LETTER CAMPAIGN (politièari)

Hempatia Soma Herbies Headshop iGrow
Status
Zatvorena za pisanje odgovora.

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
evo skoro pa konaèni prijedlog pisma za politièare i sliènu ekipu

brijem da ak/kad ovo izaðe u medije da æe nam se još ekipe pridružit pa bi moglo doæ do onog što èekamo: kritièna masa he he he
SOLUTION - REVOLUTION


APEL

Poštovani ……………!

Putem ovog otvorenog pisma apeliramo na vas kao tvoritelje zakona i važne politièke liènosti da ukinete zabranu po pitanju konzumiranja, posjedovanja i uzgoja kanabisa za osobnu i medicinsku upotrebu.

Apeliramo da stvorite pravne legislative i zakonite naèine, putem kojih æe ljubiteljima biljke kanabis biti omoguæena kupnja, konzumacija, posjedovanje i uzgajanje (u odreðenim kolièinama) za osobne i medicinske potrebe.

Demonsko kriminaliziranje ljubitelja biljke kanabis je prešlo sve granice, a neupuæenost i neinformiranost mjerodavnih službenika (Ministrica pravosuða Ana Lovrin „bolje da me otmu nego da se proda i jedan joint“) je krajnje zabrinjavajuæa.

Nažalost, javnost je takoðer loše informirana i dodatno pogoršava stvar.
No, mi kanabis aktivisti smo odluèili se boriti protiv toga. I ove godine æe se slika u javnosti promijeniti. Mi æemo ju promijeniti. I više neæemo biti drogeraši veæ žrtve!!!
Doista, mi jesmo žrtve! Zar cijeli život da nosimo stigmu i imamo problema s policijom zato što smo ljubitelji kanabisa. Ili da idemo na sud zato što nosimo majicu sa listom kanabisa (primjer mladiæa iz Varaždina) To je velika nepravda i odluèili smo progovoriti.

Arhivirali smo dosta antiprohibicijskog materijala s kojima æemo zasipati medije, angažirati æemo javne liènosti, organizirati koncerte i okupljanja, sve u svrhu ukidanja zabrane i stvaranja zakonitih naèina.

Putem ovog otvorenog pisma zapoèinjemo "letter campaign" i neæemo stati sve dok nešto ne poduzmete.

Molimo vas da nas shvatite ozbiljno i o problemu droga konaèno poènete razgovarati konstruktivno, uvažavajuæi i „harm reduction“ metode, bez moralnog licemjerja i zaraðivanju politièkih poena kod konzervativnog dijela graðana.KANABIS AKTIVISTI - www.legalizacija.org

ISPRAVNA INFORMACIJA – ISPRAVAN IZBOR !!!
 
Status
Zatvorena za pisanje odgovora.