MOJE AGRONOMSKO MIŠLjENjE O KONOPLjI

Hempatia Soma Herbies Headshop iGrow

B3

24.01.2006
2
2
0
49
AGRONOMSKO MIŠLjENjE O KONOPLjIDa bi èovjek bio agronom, ili drugo šta, on prvo mora biti èovjek. Toliko je teško naæi èovjeka. Èovjek voli istinu i pravdu. Kompletan èovjek poznaje suštinu svih stvari. Èovjek dovršen poznaje svog Tvorca, stoga poznaje i sve stvoreno Njegovom rukom, stoga poznaje i konoplju.

Od svih stvari na zemlji koje je Bog stvorio, samo jedna stvar se odvrgla od svoje suštine i puta, i otišla ka zlu – to je èovjek. Mjerila su veæ odreðena, a novi iskvaren èovjek širi svoja lažna mjerila svijetom, i od crnog pravi bijelo, i obrnuto. Nažalost to je istina, i od mnogih ljudi, samo pojedini su probrani, i samo pojedini ne prihvataju sve stvari zdravim i gotovim, veæ se i pitaju o istini i suštini.

Sa konopljom sam se upoznao oko dvadesete godine. To je bilo iz trenda. U prvi mah njeno reagovanje i nisam zapazio, mislim na prvi okus. To je bilo u društvu, svi su to radili, i svi to rade. Svidjelo mi se pušenje konopljinih cvjetova. Imao sam probrano društvo, u stvari dovoljni su mi bili prijatelj ili dva, ali u poèetku nisam se ustruèavao èiniti to sa svakim i kad god je želja za tim, dakle za dobrom, a dobro nam je itekako potrebno. Tad to nisam krio, i šire u društvu se slobodno znalo, tko puši, a tko ne, i to je bilo slobodnije vrijeme, vrijeme ugaslosti socijalistièkog režima, pri èemu je režim zla potom dolazio za njim. Bilo da bi tko drugi nabavio konoplje (grasa, trave...itd), ili sam se ja trudio da doðem do nje, kako bi tko nabavio tako smo se sastajali, uglavnom ja s jednim kolegom, a rijeðe u veæem broju. U poèetku je to bilo zbog veselja, smijeha, novog viðenja i boljeg stanja. Krenulo je sve u vojsci dakle, mada sam i kao srednjoškolac prvi put probao, da bi se prenijelo i na fakultet, i dane studiranja. Upisao sam agronomski fakultet. Kad god bi bila prilika, ništa draže nije bilo, nego da netko od prijatelja potraži, ili doðe, i zapalimo našu lulu mira, uistinu mira, jer konoplja je biljka mira i ništa sa zlom nema, osim kroz èovjeæja nedjela. Bio sam tada veoma društven, i nalazili smo se kad god smo mogli.

Obzirom da su mi dobre stvari opredjeljenje, i da sam imao potrebu za konopljom, jer mi je stvarala dobro, a buduæi da novaca za nju da kupujem nisam imao, to sam odluèio da zasadim, kako bih ubrao i imao. Mogu reæi da sam sadio ukupno èetiri godine, mada najistnitije bi bilo reæi tri godine. Te prve godine, biljke koje sam prelio teènim stajskim ðubrivom, barem jedna od tih biljaka bila je i previše dobra, tako da su mi drugari dolazili ushièeni na vrata tražiti još, toliko je bila dobra, da kažu da takvo nikad nisu doživjeli, jer ih je stanje ushièenja držalo, sat, možda sat i pol, a možda i više, i to u posebnom stanja. Ali ta stanja danas su meni neozbiljna, ali nemojmo biti suviše strogi prema omladini. Dakle ja sam ubrao, osušio i pripremio konoplju za svoje potrebe i za prodaju, obzirom da nisam imao novca kao mlad èovjek za izlaske i trošenje, te sam na taj naèin podmirivao potrebe bivanja u životu, sa djevojkom i slièno. Dakle prodavao sam konoplju u krugu prijatelja, i bližih poznatih drugova, recimo poznanika. U poèetku nisam bio na oprezu. Prièa o meni se malo proširila. Èak sam uživao svoj status proizvoðaèa kvalitetne konoplje. Pušilo se i dimilo na sve strane, ali ja sam i štedljiv, dakle pušilo se samo oko mene, jer nisam ni imao kolièninu za razbacivanje, a i èuvao sam se. Pušio sam svaki dan, bilo je dana i èetiri puta na dan da sam uzeo, i tako je bilo i dan za danom, i tu nije bilo ništa loše, to je bio sastavni dio poèetnièkog fakultetskog života, i ne samo fakultetskog, veæ i gradskog, privatnog, društvenog. Znao sam ulaziti meðu desetine ljudi i omamiti ih na zabavi svojim proizvodom.

Tada nakon nekog vremena, opazio sam bezrazložna povlaèenja nekih ljudi i lažne prièe o konoplji i zlo meðunarodnog zakona koje je pritiskalo to sve. Poèeo sam uviðati pokvarenost i zlobu ljudsku. Poèeo sam osjeèati nesigurnost u svoje društvo. Imao sam razlog da se odstranjujem od društva, da se povlaèim da uèim i studiram. Meðuljudski odnosi su me zaokupljali. Ostavljao sam se društva i povlaèio. Vidio sam zlo u društvu, vidio sam da se u nikoga ne mogu pouzdati, vidio sam da bi me i najbolji prijatelj pod pritiskom policije izdao, tad sam vidio s kim imam posla i društvo sam ostavio, a ne konoplju, jer je društvo loše, a ne konoplja. Ali oni su pretpostavljali u svojim mislima, osjeèao sam kako ja i dalje pušim, dakle pušio sam aktivno recimo èetiri godine.

Ja sam u tim godinama poznao rijeè ljubav, a od roðenja sam istinit i pravedan. I zlo u društvu sam ostavio i pobjegao, zalupivši vrata svoje sobe, i pobjegavši od zlog društva. Vidio sam granicu za zadnju prodaju, i poèeo sam se tada i obraèati Bogu u brojnim problemima koji su me sustizali. Nipošto zarad pokvarenosti ljudi, nisam htio ostaviti konoplju, i tako sam nastavio živjeti sam sa Bogom i konopljom studirajuæi i samo studirajuæi, dan – noæ, kako bih što pre studij završio. Konoplja se idealno uklapala u moj život, ali ne i ljudska zloba mojih prijatelja i poznanika, zbog kojih sam morao postepeno i ostavljati se konoplje, kako bih ostao u istini, jer nisam smio podleæi i slagati, kad me upitaju na primjer o konoplji. Dakle morao sam ostaviti konoplju poradi svoje sigurnosti i istine. Mogu reæi da je kad sam ostavio društvo, i sam kad sam konzumirao konoplju, da mi je to bilo idealno, daleko od pokvarenosti, poèeo sam se posveèivati prirodi, hodati brdima, i planinama, poljima, šumama, nosajuæi pri tome knjige i uèeæi, redovno nosajuæi sveto pismo, obraèajuæi se Bogu da me zaštiti od zlih ljudi koji mi oduzimaju pravo slobode i mira. Tako sam išao sam sa konopljom, a na kraju sam je morao ostaviti, poradi ljudi, dakle poradi svoje mirne savjesti, morao sam baciti sve, odnosno da izgleda kao da sam bacio, pri èemu laži na mom jeziku nije smjelo biti, i ja sam èinio sve u tom pogledu, da pred svakim budem èist, a Bog zna istinu i dopušta mi dopustivo.

Ja smatram da sam drugu polovinu studija, odnosno dve treèine studija, perfektno studirao, kao nitko od studenata, jer imao sam razlog, bio sam poznavalac duše bilja, poznavao sam biljke u dušu, i živio u svijetu bilja, a ne ljudi. Totalno sam se osamio i živio godinama tako, bio je to svojevrsni i nadmonaški život, i dan danas je. Živio sam za svoje ciljeve.

Što se tièe kolièine konoplje koju sam ja uzgajao to nisu bile neke velike kolièine, do kilograma suve mase, dakle maksimum 14 biljaka, razlièitih habitusa. Ima u mojoj priæi i drugih stvari, ali to je moja privatna stvar. Ja sam ostavivši društvo, poèeo se obraèati Bogu za pomoæ od brojnih problema uzrokovanih pokvarenim društvom, a ne konopljom. Studirao sam po proplancima i okolnim uzvisinama, po prirodi uèio, uz bilje i životinje, u svoja èetiri zida. Odstranio sam se od društva i javnosti, prestao gledati TV, poèeo sam slušati jednu posebnu radio stanicu na kojoj se vrti samo klasièna muzika, i ta muzika me i uvela u novi svijet, Bahovi korali...do Hendla.

Dakle, društvo sam ostavio jer sam ga našao pokvarenim, a meni je trebalo èistine i svježeg vazduha. Divno mi je bilo pušiti i uèiti, hodati prirodom. Radi konoplje svoj nauk sam obuhvatao suštinski više nego li itko, a od pokvarenih profesora i nije oèekivati ništa, ali ima i pravih ljudi. Meðutim vremenom sam konoplju morao ostaviti, jer sam je osjeèao kao svoju slabost, i da to od Boga dolazi i da Bog to traži. Dakle nisam ostavio svoju ''dragu'' zbog ljudi, odnosno pokvarenih ljudi, njih pokvarene sam prevazišao, koji mi oduzimaju pravo slobode i misli. Bog je bio veæa ljubav. Boga sam našao. Bolju drogu sam našao, konoplja je bila put do Boga i konoplju sam ostavio.

Konoplja je pridonijela da zavolim prirodu i selo. Konoplja je ta koja èovjeku pokazuje suštinu. To je duhovna hrana, koju je Bog stvorio poradi duhovne ugode èovjeku, pored materijalne hrane. Ja je lièno u životu više nikada ne moram probati, jer sam je i prevazišao, ali smatram da je ona za bolesne duhom lijek. Možda bih i volio je ponovo probati, kao duhovnu blagodat, ali ne u ovakvom neslobodnom i pokvarenom društvu. Možda to sa Bogom i uèinim u nekoj osami, ali ni sa bilo kojim èovjekom, jer zlo je jaèe od èovjeka, i ne bira. Inaæe o konoplji znaju svi, znaju i moji ukuæani, oni se posebno nisu ni bunili kad su viðali moje posaðene biljke. Kafana je izvor zla. Amerika je izvor zla.

Ja sam dakle našao Boga i Gospodstvo, i završio sam svoje duhovno sazrijevanje. Smatram da postoji mnogo Bogom dano duhovno bilje, ali eto koje je zabranjeno po meni i mom osjeèanju istine koja se ne èuje u javnosti, ali koja je u srcu i jasno je da je konoplja zabranjena ne iz razloga što netko brine za ljude, jer to je laž da iko brine za ikoga u ovom svjetu užasa kada milioni umiru od gladi, i kad se sloboda oduzima i ogranièava pravo ljudima na samoopredjeljenje i vlastito mišljenje, veæ se ljudi truju navodnim ''struènim'' zlokobnim mišljenjima, i to stimuliše amerièko društvo. Stoga konoplja je zabranjena protupravno iz profiterskih interesa pojedinaca u americi i grupacija. Slobodno se može reæi da je to najveæi priliv amerièkog budžeta – od prodaje droge. Najveæa svjetska trgovina je trgovina drogom i zakljuèimo tko najviše zaraðuje? Nije li interes zabraniti je svima, samo kako bi odabrani prodavali? – silnici i moènici.

Koliki je to samo gubitak, koliko je to samo ubijanje ljudskog duha i svijesti. To je Satanski posao. Èitav svijet su zatrovali, i nitko ne provjerava, a i tko se usudi reæi što nasuprot a da ne osudi sebe kao crnu ovcu? Božje pravo je oduzeto, èovjeæjim pravom.

Za mene je konoplja Božja i sveta biljka. Možda je i dobro da je zabranjena, možda je ona samo za probrane poput mene, možda ona nije za ološ ulice i sliènih, i kriminalaca na koje blagodetno dejstvo i ne može imati, jer je u korišæenju konoplje najvažnije ustrojstvo èovjeka, i njegov stav i moral i èasnost. To je pravo društvo, a takvo društvo na zemlji je rijetko. To je društvo Božjih izabranika. Vjerujte mi da samo na takve konoplja djeluje svim srcem i pravo, a od nedozrelog ona æe pokazati nedozrelog i neozbiljnog, ali èak i pokazati nedozrelom da ne bude nedozreo, ukoliko taj isti želi biti èovjek. Konoplja, približava èovjeka samome sebi i stvara suštinskog èovjeka. Tako dobra biljka i treba biti nedostupna pokvarenom naraštaju, ali ipak je dostupna, i èuvajte se i idite putem dobra, i sve svoje slabosti odpustite i budite borci istine i dobra u ovom okruženju nebrojenih iskušenja, i sve veæih utvrðenja. Važno je znati da konoplja samo otvori èovjeka, i pokazuje drugima kakav je tko, ako je dakle tko lud, ona æe to pokazati, ali æe i pomagati, odatle izviru loše upotrebe koje govore na štetu konopljinog efekta. Ona je u svojoj biti mirna, povuèena, sadržajna, jezgrovita i dovoljna. Ona je cvijeæe jednog boljeg svijeta, kojeg rijetki prepoznaju, jer rijetki se pašu oružjem istine i pravde. Konoplja je mnogo više, nego li itko to nasluèuje, a to se odabranima daje na znanje.

Hvala ti Bože Grade moj, na Tvojim darovima i svemu.

[email protected]
 
  • Sviđa mi se
Reactions: oz and Sativa Diva

doors_of_perception

Aktivan Član
28.10.2005
1.095
51
0
37
Zloupotreba bi predstavljala bilo kakav Vid Odnosa prema neèemu što sa sobom ne otkriva i iskorištava ono Pruženo. Godišnja je zarada od droga preko 600 milijardi, te ta zarada nadmašuje èak i trgovinu oružjem i naftu. Cannabis je biljka stvorena s Namjerom i ta namjera proizlazi iz njene Svrhe Postojanja. Ona je kao pružena Ruka kojom primitkom u svoju ruku ostvarujemo protok, Misao, Most i uz njenu pomoæ Otkrivamo istinsko znaèenje Ljepote Istine. Današnje kapitalno tržište dovodi do fiktivnih i iluzionih stvaranja težnji i zadovoljstava u pojedincu, zamjenjujuæi Vjeènu Sreæu Postojanja sa trenutnim odsjajem prividnog Ushiæenja. Time èinimo velik jaz izmeðu svog Duha i Tijela, prihvaæajuæi nešto trenutno i zamjenjujuæi ga sa nama zaboravljenim Vjeèitim Savršenstvom Svrsishodnosti.

Jednom kad ostvarimo Korak, idemo dalje, kao što smo se i odluèili na polazak u Bezgraniènost Sebe.
 
  • Sviđa mi se
Reactions: Sativa Diva

Ras Tafari

Aktivan Član
03.06.2006
218
13
0
33
Doce ponovno potreba za prirodnim vlaknima kada vlade svijeta spale nebo sa svojim plinovima, i korejskim nuklearnim bombama, samo treba josh malo cekati
 

unknower

buntovnik bez razloga ;)
17.06.2006
883
95
0
E samo mi u Srbiji trebaju plantaze industrijske konoplje...
Ako se to desi ima ku..biiiip da uzgajim nesto kvalitetno i bez semenki...

Pa sta se vi ljudi onda pitate odkud vam u Vojvodini toliko oprasenih biljki...
Doduse pominje se 1992 pa se nadam da je to malo stagniralo...

JA NISAM DA SE U SRBIJI GAJI INDUSTRIJSKA KONOPLJA

Ovo je moje seljacko misljenje