Kanabis kultura

Hempatia Entrio Herbies Headshop iGrow
Status
Zatvorena za pisanje odgovora.

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
Kao što sam i reko u prošlom postu, i nakon vaših brojnih doprinosa he he
evo ga

Definiranje kanabis kulture

U širem smislu rijeèi, KK ukljuèuje skup postojeæih, zaboravljenih i neistraženih aktvinosti koje su vezane i/ili se (realno) mogu povezati sa biljkom kanabis (od uzgajanja do upotrebe), te svako podruèje ljudskosti u kojima je kanabis (bez obzira na formu) prisutan.

U užem smislu rijeèi, s obzirom na svestrana svojstva biljke, kanabis je prisutan u podruèjima:
-agrara,
-ekonomije (zbog svojih svojstava kanabis je vrlo zahvalna agrokultura za uzgajanje),
-duhovnosti,
-industrije,
-medicine
-prava (imajuæi na umu trenutno ilegalni status biljke, kanabis prodire i u podruèje prava),
-prehrane,
-psihologije,
-rekreacije,
-umjetnosti.


U tim podruèjima su se razvile odreðene pojave.
Postoje aktivnosti, oblici, naèini i moguænosti vezani uz kanabis na koje se kanabis može upotrebljavati, i upotrebljavao se tijekom povijesti, ponegdje se još uvijek upotrebljava, ali se više ne upotrebljava zbog ilegalnog statusa, ili je zbog prohibicije poprimio drukèije oblike, "prisilne".
Zbog prohibicije postoje "prisilni" naèini na koje se kanabis upotrebljava (npr. indoor).
Postoje naèini na koje se kanabis zloupotrebljava koji ne spadaju pod kanabis kulturu (najèešæe su vezani uz kriminalna djela).
Upotreba i zloupotreba kanabisa trebaju biti ovisni o osobnom uvjerenju pojedinca ili grupe, a ne o zakonu.
Razlièiti oblici upotrebe kanabisa su ovisni od mentaliteta podneblja tj. od države/kulture do države/kulture, i o svrsi u koje se upotrebljava (npr. prehrana ili medicina).
Nema ni 100 godina kako je biljka kanabis diljem svijeta poprimila ilegalan status.
U odreðenim zemljama postoje oblici legalizacije i dekriminalizacije.

KK je u progonu (prohibicija)
Stoga KK razvija KP (Kanabis pragmatizam - http://www.cannaprag.net/.
KP raða graðanska društva/udruge koja se bore za razne oblike dekriminalizacije i legalizacije (npr. http://www.cannabis-clubs.eu/CannabisClubs/SpainPannagh/tabid/85/Default.aspx) ..btw KP treba prevesti:)

Za graðanska društva/udruge treba osmisliti plan, program, ciljeve, aktivnosti i slièno kako bi se pripadnici KK izborili za svoja ljudska prava te ublažili progon KK.

Ako se osjeæate da ovo govori vama slobodno oblikujte KK i KP.
 

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
dajte ljudi POMOZITE mi mal sa definicijom (bilo kakvom i kakva god da bila)
kak bi se mogli bacit na ono što nas zanima:
ciljevi i aktivnosti udruge, statut i slièno

osim toga, treba napraviti neki zahtjev ili izjavu o povredi ljudskih prava temeljenim na povelji o Ljudskim pravima (mislim da je to èlanak 16,koji govori o slobodi uvjerenja savjesti itd) i to povezati sa osobnom upotrebom.
i onda svatko ko se naðe da je zbog posjedovanja ili osobne upotrebe imo problema to onda šaljemo nekim EU autoritetima...
mislim pomozite mi razvit ideju
neznam dal se harm reduction isto služi s tim èlankokm ili?
znam da oni sa thc-ministry koriste taj èlanak za upotrebu kanabisa kao svoja ljudska prava
e sad onaj ko dila, redna olovo pa stavlja u vu (sram ga bilo), nek se ne javlja
to je više za psihonaute, one koji koriste vu za osobnu upotrebu, medicinsku, uglavnom ne za trgovinu
 
30.08.2006
0
1
0
Moram priznati da mi baš i nije jasno što bi ja tu trebao pisati. Što je kanabis kultura?

Ajde daj ti neku prvu definiciju, pa æu možda bolje shvatiti pa æu ti moæi pomoæi.
 

Tihojla

Aktivan Član
04.09.2006
90
7
0
evo ja bi najšire cannabis kulturu definirao kao:

kulturu centriranu oko upotrebe kanabisa (oèito zar ne :D)

Imam primjedbu na samo ukljuèivanje medicinske i industrijske upotrebe te religijskog aspekta u tu kulturu jer mi se nekako èini da to sa samom kulturom nije striktno povezano.

Npr farmer koji negdje u slavoniji uzgaja cannabis da bi dobio sjeme za prehranu ili vlakna za tkaninu po meni nije dio kulture. Zato sam gore i naveo upotrebu kanabisa jer osoba koja upotrebljava hemp kao materijal za odjeæu ipak njeguje tu neku kulturu za razliko od farmera koji to uzgaja motiviran profitom.

Sa druge strane religijski aspekti kanabisa su najviše povezani sa rastafarijanstvom iako ima i nekih drugih religijskih zajednica koji njeguju kannabis kao "svetu" biljku ali ostajem pri misli da religija nije dio ove kulture.

Teško je ovako jednoznaèno definirati što je kultura a što ne ali možemo navesti neka obilježja koja se javljaju.

1) ilegalnost ili pravni status marihuane je definitivno faktor zbližavanja, èimbenik kulture koji na odreðeni naèin ujedinjava korisnike. Ima razlièitih ðombera ali ja još nisam upoznao nekog tko smatra da marihuana treba biti ilegalna (a da to stvarno i misli)

2)drugi važni èimbenik je uživanje u grupi. Iako ima ljudi koji vole solo zapaliti smatram da se marihuana najbolje uživa zajednièki (joint). To je po meni još jedna važan èimbenik koji obilježava kulturu kanabisa.

3)sleng je treèi èimbenik kulture. Postoji svojevrsan jezik koji se koristi za razlièite pojmove koji je donekle specifièan za marihuanu, mislim da ovo nije potrebno daljnje objašnjavati

4) možda možemo govoriti i o nekakvim specifiènim skupinama unutar ove kulture u odnosu na naèin uzimanja marihuane. Tako postoje ðomberi koji ju puše msa ili bez duhana sa ili bez filtera, postoje korisnici koji preferiraju bong ili lile i svatko smatra da je upravo njegov naèin najbolji :)

5) ja osobno bi dodao Amsterdam negdje unutar ove kulture jer imam dojam kao da je amsterdam Meka za pljugere. Ko što muslimani moraju bar jednom otiæi u Meku tako mi se èini da svaki pljuger smatra da bar jednom mora otiæi u Amstedram

6) barem po onome što sam ja primjetio èini mi se da je jedan svjetonadzor koji promovira nenasilje dota prisutan u ovoj kulturi iako nisam siguran dal je to ostatak kontrakulture 60-ih koja je prigrlila marihuanu ili obrnuto.

7) glazbeno obilježje ove kulture je po meni definitivno efekt jeke u skladbama. Ono rege je jeka :D neznam možda dodati distorziju zbog Hendrixa samo nisam siguran dal je to jedno od glavnih obilježja glazbeciljevi i aktivnosti udruge, statut i slièno
....

mislim da ovo ne spada tu, jer kako si iznjeo u onaj drugoj temi pitanja vezana uz udrugu su za jednu drugu temu barem kako sam ja shvatio.
 

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
ejo, tihi, fala na postovima sad znam gdje sam.otprilike tamo negdje kad mi svi svako malo kažu..."ništ te nisam razumio, de pojasni";)

malo sam izmjenio, post i dodao rekreaciju kao podruèje u kojima je kanabis PRISTUAN (a ne da OPLEMENJUJE kao u prošlom postu).

tihojla,
to što si ti napisao o kanabis kulturi mi je bilo dosta konstruktivno.takvo slièno razmišljanje sam našao i na wikipediji.
meðutim ja to vidim kao dio k. kulture (k.subkultura), i to onaj koji se šulja izmeðu rekreacije, umjetnosti i psihologije.
uostalom, to nije tolko ni bitno zato jer to je samo radna definicija, koja æe nam kasnije puno pomoæ, zato jer æe nam davati smjer.

radi se o tome da je kanabis kao biljka u progonu tj. prohibirana je.
a naš zadatak je da ju predstavimo u što boljem svjetlu, i zato je potrebno ièi toliko u širinu(agrar,industrija,duhovnost,medicina,prerhana...)

meðutim ti se nemoraš osjeæati da imaš veze sa tom širinom u kojima je kanabis PRISTUAN
ti i 99% ekipe sa ovog sajta pripada u podruèja (rekreacija, umjetnost-mjuza,
psihologija-eksperimentiranje/istraživanje stanja svijesti), gdje je kanabis prisutan.
a s ostalim podruèjima nemaju tolko veze al, podruèja bi trebala bit prisutna bar u definiciji jer æemo morat stavit neku filozofiju za statut.

ejo napiso (neznam kak se stavlja citat):
"što bi ja tu trebao pisati"

evo primjer.
nakon "definicije" ja sam napisao ovo:
U tim podruèjima su se razvile odreðene pojave.
Postoje aktivnosti, oblici, naèini i moguænosti vezani uz kanabis na koje se kanabis može upotrebljavati, i upotrebljavao se tijekom povijesti, ponegdje se još uvijek upotrebljava, ali se više ne upotrebljava zbog ilegalnog statusa, ili je zbog prohibicije poprimio drukèije oblike, "prisilne".

ti i bilo ko drugi mogo je nadodati ili promijeniti u ovo:
U tim podruèjima su se razvile odreðene pojave.
NAŠA UDRUGA "DAJ VUTRE DAJ":) ÆE SE BAVITI PODRUÈJIMA EKONOMIJE (ZATO JER PRODAJA TREBA BIT OZAKONJENA) PRAVA (DEKRIMINALIZACIJA), REKREACIJE (NO COMMENT NEED), UMJETNOSTI (AGAIN NO COMMENT), PSIHOLOGIJE (PSIHONAUTI).
Postoje aktivnosti, oblici, naèini i moguænosti vezani uz kanabis na koje se kanabis može upotrebljavati, i upotrebljavao se tijekom povijesti, ponegdje se još uvijek upotrebljava, ali se više ne upotrebljava zbog ilegalnog statusa, ili je zbog prohibicije poprimio drukèije oblike, "prisilne".

neko treæi je mogo nadodati ili promjeniti u:
U tim podruèjima su se razvile odreðene pojave.
NAŠA UDRUGA "kupio sam rizle":) ÆE SE BAVITI PODRUÈJIMA EKONOMIJE (ZATO JER PRODAJA TREBA BIT OZAKONJENA) PRAVA (DEKRIMINALIZACIJA), REKREACIJE (NO COMMENT NEED), UMJETNOSTI (AGAIN NO COMMENT), PSIHOLOGIJE (PSIHONAUTI).
U podruèjima koja smo naveli postoje odreðene postavke, aktivnosti i obilježja.
u podruèju ekonomije...
u podruèju prava...
u podruèju umjetnosti(glazbe)...
u podruèju psihologije...
u podruèju rekreacije...


e sad to treba dalje razvijati pa kasnije stavit u statut
ajd nek neko skonta mal taj statut.
 

Tihojla

Aktivan Član
04.09.2006
90
7
0
ok ti definiraš kulturu više holistièki ja ne, no to nije ni bitno, bitna je razmjena razmišljanja

slažem se da ne postoji kulturalna univerzalnost tj da nito nema baš sva obilježja kulture veæ više ili manje njih u svojim razmišljanjima, u vlastitoj kulturi života

ali definirati neka podruèja gdje je prisutna marihuana je po meni suviše jer je ona prisutna skoro svugdje. Ekonomija - postoji prisutnost i cijela nazovimo to industrija oko nje, a da ne spominjem da je slovenski tolar tiskan na papiru od marihuane ;) kao i još neke druge valute, tu je definitivno turizam jer amsterdam bez shopova nebi bio pol onog što je a tu možemo prièati i o razlièitim sajmovima eventima ... film, glazba, generalno umjetnost i tu je prisutna kao inspiracija ili kao tema.. uglavnom mislim da ne treba birati podruèja života gdje je prisutna veæ tamo gdje je dominantna ili barem neka specifièna obilježja u odreðenom apektu.
 

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
dobro možda jesam malo pretjero sa širinom,al zato mi neæemo iæi tolko u širinu.
kako god,definitivno bi ju trebalo samo spomenuti da postoji.iz razloga što se vu treba predstaviti u što boljem svijetlu.

etogac, sad možemo nastaviti dalje sa onim što nas konkretno zanima.

idem leæ, sutra èu vidit onaj link o zakonu o udrugama.mislim da si ga ti postiro.pa æemo vidit za novi post.
a ovo æemo doradit retro.
 

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
SADRŽAJ
1. Radna definicija kanabis kulture
1.1.Antropološki aspekti
1.1.1. Prehrana
1.1.2 Agrar
1.1.3. Duhovnost
1.1.4. Medicina
1.1.5. Psihologija
1.1.6. Industrija
1.1.7. Umjetnost
1.1.8. Rekreacija
1.1.9. Pravo
1.1.10. Ekonomija
2. Aktivnosti
3. Stanja ("prisilni" oblici)
4. Pojave
5. Kljuèni dogaðaji
3. Liènosti i pokreti
4. Progon
5. Otpor progonu
ZAKLJUÈAK
 

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
1. Radna definicija kanabis kulture
U širem smislu rijeèi, kanabis kultura ukljuèuje antropološke aspekte, aktivnosti, stanja ("prisilne" oblike), pojave te kljuène dogaðaje, liènosti i pokrete meðu kojima je kanabis prisutan.

1.1. Antropološki aspekti
S obzirom na svestrana svojstva biljke, kanabis je prisutan u mnogim aspektima.
1.1.1. Prehrana
Od kanabisa se mogu pripravljati razni prehrambeni proizvodi i napitci. Putar, kolaèi, èaj, sjemenke kanabisa mogu poslužiti kao žitne pahuljice, ulje.
1.1.2. Agrar
Kanabis kao agrokultura je veoma zahvalna iz razloga što se mogu praviti razni oblici proizvoda; tekstil, prehrambeni proizvodi, ljekovi, užad, papir i sl.
1.1.3. Duhovnost
Kanabis se može naæi u raznim svetim i drevnim spisima kao biljka koja je služila u duhovne svrhe.
1.1.4. Medicina
Kanabis ima svojstva kojima se služila drevna medicina, meðutim zbog rata na marihuanu ta svojstva su zaboravljena. U novije vrijeme postoje sluèajevi gdje se kanabis koristiti kao lijek u lijeèenju protiv epilepsije, raka, glaukome...
1.1.5. Psihologija
Kanabis ima psihovaktivna svojstva preko kojih se dolazi u izmjenjeno stanje svijesti (koje nije nužno loše, zapravo može biti veoma prosvjetljavajuæe po pitanu shvaæanja identite i istine).
1.1.6. Industrija
Od kanabisa se mogu proizvoditi ljekovi, tekstil, papir, vrlo kvalitetno uže, prehrambeni proizvodi, supstance za rekreaciju, ulje.
1.1.7. Umjetnost
Zbog svojih psihoaktvinih svojstava upotreba kanabisa stimulira umjetnièki rad, najèešæe u glazbi.
1.1.8. Rekreacija
Kanabis se koristi u rekreativne i socijalne svrhe.
1.1.9. Pravo
Zbog loše informirane javnosti, rata na marihuanu iniciran od Harry J Aslingera, negativnog upotrebljavanja kanabisa (zlouporaba) i ilegalnog statusa koji je biljci trenutno pripisan. Mnogi ljudi su nepravedno kažnjavani.
1.1.10. Ekonomija
Kanabis je vrlo zahvalna i profitabilna kultura za uzgajanje. Nažalost, zahvaljujuæi ilegalnom statusu biljke trgovina je prepuštena crnom tržištu (organizirani kriminal), koje za sobom povlaèi mnoge negativne posljedice.
 

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
2. Aktivnosti
U antropološkim aspektima gdje je prisutan kanabis su se razvile odreðene aktivnosti. Ovaj rad neæe detaljno navoditi svaku od njih veæ æe samo reæi da se svaka od tih aktivnosti gubi i/ili poprima "prisilni" oblik. Drugim rijeèima, zahvaljujuæi demoniziranju i progonu kanabis kulture gube se stoljeæima njegovane tradicije i/ili poprimaju neprirodna obilježja. Naprimjer, uzgajanje biljke, pravljenje kolaèa, izraðivanje tekstila, užeta, papira, ulja i drugih proizvoda od kanabisa su neke od aktivnosti koje æe se s vremenom zaboraviti.
 

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
3. Stanja ("prisilni" oblici)
Na što se misli kad kažem "prisilni" oblici? Zbog ilegalnog statusa s jedne strane i popularnosti biljke s druge strane korištenje kanabisa u, recimo, rekreacijske svrhe je poprimilo "narkomanska" obilježja. Dilanje bi bio dobar primjer. Zahvaljujuæi prohibiciji trgovina kanabisom je prepuštena crnom tržištu (organiziranom kriminalu) i na taj naèin je osigurano ne postojanje nadzora po pitanju tko kupuje kanabis, koliko, niti postoje naèini mjerenja kakvoæe proizvoda ili štetnosti. I da situacija bude gora, stvar je prepuštena narkomafiji. Ovakvo "prisilno" stanje je stvoreno zahvaljujuæi prohibiciji. Kad ne bi bilo prohibicije ne bi bilo dilera! O prohibiciji više u poglavlju progon.
 

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
4. Pojave
Zahvaljujuæi prohibiciji preko noæi se pojavila nova klasa kriminalaca. Njihov zloèin je bio posjedovanje, posredovanje i konzumiranje kanabisa (dotad prepušteno vlastitom izboru).
Zahvaljujuæi prohibiciji pojavilo se novo neprijateljstvo izmeðu djece i roditelja.
Zahvaljujuæi prohibiciji pojavio se inkvizitorski lov na vještice.
Zahvaljujuæi prohibiciji pojavio se narkokriminal.
Zahvaljujuæi prohibiciji pojavilo se mnogo stigmatiziranih i uništenih života.
Zahvaljujuæi prohibiciji pojavilo se mnogo neinformirane, destruktivne i loše rasprave o marihuani.
Zahvaljujuæi prohibiciji pojavilo se izjednaèavanje upotrebe sa zloupotrebom.
Zahvaljujuæi prohibiciji pojavilo se nijekanje ljudske težnja za izmjenjivanjem stanja svijesti.
Zahvaljujuæi prohibiciji pojavile su se mnoge neprirodne pojave.
 

Tihojla

Aktivan Član
04.09.2006
90
7
0
prisila .... anarhista duboko u duši a? :D

nisu mi jasne ove "pojave" što je pjesnik htjeo reæ?
Misliš na pojavu "nove klase ksiminalaca"? ja bi to nazvao "proizvodnja kriminala" ... ali to je veæ odavno obraðeno u nekim anarhistièkim razmatranjima zakona i prisile. Možda da tu malo potražiš inspiraciju?

Mislim da bi trebao izbaciti tezu "kad nebi bilo prohibicije nebi bilo dilera". Jasna mi ja namjera ali to u osnovi nije toèno.

stanja:
Crno tržište postoji u svakoj grani i kod svakog proizvoda. Uvijet za stvaranje crnog tržišta je cjenovni disparitet, odnosno razlika izmeðu stvarne cijene i nametnute cijene. Primjera radi: šverc duhana, legalno ali svejedno se razvilo crno tržište.

po meni bolja teza bi bila da prohibicija posredno podupire rast i razvoj crnog tržišta te osigurava poveæane profite onima koji ekspoloatiraju nametnuto stanje.

Kad veæ definiraš stanja zašto ne definiraš prirodno stanje društva. Tj èinjenicu da æe uvijek, bez obzira na legalnost ili ilegalnost postojati oni koji æe pušiti i oni koji neæe. To je univerzalna istina koju prohibicionisti zanemaruju.
Bez obzira koliko se volje, novca i truda uloži u prohibiciju nikad se neæe u potpunosti iskoristiti upotreba bilo koje vrste opojnih sredstava.
 

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
Tihojla je napisao(la):
nisu mi jasne ove "pojave" što je pjesnik htjeo reæ?
pojavilo se nešto što prije nije postojalo i to je to.krivac je prohibicija i udri
Tihojla je napisao(la):
Misliš na pojavu "nove klase ksiminalaca"? ja bi to nazvao "proizvodnja kriminala" ... ali to je veæ odavno obraðeno u nekim anarhistièkim razmatranjima zakona i prisile. Možda da tu malo potražiš inspiraciju?
fala na savjetu.meni se isto više sviða proizvodnja kriminala.daj neke izvore isprve ruke he he ak može?
Tihojla je napisao(la):
Mislim da bi trebao izbaciti tezu "kad nebi bilo prohibicije nebi bilo dilera". Jasna mi ja namjera ali to u osnovi nije toèno.
al je barem polutoèno,ide u prilog antiproh argumentima i to mi je dovoljno.
Tihojla je napisao(la):
Crno tržište postoji u svakoj grani i kod svakog proizvoda. Uvijet za stvaranje crnog tržišta je cjenovni disparitet, odnosno razlika izmeðu stvarne cijene i nametnute cijene. Primjera radi: šverc duhana, legalno ali svejedno se razvilo crno tržište.
ova ti dobra
Tihojla je napisao(la):
po meni bolja teza bi bila da prohibicija posredno podupire rast i razvoj crnog tržišta te osigurava poveæane profite onima koji ekspoloatiraju nametnuto stanje.
ova isto nije loša.ok nije crveno veæ je tamno crvena.
Tihojla je napisao(la):
Kad veæ definiraš stanja zašto ne definiraš prirodno stanje društva. Tj èinjenicu da æe uvijek, bez obzira na legalnost ili ilegalnost postojati oni koji æe pušiti i oni koji neæe. To je univerzalna istina koju prohibicionisti zanemaruju.
Bez obzira koliko se volje, novca i truda uloži u prohibiciju nikad se neæe u potpunosti iskoristiti upotreba bilo koje vrste opojnih sredstava.
nisam još stigo al nešt slièno sam preveo u onome cannaprag.net, kako god to je isto bitna konstatacija ako ne i najbitnija.
prohibicija negira realnost.prohibicija je pubertetljia he he
 

JaSamZa

Aktivan Član
29.12.2006
202
7
0
39
psihonaut.org
Kanabis kao kultura, mislis kao što je kupus kultura, ili kao što je opæa kultura :)

Ne da mi se stvarno èitati ovo sve što si napisao, ovako otfrlje ima tu pametnih stvari, ali kada se sve u svemu uzme po meni jedino što kod kanabisa valja je uèinak koji stvara kada se puši. Nemoj me krivo shvatit...

Da bi taj uèinak bio bolji, i ljepši potrebno je odreðeno razumijevanje kanabis kulture, odnosno po meni kulture pušenja tog opijata. Osobno kanabis svrštavam meðu ostale "opijate" koji se mogu normalno pušiti, kao što su cigarete, opijum ili lude trave koje je pušio C. Castaneda na svojim "putovanjima"...

Veæina nas, krenila je s kanabisom kao buntom tamo negdje od 16-20 godine. Neki ranije, neki kasnije. To se naravno razvilo daleko dublje jer su otkriæa postignuta pušenjem u nama izazvala odreðene psihološke promjene, i opæenito promijene u razmišljanju prema životu, svemiru i svemu ostalome.

Slušati glazbu više nije isto, razmišljati više nije isto.. (gledati TV, èitati knjigu...)

Isto tako se u "nama" rodio odreðeni Respect prema osobama koje su u prošlosti skoro javno davale do znanja da je umjetnost koju su stvorili proizašla iz njihove upotrebe, najotvorenije kanabisa, da ne govorim o drugim drogama.

Prema meni je taj respect, u biti kultura. Neka neprešuæena javna tajna, ili kako bih veæ to opisao. A sve u svemu tko voli nek izvoli, ali ipak bi odreðena doza umjerenosti trebala postojati, baš iz tog respecta, ako me razumjete...
 

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
fala na postu.
mislio sam na kultura kao obilježja mentaliteta i/ili glavne znaèajke odreðenog pokreta dakle subkultura,anyway

cilj kk je predstaviti prisutnost kanabisa u mnogim aspektima, neophodnu potrebu za primjenom kanabisa,primjenu, prohibiciju kao veliko zlo i ponuditi eventualno neka rješenja.

nije sve u pušenju ima nešto i u gajenju,pitaj rosenthala he he,
nije mi baš najb sjeo onaj dio sa respectom
u svakom sluaèju fala na postu;)
aj ž
 

JaSamZa

Aktivan Član
29.12.2006
202
7
0
39
psihonaut.org
kanehbosem je napisao(la):
nije mi baš najb sjeo onaj dio sa respectom
u svakom sluaèju fala na postu;)
aj ž
misliš onaj dio s umjerenosti :spliff:

kanehbosem je napisao(la):
nije sve u pušenju ima nešto i u gajenju,pitaj rosenthala he he,

ajme, da mi je samo prilika da mogu uzgojit jednu biljkicu.. mhmhmmm.. mazio bih je i pazio.. :watch_plant:
ne znam bi li je mogao i popušit jednom kad je uzgojim :cry: :twisted:
 
Status
Zatvorena za pisanje odgovora.