NOVOSTI o Policiji - R.Srbija

Hempatia Soma Herbies Headshop iGrow

unknower

buntovnik bez razloga ;)
17.06.2006
883
95
0
Ministarstvo unutrašnjih poslova - Biro za pritužbe i predstavke, na osnovu èlana 180. stav 5. Zakona o policiji ("Službeni glasnik RS", broj 101/05) i èlana 18. Pravilnika o postupku rešavanja pritužbi ("Službeni glasnik RS", broj 54/06)

PONAVLJA
J A V N I P O Z I V

ORGANIMA LOKALNE SAMOUPRAVE DA PREDLOŽE PREDSTAVNIKE JAVNOSTI KOJI ÆE UÈESTVOVATI U REŠAVANjU PRITUŽBI NA PODRUÈJU POLICIJSKE UPRAVE
MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA


1. Pritužbe protiv policijskih službenika - koje ima pravo da Ministarstvu podnese svako ko smatra da su mu nezakonitom ili nepravilnom radnjom policijskog službenika povreðena prava ili slobode - rešava u Ministarstvu Komisija za rešavanje pritužbi (u daljem tekstu: Komisija).
Komisija je sastavljena od tri èlana, i to: naèelnik Sektora unutrašnje kontrole policije ili drugo ovlašæeno lice iz Sektora unutrašnje kontrole koje ovlasti naèelnik Sektora, predstavnik policije ovlašæen od strane ministra i predstavnik javnosti.

2. Javno se pozivaju organi lokalne samouprave, koji to do sada nisu uèinili, da predlože dva predstavnika javnosti, od kojih jednog za èlana Komisije na podruèju policijske uprave Ministarstva, a drugog za Listu èlanova sa koje æe se vršiti promena ovog èlana Komisije. Predstavnike javnosti za èlana, odnosno na Listu èlanova rešenjem æe imenovati ministar unutrašnjih poslova.
Predstavnike javnosti po ovom javnom pozivu potrebno je predložiti (dva kandidata) za svaku od 27 podruènih policijskih uprava Ministarstva koje su obrazovane za opštine, a to su:

1) Policijska uprava za grad Beograd - za opštine na teritoriji grada Beograda;

2) Policijska uprava u Boru - za opštine: Bor, Kladovo, Majdanpek i Negotin;

3) Policijska uprava u Valjevu - za opštine: Valjevo, Lajkovac, Ljig, Mionica, Oseèina i Ub;

4) Policijska uprava u Vranju - za opštine: Bosilegrad, Bujanovac, Vladièin Han, Vranje, Preševo, Surdulica i Trgovište;

5) Policijska uprava u Zajeèaru - za opštine: Boljevac, Zajeèar, Knjaževac i Sokobanja;

6) Policijska uprava u Zrenjaninu - za opštine: Žitište, Zrenjanin, Novi Beèej, Nova Crnja i Seèanj;

7) Policijska uprava u Jagodini - za opštine: Despotovac, Jagodina, Paraæin, Rekovac, Svilajnac i Æuprija;

8) Policijska uprava u Kikindi - za opštine: Ada, Kanjiža, Kikinda, Novi Kneževac, Senta i Èoka;

9) Policijska uprava u Kragujevcu - za opštine: Aranðelovac, Batoèina, Kniæ, Kragujevac, Lapovo, Raèa i Topola;

10) Policijska uprava u Kraljevu - za opštine: Vrnjaèka Banja, Kraljevo i Raška;

11) Policijska uprava u Kruševcu - za opštine: Aleksandrovac, Brus, Varvarin, Kruševac, Trstenik i Æiæevac;

12) Policijska uprava u Leskovcu - za opštine: Bojnik, Vlasotince, Lebane, Leskovac, Medveða i Crna Trava;

13) Policijska uprava u Nišu - za opštine: Aleksinac, Gadžin Han, Doljevac, Merošina, Niš, Ražanj i Svrljig;

14) Policijska uprava u Novom Pazaru - za opštine: Novi Pazar, Sjenica i Tutin;

15) Policijska uprava u Novom Sadu - za opštine: Baè, Baèka Palanka, Baèki Petrovac, Beoèin, Beèej, Vrbas, Žabalj, Novi Sad, Srbobran, Sremski Karlovci, Temerin i Titel;

16) Policijska uprava u Panèevu - za opštine: Alibunar, Bela Crkva, Vršac, Kovaèica, Kovin, Opovo, Panèevo i Plandište;

17) Policijska uprava u Pirotu - za opštine: Babušnica, Bela Palanka, Dimitrovgrad i Pirot;

18) Policijska uprava u Požarevcu - za opštine: Veliko Gradište, Golubac, Žabari, Žagubica, Kuèevo, Malo Crniæe, Požarevac i Petrovac;

19) Policijska uprava u Prijepolju - za opštine: Nova Varoš, Priboj i Prijepolje;

20) Policijska uprava u Prokuplju - za opštine: Blace, Žitoraða, Kuršumlija i Prokuplje;

21) Policijska uprava u Smederevu - za opštine: Velika Plana, Smederevo i Smederevska Palanka;

22) Policijska uprava u Somboru - za opštine: Apatin, Kula, Odžaci i Sombor;

23) Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici - za opštine: Inðija, Irig, Peæinci, Ruma, Sremska Mitrovica, Stara Pazova i Šid;

24) Policijska uprava u Subotici - za opštine: Baèka Topola, Mali Iðoš i Subotica;

25) Policijska uprava u Užicu - za opštine: Arilje, Bajina Bašta, Kosjeriæ, Požega, Užice i Èajetina;

26) Policijska uprava u Èaèku - za opštine: Gornji Milanovac, Ivanjica, Luèani i Èaèak;

27) Policijska uprava u Šapcu - za opštine: Bogatiæ, Vladimirci, Koceljeva, Krupanj, Loznica, Ljubovija, Mali Zvornik i Šabac.

3. Predlozi po ovom javnom pozivu podnose se u roku od 15 dana od narednog dana kada je poziv objavljen, na adresu: Ministarstvo unutrašnjih poslova - Biro za pritužbe i predstavke, Beograd, Ul. Kneza Miloša br. 101. Predlozi treba da sadrže podatke o kandidatu zbog kojih predlagaè smatra da æe uspešno predstavljati javnost u Komisiji za rešavanje pritužbi.
Nazivi i adrese predlagaèa i osnovni podaci o kandidatima biæe stavljeni na uvid javnosti tako što æe biti objavljeni na web stranici Ministarstva.

4. Neblagovremeni i nepotpuni predlozi neæe biti uzeti u obzir.

5. Za davanje obaveštenja o ovom javnom pozivu zadužena je Svetlana Sekuloviæ-Kostiæ, šef Biroa za pritužbe i predstavke, tel.
011/3617-833.
 

unknower

buntovnik bez razloga ;)
17.06.2006
883
95
0
O B A V E Š T E Nj E
o prispelim predlozima za predstavnike javnosti koji æe uèestvovati u postupku rešavanja pritužbi u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslovaNa javni poziv organizacijama struène javnosti i nevladinim organizacijama da predlože predstavnike javnosti, koji æe uèestvovati u rešavanju pritužbi u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova, blagovremeno su pristigle prijave sa traženim podacima o sledeæim kandidatima:

1. Mirna Kosanoviæ iz Beograda, advokat, rukovodilac pravne pomoæi u Komitetu za ljudska prava YUCOM, na predlog grupe nevladinih organizacija (Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beogradski krug, YUCOM, Fond za humanitarno pravo, Inicijativa mladih, Žene u crnom, Graðanske inicijative i Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji) – za èlana Komisije

2. Miliæ Markoviæ iz Leskovca, Stojana Ljubiæa br. 12/39, predsednik Nacionalne organizacije potrošaèa Srbije, dipl. inženjer tehnologije, direktor Organizacije potrošaèa u Leskovcu, na predlog Nacionalne organizacije potrošaèa Srbije – za èlana Komisije

3. Zoran Nikoliæ iz Kragujevca, Kralja Aleksandra I br. 98, potpredsednik Nacionalne organizacije potrošaèa Srbije, predsednik Upravnog odbora Organizacije potrošaèa Kragujevca, na predlog Nacionalne organizacije potrošaèa Srbije – za Listu èlanova Komisije

4. Srba Jovanoviæ iz Beograda, izvršni direktor Hauska & Partner International Communications za Srbiju, èlan UO i Suda èasti Društva Srbije za odnose sa javnošæu, na predlog Društva Srbije za odnose sa javnošæu - za èlana Komisije

5. Nikola Vujaniæ, iz Beograda, Gandijeva br. 46, dipl. ekonomista, direktor Marketinga i PR YELLOW PAGES co., na predlog Društva Srbije za odnose sa javnošæu - za Listu èlanova Komisije

6. Branko Kokiæ iz Klenja, Pop Cvetina br. 95, vatrogasni tehnièar, predsednik Odbora za borbu protiv rasne diskriminacije, na predlog Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine - za èlana Komisije

7. Ratko Mijailoviæ iz Beograda, inženjer, predsednik Udruženja ratnih veterana, branilaca Jugoslavije, na predlog Univerzalnog foruma Srbije - za èlana Komisije.

Obzirom da broj predloženih predstavnika javnosti prelazi objavljeni broj od dva predstavnika, pozivaju se organizacije struène javnosti i nevladine organizacije koje su predložile kandidate da meðusobnim uèestvovanjem izvrše izbor izmeðu predloženih kandidata, do 10. oktobra 2006. godine, te da o svom izboru obaveste Ministarstvo unutrašnjih poslova na adresu na koju su predlozi poslati.

Ako izbor ne izvrše u odreðenom roku, izbor æe izvršiti ministar unutrašnjih poslova i izabrane predstavnike rešenjem æe imenovati za èlana, odnosno na Listu èlanova. Pri izboru imaæe prednost kandidati koje su predložile organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda.
 

unknower

buntovnik bez razloga ;)
17.06.2006
883
95
0
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ РЕШАВАЊА ПРИТУЖБИ


Дана 01.09.2006. године ступио је на снагу Правилник о поступку решавања притужби («Сл. гласник РС» бр. 54/2006), чиме отпочиње примена чл. 180. Закона о полицији. Овим прописима уређен је поступак решавања притужби које, против полицијских службеника, подносе појединци, када сматрају да су им незаконитом или неправилном радњом полицијског службеника повређена права или слободе.

КО МОЖЕ ПОДНЕТИ ПРИТУЖБУ

Притужбу има право да поднесе сваки појединац (грађанин или представник правног лица) који сматра да су му незаконитом или неправилном радњом или пропустом полицијског службеника повређена права или слободе.

Сва обраћања овом Министарству, која немају својство притужби (анонимне притужбе на рад полиције, поднесци правних лица које није потписало овлашћено лице, представке које се не односе на рад полиције, кривичне пријаве, пријаве повреда других прописа, молбе, сугестије, предлози, запажања и др.) неће се решавати по поступку решавања притужби, него ће по њима поступати одговарајуће организационе јединице Министарства.

Поступање по свим притужбама примљеним пре 01.09.2006. године, окончаће се по до сада утврђеном поступку, а поступак прописан чл. 180. Закона о полицији и Правилником о поступку решавања притужби, примењиваће се на притужбе примљене после 31.08.2006. године (тј. од 01.09.2006. године).

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИТУЖБЕ

Притужба се може поднети у року од 30 дана од дана када је до повреде права или слободе дошло.


ПОДНОШЕЊЕ И САДРЖИНА ПРИТУЖБЕ

Притужбе се могу поднети писмено, или усмено на записник, или у електронском облику, Министарству или организационој јединици Министарства надлежној по месту пребивалишта или боравишта притужиоца.

Да би се по притужби поступало, она мора да испуњава следеће услове:
1. да је разумљива
2. да садржи име и презиме притужиоца (подносиоца)
3. да садржи место, време и опис радње или пропуста полицијског службеника, због кога се подносилац притужује
4. да буде потписана од стране притужиоца (подносиоца)


ПРВОСТЕПЕНИ ПОСТУПАК

По притужбама најпре поступа руководилац организационе јединице у којој је запослен полицијски службеник на кога се притужба односи, или полицијски службеник кога је он овластио. Рок за закључење овог поступка је 15 дана од дана пријема притужбе.

ПОСТУПАК ПРЕД КОМИСИЈОМ

Уколико се подносилац притужбе (притужилац) не одазове позиву на разговор, или се одазове, али не сагласи са ставовима руководиоца организационе јединице, те у случају да из притужбе произилази сумња о учињеном кривичном делу за које се гони по службеној дужности, предмет се уступа комисији за решавање притужби.

Комисију чине три члана, и то: представник Сектора унутрашње контроле (бивши Генерални инспекторат), представник полиције и представник јавности. У министарству се образује 28 комисија – једна за седиште минстарства и 27 за подручне полицијске управе. Рок за закључење поступка пред комисијом је 30 дана од дана закључења поступка пред руководиоцем организационе јединице.

Поступак образовања комисија је управо у току.

РОК ЗА РЕШАВАЊЕ ПРИТУЖБЕ

Укупан рок за решавање притужбе на рад полиције износи 45 дана од дана пријема притужбе.
 

unknower

buntovnik bez razloga ;)
17.06.2006
883
95
0
Drago mi je da sam nasao ovo,samo da potkrepim ono o cemu sam pisao u zadnje vreme....

Inace ocekujte PS MUP-a Srbije i pojedine pravilnike.
 

unknower

buntovnik bez razloga ;)
17.06.2006
883
95
0
Pa to su njihova vazna saopstenja...
jeste da je malo dugacko ali ne vredi drugacije kad je neophodan ceo tekxt da bi neko stvarno shvatio sta treba raditi...
 

unknower

buntovnik bez razloga ;)
17.06.2006
883
95
0
pa ne bi smeli jer ako si malo upozdan sa zakonima odma se trgnu kad pomenes neki clan...
ne treba mnogo nauciti 10-15 clanova oko legitimisanja,info razgovora i tako sitnih stvarcica oko vasih prava u ovim slucajevima a ako preterate za ostalo ide advokat
 
02.08.2006
0
0
0
faq.bauk.net
hehe, to do yaya zvuchi ovako teoretski...mislis da pandure bole da ne kazem sta za tebe i tvoja prava...a dok snimis broj znacke vec je kasno...sva sreca sto do sad nisam imao gadna gadna iskustva ali poznajem ljude kojima je policija gatje skidala, da da, interventne brigade nase policije su malo surovije nego sto se misli... evo bas skoro kaze mi drugar kome je komsija pandur, uvatili neke cigancice kako se drze za trolu i onda ih u dzip i teraju ih da jedan drugom lupaju shamare, a ovaj kreten snima telefonom...mozda nekom ko je do yaya high ovo moze zvuciti zanimljivo ali stavite sebe u polozaj tih cigana, da su Vas navatali sa jointom, pa da vas tako ponizavaju....eee strasne su to stvari
 

Stoner

Aktivan Član
11.12.2006
856
281
63
23
Ja isto brijem da ovi mladi krimovci nebi popušili te fore sa èlancima barem tu u ZG a pogotovo ako si evidentiran zbog biloèega.Koliko sam nauèio iz iskustva bitno je da nije kod tebe u djepovima i da te on ne vidi da ti to bacaš i mislim da imaš sluèaj :behe_hehe:
 

5AR

Aktivan Član
24.06.2006
226
225
43
sve zavisi kako se postaviš.ako skuže da znaš neke stvari sigurno te neæe dirati,a ako neznaš dobro æe doæi par šamara.možda nakon toga nešta nauèiš :D
 
02.08.2006
0
0
0
faq.bauk.net
dobro izvini neznalice, nego kazi mi jesi ti iz bg-a pa znas kako je? il su te istresli iz gaca skoro (a bio si privodjen ranije) ili tako nesto...ne kazem ja da su svi takvi ali... znam da je off topic...
 

unknower

buntovnik bez razloga ;)
17.06.2006
883
95
0
nastavljas u off topicu !!
idi covece u sve i svasta pa poricajte kome je sta radila policija
pa zar ne moze jedna tema da bude samo sa informacijama ...jedna jedina na forumu ... JEDNA!!