Prebacivanje tekstova sa foruma na sajt

Hempatia Entrio Herbies Headshop iGrow

Vutragenjo

Sutra Genjo
Administrator
23.10.2004
5.394
8.664
298
Čikago, USA
www.vutra.org
Ukoliko ima nekih dobih tekstova sa foruma koje mozemo da ubacimo na sajt postavite ovdje link. Samo kopirajte URL i recite koji clan je napisao. Znachi linkove pejstirajte dolje ispod kao odgovor ovoj temi.
 

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
ima jedan odlièan tekst za sajt al nemrem dat direktan link ni s foruma ni ovak
nalazi se na farmakologija.com, odeš natražilicu i upišeš kanabis il konoplja i etogaac
 

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
@vgenjo
1.šta s onim textom sa farmakologije?
2.meni je onaj o kanabisu u bibliji isto ok?
al se strpi da dovršim prijevod
 

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
@whom it may concern :)
1.vidio sam da je green stavio dio teksta sa farmakologije na l.org.super.
2.poslo sam mu prijevod kanabis i krist
može i to stavit (mada u nekim poglavljima ima nekih žešæe dubioznih stvari, tako da æu ja sam osobno napisat nešto puno, kraæe, jednostavnije, konkretnije i uèinkovitije..)
3. last but not least
http://www.zarez.hr/121/z_naslovnica.htm

ovo zadnje bi bilo dobro da stoji na l.orgu
odlièno formirajuæe štivo
 

Ledo

Aktivan Član
12.11.2006
219
3
0
35
evo da podijelim s vama neke zakone i RH ja cu staviti sve zakone i propise vezane za droge, pa vi otaèite one za koje smatrate bezpotrebnima:

Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj za 2006. – 2012. godinu
http://www.nn.hr/sluzbeni-list/sluzbeni/index.asp

Popis opojnih droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga
http://www.nn.hr/sluzbeni-list/sluzbeni/index.asp
dopuna novih materijala za izradu droga:)
http://www.nn.hr/sluzbeni-list/sluzbeni/index.asp

Pravilnik o uvjetima za uzgoj konoplje, naèinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje i promet opojnih droga u veterinarstvu
http://www.nn.hr/sluzbeni-list/sluzbeni/index.asp

Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga
http://www.nn.hr/sluzbeni-list/sluzbeni/index.asp
Izmjene i dopune
http://www.nn.hr/sluzbeni-list/sluzbeni/index.asp

Kaznenei zakon, ovaj morate downlodat jer je napravljen sa svim izmjenama i dopunama...
http://www.legalis.hr/modules/mydownloads/visit.php?lid=16

Zakon o kaznenom postupku, ista stvar kao i sa KZ-om
http://www.legalis.hr/modules/mydownloads/visit.php?lid=24

dodat cu jos neki zakon kad se sijetim :D :D :p :p
 

Ledo

Aktivan Član
12.11.2006
219
3
0
35
e da jos ovo kazem, kad uhvatim dovoljno vremena da se pozabavim tim zakonima, onda mogu odvojit samo clanke vezane za marihuanu, konoplju, uzgoj itd...
Ali sad pisem seminar iz kaznenog prava pa nemam vremena:)
 

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
neznalica je napisao(la):
ali nije ovo tema za zakone :shock:
da ali je tema prebacivanje tekstova sa foruma na sajt, na recimo sekciju koja se bavim legalizacijom gdje su bitni zakoni, ili naprimjer na l.org

:ludaci_lol:
 

Ledo

Aktivan Član
12.11.2006
219
3
0
35
REÈE:GreenMan ''Ali isto tako bi bilo dobro da imamo taj zakon iz svih bivsih SFRJ clanica.
Ili bar da stavimo linkove ka adresama na kojima mogu da se nadju doticni zakoni''

Pa sam se ja poveo za tom idejom... :D :D :D
 

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
kanasvijest je mješavina wwww.cannaprag.net, jack herera i tak još neèeg
pa stavite kak vam drago kao kanasvijest ili odvojeno
ja sam stavio ovak na jedno mjesto da bude snažnije i sa ciljem...

KANASVIJEST

Što je Kanasvijest?

1. Kanasvijest je svjesnost o:

1. 1. pravno/društvenom aspektu kanabisa (prohibicija) i o posljedicama prohibicije,
1. 2. o ekološkoj i energetskoj vrijednosti kanabisa,
1. 3. o medicinskim svojstvima kanabisa,

2. Kanabis pragmatizam

3. Cilj kanasvijesti1. Kanasvijest
Zašto je potrebna kanasvijest?
Zato jer se prohibicija temelji na velikoj laži, obmani javnosti i nepravdi!

1. 1. Pravni aspekt kanabisa (prohibicija) i o posljedice prohibicije.
Trenutna politika prema drogama - ukljuèujuæi i kanabis - je prohibicija. Posjedovanje, upotreba i trgovina su ilegalni. To je tako kako bi bili sigurni i zaštiæeni od droge, meðutim prohibicija nas ne èini niti sigurnim niti zaštiæenim.
Kanabis se predstavlja kao “prvi korak ka težim drogama”. Ako je to tako što su onda cigarete i alkohol (legalne droge)? Kako može biti put ka teži drogama kad naš zakon, nažalost, uopæe nema klasifikaciju droga. Ovako loše i bolesno informirana diskusija je simptom prohibicije.
Prohibicija je pubertetlija jer se ne ponaša zrelo tj. porièe stvarnost, a stvarnost je ta da je kanabis biljka koja je tisuæljeæima prisutna u ljudskoj upotrebi i nemoguæe ju je iskorijeniti iz postojanja (kanabis uspijeva na svim vrstama tla), a to je ono što je krajnji cilj prohibicije.
Prohibicija uzrokuje ubijanja, isto kao i u vrijeme prohibicije alkohola, sjetimo se samo Al Caponea.
Prohibicija proizvodi kriminal i kriminalce.
Ništa na zemlji nije totalno sigurno, tu se ubraja i kanabis, meðutim kao što je to i sa svim ostalim stvarima, rizik koji je povezan sa upotrebom je posve razumljiv i mjerljiv. Prohibicija djeluje tako što spreèava znanje i razumijevanje te tako umnožava potencijalnu opasnost od upotrebe kanabisa nego što to treba biti.
Moguæi rizici upotrebe kanabisa nisu argumenti za nastavak prohibicije, veæ su to jaki argumenti za regulirani i kontrolirani legalni režim koji cilja na smanjivanje štete i zaštitu slabijih. Kanasvijest prepoznaje da iako veæina korisnika ima nekolicinu ili nikakav problem sa upotrebom kanabisa, postoji prava i validna zabrinutost povezana sa upotrebom i naèinom upotrebe. Postoje takoðer komplicirana društvena pitanja povezana sa prirodom opskrbe, iliti ilegalno "crno tržište" koje se uvijek veže uz organizirani kriminal, što je sve posljedica prohibicije.
Dobna granice uporabe droge biva sve niža i niža.
Djecu treba zaštititi od droge, dok se njihovi mladi umovi razvijaju a oni još uvijek uèe sami o sebi i o svijetu oko njih. Kako bi se to postiglo, trgovina mora biti regulirana. Dok mi èinimo upravo suprotno tj. trgovina je neregulirana i ilegalna, i prepuštena je mafiji. Zakoni se trebaju oblikovati na naèin koji æe zaštititi djecu od svih aspekata trgovine drogom, na isti naèin na koji to èinimo sa alkoholom i duhanom. Doista sa tim trebamo biti ozbiljni! Prohibicija to èini nemoguæim.
Prohibicija je zakazala u svojem naumu potiskivanja kanabis trgovine i kulture. Ono što je prohibicija napravila jest to da je stvorila ogroman profit koji se ne može izraèunati, i nereguliranu trgovinu koja èesto puta sponzorira organizirani kriminal.
Mnoge tvrdnje koje vlada donosi u vezi postignuæa ciljeva s politikom prema drogama, su temeljeni na nesigurnim podacima, te su ništa drugo doli puka retorika i dobivanje politièkih poena na temelju (sumnjivog) morala.
Prohibicija je dovela do toga da opskrba kanabisom varira u èistoæi, kvaliteti i sastavu. Ne postoje dobne granice u prodaji, niti mjesta prodaje koja mogu biti regulirana na ovaj ili onaj naèin. Jedina kvalifikacija potrebna za dilanje jest biti sklon odsutnosti kontrole.
Buduæi da ne postoji veto na ljude koji opskrbljuju kanabisom, oni ponekad opskrbljuju i sa daleko opasnijim supstancama, što bi znaèilo da su oni èesto puta izlaz u druge droge. Iako su neki dileri entuzijastièni po pitanju proizvoda koji prodaju, malo njih ako uopæe itko od njih, je informiran o prirodi i kvaliteti proizvoda, a mnoge ih uopæe nije ni briga. Uopæe ne postoji pokušaj da se korisnici kanabisa educiraju u sigurne naèine konzumacije. Ne postoje programi koji bi ciljano ohrabrivali sigurne metode pušenja, posebice u sluèaju konzumacije u kombinaciji sa duhanom. Posljedièno tome, mnogi kanabis pušaèi i dalje koriste mix duhana i kanabisa.
Unazad nekoliko godina vlada je poèela uviðati znaèaj i potrebu za "harm reduction" (redukcija štete) metodama, premda im ne želi dati zapravo vrijednosti koju zaslužuju, a nažalost ni mediji.
Nalazimo se u apsurdnoj situaciji u kojoj odreðeni medijski sektori upozoravaju na porast jakosti kanabisa u posljednjih nekoliko godina, bez pouzdanih podataka koji bi podupirali takvu tvrdnju. Isto tako, korisnici nemaju uopæe predstavu o tome što kupuju tj. koliko je jak kanabis koji kupuju. Jedini podatak do kojeg se može doæi po pitanju jakosti kanabisa je od nekih uzoraka koji su igrom sluèaja došli u posjed, a uopæe nisu pouzdani za bilo kakve rezultate, a kamoli izvlaèiti nekakve statistike.
Prohibicija je dovela do toga da su se mnoge društvene zajednice odvojile od policije, uništila je brojne porodice i karijere. Bilo kakvo pooštravanje zakona æe znaèiti samo nazadovanje.
Ukratko, sve je to jedan veliki nered van kontrole, a oni najranjiviji su izloženi najveæem riziku i to se mora zaustaviti. Pravo i znaèajno pregledavanje zakona te promjene u pristupu prema drogama kad je u pitanju kanabis su hitno potrebne.
Imajuæi na umu ekološke i energetske vrijednosti kanabisa, borba za ukidanje zabrane (legalizacija) dobiva jednu novu dimenziju.

1. 2. Ekološka i energetska vrijednosti kanabisa
Ako sva fosilna goriva i njihovi derivati, jednako kao i drveæe za izradu papira i graðevinu, budu zabranjeni kako bi se spasio planet, te se okrenu uèinci staklenika i zaustavi krèenje šuma (deforestacija). Onda, postoji samo jedan poznati, i svake godine obnovljiv prirodni resurs kojem je moguæe opskrbiti veæinu svjetskih potreba za papirom i tekstilom. Takoðer, može riješiti potrebe prijevoza, industrije i kuæne energije, a istovremeno obnavljati tlo i proèišæavati atmosferu. Ta supstanca je ista ona koja je to èinila i prije – kanabis.
Kanabis je jedina poznata biljka koja se može gajiti od ekvatora do Arktika i Antartika. U planinama i dolinama, od oceana prema ravnicama i preko njih, ukljuèujuæi sušna i neplodna tla i svugdje izmeðu. Jednom rijeèju SVUGDJE.
Od 300 000 vrsta i podvrsta koje poznajemo kanabis je najzdravija biljka za tlo. To je zbog sustava korijena svojstvenog prvenstveno kanabisu, koji raste 10-12 inèa u 30 dana, dok kod raža, jeèma, trave i tako dalje raste 1 inè. Korijenje probije do 6 fita duboko u tlo, te ga drobi i melje (pulverizira) i tako ga èini obradivim i plodnim. Nakon žetve sustav korijenja ostaje raditi unutar zemlje, revitalizirajuæi tlo te ga èini ponovo živim.

1. 3. Medicinska svojstva kanabisa
Kanabis ima preko 60 medicinski pozitivnih svojstava. Upotrebljavao se kao opæe sredstvo za umirivanje bolova i grèeva, kod epilepsije, amenoreje (izostanak menstruacije kod žene ako nije trudna), za smirenje kašlja i posebno kao lijek protiv migrene. Nažalost javna medicina danas se kategorièki odrekla uporabe kanabisa, premda postoje izuzeci koji moraju proæi šumu zakonskih regulativa ne bi li izborili pravo na lijek. A veæina njih koristi kanabis kao lijek u lijeèenju protiv raka, side, olakšavaju si muèninu nakon terapije leukemije, stresa, astme i gubitka apetita.


2.Kanabis pragmatizam.
Što je to kanabis pragmatizam? Kanasvijest raða kanabis pragmatizam, a to je ponašanje u skladu sa kanasvijesti. To je ništa drugo doli organizirano i aktivno sudjelovanje u naporima za ukidanje zabrane.

3. 3. Cilj kanasvijesti
Cilj kanasvijesti jest zaustavljanje progona kanabisa i povratak na mjesto kojemu pripada.