogom (užasno su rigorozni što se toga tièe), kao i npr. što se protive masturbaciji i sexu prije braka (no nemojte to na njih iskljuèivo povezivati jer npr. sam Kant, meðu veæim filozofima, preciznije deontolog, tj. konsekvencijalist, se je takoðer protivio izmeðu ostalog masurbaciji, govoreæi kako njome sami sebe svaðamo na sredstvo).

E sad... po meni osobno u nekim drastiènim stvarima griješe. Kao prvo, Biæu ništa ne smije biti zabranjemo (religija se "pravda" da su te zabrane božje a ne ljudske što ne mijenja baš ništa po meni) jer time dolazimo u direktno kršenje njegove Slobode. Drugim rijeèima, mi imamo Slobodu i da griješimo i da èinimo dobro, ali nemamo pravo da èinimo drugome što ne želimo da se èini nama ili još preciznije što ne želimo proživjeti našim Duhom (a to je univerzalno patnja, tj. ne-Sreæa). Dakle, ne postoji Sloboda bez odgovornosti i bez valorizacije drugoga kao sebe sama (èime dolazi do nestajanja tzv. razlièitosti) a njezini se putevi postižu Dijalognim Konsenzusom, no takoðer, ponavljam zakon kao raspon dopuštanja i zabranjivanja ne može postojati jer dovodi do autodestrukcije i ugnjetavanja Apstrakcije Biæa. Takoðer, znaèenje Istinskog Boga su sveli na pojam, uzdizujuæi ga kao vrhovno apsolutno Postojanje, iako apsolutizam nikada ne može postojati jer bi samim time uništio samog sebe i doveo do vlastita nePostojanja ukidanjem uzroèno-posljediènog reciprociteta, Mreže Života i same Evolucije bezvremenske i bezgraniène Vjeènosti Postojanja. Mi jesmo Bog. Kolektivne individue u individualnoj kolektivnosti, kap mora u moru kapi, sve u ništavilu sebe, Trenutak a Beskonaènost. Naša nas individualna a opet velièanstveno-predivna raditetnost i unikatnost èini jedinstveno-neponovljivima, jedinima, svojima i podaruje nam najveæi dar tijelu: Život i subjektivnost uronjenu u vlastitost.. Samim time, mi imamo dar doprinosa i dolazimo u stanje Putovanja na kojemu Spoznajnom percepcijom svoje darove možemo (i moramo) pružati i oplemenjivati...te naposlijetku biti oplemenjeni. Tada naša individualna ne-Savršenost postaje kolektivnom Savršenošæu i spoznajemo svu velièinu naših dosega i uviðamo pruženu nam ruku same Ljubavi Univerzuma.
Naposlijetku, velika pogreška Jehovinih svjedoka takoðer leži u njihovoj nemoguænosti da svladaju svoju želju za spasenjem èovjeka (što nam leži u Prirodi ali moramo razluèit što možemo a što ne...zbog naèela Istinskosti) èime govore da ako želimo "spas" moramo prihvatiti volju božju a samim time i pravila koja stoje iza, što nemaju pravo, jer spoznaju možemo samo pružati ali ne i zahtijevati da se uzvrati jer time negiramo Izabranost Istine, Istinsku prepoznatljivost te samo naèelo prožimljanja sebe u sebe nakon prethodnog koraka prvobitne spoznaje (ili ukazanja neèijeg) i realnog shvaæanja. Na taj naèin postupa i Život: on nam svoju ruku neprestano pruža, no nikad ju ne nameæe a želja za prihvaæanjem ovisi iskljuèivo o našoj želji. Zato sam se u uvodnom obraæanju i pozvao na èinjenicu da od vas ništa ne tražim, a ponajmanje da èinite što govorim (jer uostalom moja namjera nije da me netko slijedi veæ da slijedi samoga sebe) jer to ovisi iskljuèivo o vama. Na meni je samo da govorim i da pružam svoju ruku koja je i meni pružena.


Da završim... Moje misli nisu bile okrenute protiv ikoga ili u svrhu neèijeg velièanja. Moja je namjera bila okrenuti vaše misaone protoke vama, napomenuti vam kako stvaranje mišljenja o neèemu što prethodno iza sebe nema duboku analizu nije dovedeno u stanje kompetentnosti a time i pravovaljanosti, veæ je obiènim produktom znaèenjske invencije, bezvrijedno jer nije meðu-kreirano i meðu-ostvareno (izmeðu same materije i Apstrakcije koje u dualistièkoj Komplementarnosti ne postoje kao zasebne razlièitosti veæ kao samo-nadopunjujuæa jednina). Morate biti kritièni (a posebice samo-kritièni), morate tražiti svoje mjesto i težiti ostvarivanju svoga Potencijala...ali sve to morate postizati skeptiènim sudovima kojima znaèenje nikada ne može biti fixirano veæ otvoreno za vjeke vjekova (uostalom i vi nastavljate pitanja koja je netko zapoèeo) i valjanom argumentacijom.
Takoðer, za kraj, ostavit æu vam jednu misao o Jehovinim svjedocima koja izmeðu svega navedenog o njima, mene najviše stavlja u poziciju divljenja prema njima (kao osobama ne kao organizaciji): ja ne kažem da su svi Istinski sljedbenici svoga vjerovanja (jer ima onih koji bi vas i pokrali, koji bi se okoristili ili koji bi vas naveli radi koristoljublja. Uvijek æe biti u žitu kukulja. Uvijek. No to ne znaèi da možemo generalizirat zato jer smo imali individualno iskustvo lošeg ili dobrog) i ne kažem da je njihovo vjerovanje dobro ili loše (jer tko sam ja da odgovorim na pitanje Morala iz perspektive drugoga i njegove percepcije...to mogu samo za sebe) ali zapitajte se kolika mora biti snaga èovjeka da ono u šta vjeruje (a opet napominjem, to ne mora biti iskljuèivo dobro ili loše: naèelo univerzalne relativnosti) da to ide pružati radi drugoga (ili kao što bi neki budisti rekli: morali smo sami sebi oduzeti stanje Nirvane da bi mogli djelovati na zemlji, meðu tijelima) zato jer u to vjeruje? Pa to nastojimo i mi na ovome Forumu postiæi: da doðemo u poziciju da damo svoj glas (bio on ispravan ili ne) zato jer u njega vjerujemo i da, izmeðu ostaloga, izaðemo na ulice, u tu frontu demoniziranja i profiteskih iluzija usaðivanja izopaèenoga. Mnogi æe reæi da se borimo za narkomaniju i samo zamislite kolko naša volja mora biti jaka da izaðemo nasred trga i usred ispranih masa i trpimo osude zato jer iznosimo ono u šta vjerujemo. To mogu samo veliki ljudi, da usprkost obezvrijeðivanju i ponižavanju drugih, ostanu dosljedni sebi i svojim idealima.


"I tebi baš što goriš plamenom
Od ideala silnih, vjeèitih,
Ta sjajna vatra crna bit æe smrt
Mrijeti ti æeš kada poèneš sam
U ideale svoje sumnjati!"

Silvije Strahimir Kranjèeviæ, Mojsije

Srdaèan pozdrav

Aleksandar