Kako se dogaða sreæa?

Hempatia Soma Herbies Headshop iGrow

Vuk_samotnjaK

nobody's puppet
22.07.2006
498
127
63
Fiji
Vratite se sebi. Promatrajte se. Zato sam ranije i rekao da je samoopažanje radosna i izvanredna stvar. Nakon nekog vremena neæete se više morati truditi, jer kada se iluzije poèinju raspadati, poèinjete se upoznavati sa stvarima koje se ne mogu opisati. To zovemo sreæom. Sve se mijenja i svjesnost postaje vaša navika.

Ima jedna prièa o uèeniku koji je došao k uèitelju i rekao mu: "Možete li mi dati neki mudri savjet? Možete li mi reæi nešto što æe me voditi na mojem životnom putu?" Bio je to dan uèiteljeve šutnje, pa je uzeo list papira i napisao: "Svjesnost." Kada je to uèenik vidio, reèe: "To je prekratko. Možete li mi to malo pojasniti?" Uèitelj je opet uzeo natrag listiæ i dopisao: "Svjesnost, svjesnost, svjesnost." Uèenik reèe: "Dobro, ali što to znaèi?" Uèitelj je opet uzeo taj listiæ i dopisao: "Svjesnost, svjesnost, svjesnost - znaèi svjesnost."
Upravo to je promatranje samog sebe. Nitko vam ne može pokazati kako se to radi, jer bi vam dao neku tehniku, programirao bi vas. Ali, promatrajte se. Kada s nekim prièate, jeste li toga svjesni ili se s time jednostavno poistovjeæujete? Kada ste se na nekoga naljutili, jeste li bili svjesni da se ljutite ili ste se jednostavno poistovjetili sa svojom ljutnjom? Kasnije, kada ste imali vremena, jeste li prouèavali svoje iskustvo i jeste li se trudili da ga shvatite ? Otkuda je ljutnja došla? Što ju je uzrokovalo? Ne znam ni jedan drugi put do svjesnosti. Možete promijeniti samo ono što shvatite. Ono što ne shvatite i èega niste svjesni, to potiskujete, a sami se ne mijenjate. Ali kada to shvatite, promijenit æe se.

Ponekad me pitaju: "Je li taj rast u svjesnosti postupna stvar ili dolazi kao grom iz vedrog neba?" Neki sretnici to dožive kao blijesak. Jednostavno postanu svjesni. Drugi opet rastu u tome, polako, malo po malo, sve više i više. Poèinju zapažati stvari. Iluzije nestaju, fantazije se gube i dolaze u dodir sa stvarnošæu. Nema nekog opæeg pravila. Jako je poznata ona prièa o lavu koji je naišao na stado ovaca i na svoje iznenaðenje ugledao lava meðu ovcama. To je bio lav kojeg su ovce othranile kad je bio mali. Blejao je kao ovca i trèao okolo kao ovca. Lav je krenuo ravno prema njemu i kad je stao pred njega, lav-ovca poèeo je sav drhtati. Lav mu reèe: "Što radiš meðu ovim ovcama?" I ovca-lav odgovori: "Ja sam ovca." I lav reèe: "Ne, ne, nisi ti ovca. Poði za mnom." I tako je poveo ovcu-lava sa sobom do jezera i rekao mu: "Pogledaj." I kada je ovca-lav pogledao u svoj odraz u vodi snažno je zaurlikao, i u tom trenutku bio je promijenjen, i nikad više nije bio onaj isti.

Ako imate sreæe, i ako su vam bogovi naklonjeni, ili ako ste blagoslovljeni Božjom milošæu (upotrijebite teološki izraz koji hoæete), mogli biste iznenada shvatiti tko je "ja", i više nikad neæete biti isti, nikada. Ništa vas više neæe moæi ožalostiti, i nitko vas više neæe moæi povrijediti.
Nikoga i nièega se više neæete bojati. Nije li to nešto jedinstveno? Živjet æete kao kralj, kao kraljica. To je pravi kraljevski život, a ne ona glupost kad vam, na primjer, izaðe slika u novinama, ili kada imate puno novaca, to je obièna trulež. Nikoga se ne bojite zato što ste savršeno zadovoljni time što ste "nitko". Uopæe vas nije briga za uspjeh ili neuspjeh. To vam ništa ne znaèi. Èast, sramota, ne znaèe vam ništa! Takoðer vam ništa ne znaèi ako napravite budalu od sebe. Zar nije divno biti u takvom stanju! Neki ljudi stižu do tog cilja mukotrpno, korak po korak, primjenjujuæi svjesnost samih sebe mjesecima i tjednima. No, obeæavam vam ovo: nisam još sreo ni jednu osobu koja bi uložila vrijeme u svjesnost, a da nije primijetila razliku za najviše nekoliko tjedana. Kakvoæa njihovog života se mijenja tako da više ne moraju vjerovati jer tada vide, drugaèiji su, drugaèije reagiraju. U stvari, manje reagiraju, a više djeluju. Vidite stvari koje nikada prije niste vidjeli.
Imate puno više energije, puno više života. Ljudi misle da bez želja izgledaju kao panjevi, mrtvi. A u stvari, ne bi više bili napeti. Otarasite se svojeg straha od neuspjeha, svoje napetosti kada uspijete, i bit æete ono što jeste, bit æete opušteni. Više ne biste vozili s nogom na koènici onda kad to nije potrebno. Upravo bi se to dogodilo.

Tranxu, veliki kineski mudrac izrekao je jednu misao koja mi se toliko svidjela da sam je nauèio napamet: “Kada strijelac gaða lukom bez razmišljanja o nekoj posebnoj nagradi, koristi sve svoje vještine; kada gaða kako bi osvojio mjedenu kopèu, veæ je nervozan; kada gaða za zlatnu medalju, oslijepi, vidi dvije mete, i izvan sebe je. Njegova vještina nije se promijenila, ali nagrada mu podjeljuje pažnju. Stalo mu je do nagrade! Više razmišlja o pobjedi, nego o gaðanju i potreba za pobjedom lišava ga snage."
Nije li to slika veæine ljudi? Kada nemate za što živjeti, posjedujete sve svoje vještine, na raspolaganju vam je sva vaša energija, opušteni ste, ne brinete, nije važno da li pobjeðujete ili gubite.
Evo pravog, ljudskog života za vas. To je život. Do toga se dolazi samo svjesnošæu, i u svjesnosti æete shvatiti da slava i èast ne znaèe ništa. To je samo društvena konvencija i ništa drugo. Zato se mistici i proroci s time uopæe nisu zamarali. Ni èast ni sramota nisu im ništa znaèile. Živjeli su u drugom svijetu, u svijetu probuðenih. Ni uspjeh ni neuspjeh nisu im ništa znaèili. Imali su ovaj stav: "Ja sam budala, i ti si budala, i u èemu je onda problem?"
Netko je jednom rekao: "Tri najteže stvari za èovjeka nisu tjelesne sposobnost, ni intelektualna dostignuæa, nego, prvo: uzvraæati ljubav za mržnju; drugo: prihvatiti odbaèene; i treæe: priznati da si u krivu." Ali to su istovremeno i najlakše stvari ako se ne poistovjetite s “pripadajuæim”. U tom sluèaju možete reæi stvari kao što su: "U krivu sam. Da me bolje poznajete vidjeli biste kako sam èesto u krivu. Što biste drugo mogli oèekivati od jedne budale?" Meðutim, ako se ne poistovjetim s tim svojim aspektom, ne možete me povrijediti. U poèecima æe stara uvjetovanost ponovno navaljivati, i bit æete potišteni i tjeskobni. Tugovat æete, plakati, i tako dalje. "Prije prosvjetljenja bio sam potišten; poslije prosvjetljenja i dalje sam potišten." Ali postoji razlika: više se s time ne poistovjeæujem. Znate li kako je to velika razlika?

Iskoraèite iz sebe i promatrate tu potištenost i ne poistovjeæujete se s njome. Ništa ne èinite da ona proðe; savršeno ste spremni nastaviti sa svojim životom dok potištenost ne proðe kroz vas i dok ne nestane. Ako ne znate što to znaèi, imate se èemu radovati. A tjeskoba? Kada doðe, niste zabrinuti. Kako èudno! Potišteni ste. Ali niste zabrinuti.
Zar to nije paradoksalno? Spremni ste prihvatiti taj oblak kada doðe jer èim se više borite protiv njega, dajete mu više snage. Spremni ste promatrati ga dok odlazi. Možete biti sretni u svojoj tjeskobi. Zar to nije ludo? Možete biti sretni u svojoj potištenosti. Meðutim, ne smijete imati krivi pojam o sreæi. Mislili ste da je sreæa uzbuðenje ili ushiæenje? To je ono što uzrokuje potištenost. Zar vam to nitko nije rekao? Ushiæeni ste, ali samo pripremate teren za sljedeæu potištenost. Ushiæeni ste, ali uz put ste pokupili i tjeskobu koja je prati. Pitate se: "Što uèiniti da to potraje?" To nije sreæa, to je ovisnost. Ono što vam treba je MIR.

Pitam se koliko ne-ovisnika sada èita ovaj tekst. U prosjeènoj skupini ljudi ima ih malo, jako malo. Nemojte gledati s visokog na alkoholièare i narkomane - možda ste isto toliko ovisni koliko i oni. Kad mi se prvi put pred oèima pojavila prava slika ovoga novoga svijeta, bio sam užasnut. Shvatio sam što znaèi biti sam, kada nemate gdje nasloniti svoju glavu, kada sve ostavljate slobodnima, i kada ste sami slobodni, kada za nikoga niste ništa posebno i kada volite sve ljude - jer to je ljubav: grije i dobre i loše, daje da kiša pada i na svece i na grešnike.

Može li ruža reæi: "Dat æu svoj miris dobrim ljudima koji me pomirišu, ali suzdržat æu ga od zlih"? Ili, može li svjetiljka reæi: "Dat æu svoju svjetlost ljudima u ovoj sobi. Ali suzdržat æu ga od zlih ljudi"? Ili, može li drvo reæi: "Dat æu svoj hlad dobrim ljudima koji se odmaraju pod mojom krošnjom, ali suzdržat æu ga od zlih"? Ove prispodobe opisuju kakva je ljubav.
Cijelo vrijeme bila je tu, bila nam je ispred nosa u Svetom pismu, iako se nikada nismo potrudili da je vidimo jer smo bili toliko uronjeni u ono što naša kultura naziva ljubavlju, sa svojim ljubavnim pjesmama i pjesmicama - što uopæe nije ljubav, veæ njezina suprotnost. To je manipulacija, strah, i tjeskoba, a ne ljubav. Rekli su nam da je sreæa kada imate lijep ten i vikendicu. Sreæa nije u tim stvarima, ali mi na profinjene naèine našu sreæu èinimo ovisnom o stvarima u nama i oko nas.
Govorimo: "Odbijam biti sretan dok se ne riješim neuroze." Imam radosnu vijest za vas: možete biti sretni veæ sada, s neurozom. Želite li èuti još radosniju vijest? Postoji samo jedan razlog zbog kojeg ne osjeæate MIR. Postoji samo jedan razlog zbog kojeg ne osjeæate blaženstvo ovoga trenutka, a to je da mislite i usredotoèujete se na ono što nemate. Inaèe biste osjetili blaženstvo. Usredotoèujete se na ono što nemate. Meðutim, veæ sada imate sve što vam je potrebno za blaženstvo.
Isus je neobrazovanima, gladnima i siromašnima propovijedao zdrav razum. Propovijedao im je Radosnu vijest, i vi je možete propovijedati, ali hoæe li tko slušati? Nikoga to ne zanima. Ljudi radije spavaju.
:idea:
 
  • Sviđa mi se
Reactions: Sativa Diva

doors_of_perception

Aktivan Član
28.10.2005
1.095
51
0
37
Još mrvicu da se nadodam....


Naše je djelovanje iskljuèivo temeljeno na uvažavanju vlastitog Osjeæanja ilitiga našega najveæeg Instinkta, valorizacije namjere vlastitosti sebe u svrhu sebe samog. Radimo ono što u nama proizvodi refleks ugode, Osjeæanja dobra proizašla iz razmotrene realnosti prenašanja rijeèi u djelo, ilitiga materijalizacije misli, a svako udaljavanje jednako je nezamislivosti èina te time i iskljuèeno kao oblik neugode dogaðaja (dogodivosti). Naša sudbina jest sreæa, jer stanje sreæe jest stanje uravnoteženosti Duha, a stanje ne-sreæe jest Biæu najnemiliji Osjeæaj kojeg pokušava prevaziæ i svojim Duhom ne proživjet.

Osjeæaj Ljubavi i sreæe moguæe je Osjetiti, ali ga je nemoguæim i nacrtati, prepisati ili ekranizirati. Moguæe ga je jedino proživljavati Duhom i tijelom, svom vrlinom sebe sama, jer njegova je uzroènost Postojanja blaženstvo Duha i Harmonija Euforije prozvana Sreæom. Najsavršeniji instinkt i kriterij djelovanja Biæa. Rad na Sebi (i na spoznavanju Sebe) je ono od èega se udaljavamo u ovom eksploatacijskom sistemu kapitalizma. Sve ima svoje mjesto i vremenski ostvaraj. Mi smo rezultatom uzroka i njemu se valja prepustit i podat svim našim tijelom, ne sputavajuæi ga niti ogranièavajuæi.

Ali što je sa samim Životom koji jest jedinim, neponovljivim, jedinstvenim, velièanstvenim, svetim, Svrsishodno Postojnim? On omoguæuje samu materijalizaciju Ideje u djelo, Misli u èin, Apstrakcije u tjelesnost, teorije u praksu prožimajuæi obostranost dualistike samoga Svijeta i pružajuæi samu Komplementarnost Harmonije Bivanja i djelovanja. Sama istoznaènost u uravnoteženosti dvojakog proživljaja mora postojati jer sam Život jest oruðe Datosti koje omoguæuje opstanak samoga Postojanja. Mi smo ravnopravne karike lanca koje u tome doprinosimo i svaka naša podarenost Spoznajnog Protoka jest dar nama kojem moramo pružati svima. Moramo u dubini svoje Duše, u Biti našega postojanja, u centru naše Srži Osjetiti pojmom neobuhvatljiv Osjeæaj, shvatiti da smo Živi, da smo dobili tu moguænost da Živimo i da je Življenje jedini izvor Života. Moramo se osloboditi okova zemaljskih i onog njegovog znaèenja i uvidjeti Beskonaènost Sebe. Ona je potpuno nevina, istinska, refleksivna, spontana...Otkrivanjem onoga što Jesmo (stanje "ne-ja"), naposljetku, rezultat je cjelokupno karakterno mijenjanje, mijenjanje pogleda i odbacivanje onoga što nas toliko ogranièava i sputava da se oslobodimo ovih zemaljskih okova i poletimo u sebe. Osjeæaj koji se nakon toga javlja može se opisati ponovnim roðenjem. Dogaðaj poèinje imat smisla, onaj sadržaj Savršene Emocionalne a-logike u sebi koju smo mi definirali kao prirodnom silom ili Božjom voljom. Prepuštanje struji sebe i gubitak svih onih dotadašnjih ogranièenja koja nas u tome sprjeèavaju i oduzimaju nas same sebi samima. U tom Trenutku Istina postaje težnjom, a odstupanje od nje najgorom zamislivom obmanom, onim što nas udaljava naposljetku od naše Biti.

Osobno, volim reæ za sreæu da je Apsolut (iako sam jako oprezan s ovom rijeèju) pošto stanje sreæe jest jedinim realnim stanjem, dok su ostali negativni Osjeæaji produktom iluzionog djelovanja. Jednom kad spoznate dubine Vjeènosti i bezgraniènost Postojanja, stanje neprekidne usreæenosti bit æe jedinim! Ono æe vas opijati, prolaziti vašim tijelom poput vibracije, napajati vas Energijom do tad nezamislivih snaga i moguænosti... Od dana od kad doðoh u to stanje, nije prošao niti jedan jedini dan da nije bilo tako...

A ako se želimo popest na ljestvicu više, pošto je moguæe, onda možemo reæi i : Usreæenje pruženom usreæenošæu... Drugim rijeèima, najveæi doseg i stanje Apsoluta sreæe, bio bi pružanje usreæenja drugim Biæima te time Bivajuæi i sam usreæen (ostvarivanje mosta istinske Komunikacije na emocionalno-energetskoj razini)... Oplemenjivanje pruženošæu, neiscrpnost nepresušivosti Izvora Postojanja...Srdaèan pozdrav :D
 

Beyond

Vutra Veteran
07.08.2006
1.948
334
0
38
Da, apsolutna istina. Jedino šta u mojoj životnoj filozofiji ne postoji teologija i "bog" veæ èista svijest, ja sam i sve oko mene je svijest. Kao što je hepi_žirafons rekao - kada osvjestite sebe i svoje djelovanje u svakodnevnom životu tada slijedi preporoðenje. Ali postoji problem, ljudi se boje filozofirati, boje se osvjestiti, nisu spremni, misle da æe "skrenuti", boje se biti razlièiti od svoji prijatelja i ljudi iz okoline, raðe æe i dalje slijepo živjeti svoj materijalni život, ali to se mjenja, ljudi se polako bude, osjeæam to, a hepi i doors su dokazi na ovom forumu.

Ljudi, SVIJEST je sve što postoji, samo jedna jedina "stvar",a sve ostalo je samo produkt svijesti. Naša stvarnost je default explicitne svijesti naše percepcije, ništa drugo, možete je mjenjati kao ova defaultna slova u šarena, velika i mala...
 
  • Sviđa mi se
Reactions: Sativa Diva

Beyond

Vutra Veteran
07.08.2006
1.948
334
0
38
kanehbosem meni je isto matrix najbolji film :) !!! Efekti u filmu su originalni, a prièa isto tako (koja i nije daleko od istine u nekom smislu). Odma iza matriksa mi je Peti Element, legenarni film isto tako.
_______ _ _

Autor celestinskog proroèanstva je napisao da isto osjeæa da se èovjeèanstvo budi. Proèitajte ga obavezno, netrebate vjerovati prièi, ali je roman originalan, fascinantan i zanimljiv.
 

Vuk_samotnjaK

nobody's puppet
22.07.2006
498
127
63
Fiji
TrTveT je napisao(la):
Može pitanje? Relativno sam nov na ovom forumu pa mi nisu još jasne par stvari.
Koliko se tolerira kopiranje textova jer sam poprilièno siguran da je ovaj prvi post skopiran sa ove- http://www.yemaya.bloger.hr/default.aspx?tag=ovisnosti -stranice, te su dijelovi iz knjige od A. de Mello - awerness.
Pa mi sad malo nije jasno, kod ½putovanje na mentalnim talasama½, na èije se to talase misli? Naše ili tuðe?

U krivu si, ništa nije kopirano sa nikakvih blogova. Neki dijelovi postova su iz dotiène knjige, zar je to zloèin? To je samo jedna od dozvoljenih znanstvenih metoda...a ovako ionako sam istaknuo da to nisu moje rijeèi.

A što se tièe "putovanja na mentalnim talasima", ne vidim razloga da se ogranièimo samo na vlastite. Pozdrav! :)
 

sinsemila_smajl

Aktivan Član
02.02.2006
286
3
0
43
fino, fino fenomenalno :D

kako se postiže sreæa?
tako da se riješimo smeæa :lol:

to jest prihvatimo ga, i stavimo na ono mjesto u nama gdje treba biti :wink:

živili vi meni
stragl kontinjuz :lol:

luv

ah ne rekoh ništa, slažem se nadodano i širljivo 8)