Presuda čl.173. st.2.

Hempatia Soma Seeds Herbies Headshop

Ledo

Aktivan Član
12.11.2006
219
3
0
35
Broj: I Kž 14/03-7U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E
P R E S U D A

Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnog suda mr. sc. Branka Zmajevića, kao predsjednika vijeća, te Vesne Vrbetić i mr. sc. Branka Brkića, kao članova vijeća, uz sudjelovanje višeg sudskog savjetnika Ivana Protkovića, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. (N.N:)., zbog kaznenog djela iz čl. 173. st. 2. KZ i dr., odlučujući o žalbi optuženika podnesenoj protiv presude Županijskog suda u Zagrebu od 13. studenog 2006. br. K-22/22, u sjednici održanoj dana 31. siječnja 2007., saslušavši zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske Dragu Marincela,


p r e s u d i o j e :

I. Povodom žalbe opt. (N.N.)., a po službenoj dužnosti preinačuje se pobijana presuda u pravnoj oznaci djela i odluci o kazni, te se izriče da je optuženik djelom opisanim u izreci te presude počinio kazneno djelo zlouporabe opojnih droga iz čl. 173. st. 2. KZ (“Narodne novine” br. 110/97) u svezi čl. 25. Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona (“Narodne novine” br. 129/00), pa se za to kazneno djelo na temelju istih zakonskih propisa uz primjenu čl. 57. st. 1. i 2. toč. b. KZ osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od pet (5) mjeseci, koja kazna se na temelju čl. 54. st. 1. i 3. KZ zamjenjuje radom za opće dobro na slobodi u trajanju od pedeset (50) radnih dana, a koji rad je optuženik dužan izvršiti u roku od deset (10) mjeseci.

Prema odredbi čl. 54. st. 5. KZ ako optuženik ne izvrši u cijelosti ili djelomično rad za opće dobro istekom određenog roka, sud će donijeti odluku o izvršenju kazne zatvora u trajanju razmjerno neizvršenom radu za opće dobro.

II. Odbija se kao neosnovana žalba opt. N.N. i u pobijanom, a nepreinačenom dijelu potvrđuje se presuda suda prvog stupnja.


Obrazloženje

Županijski sud u Zagrebu, presudom od 13. studenog 2006. br. K-22/22, proglasio je krivim opt. N.N.. zbog kaznenog djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, zlouporabe opojnih droga iz čl. 173. st. 2. KZ i na temelju istog zakonskog propisa uz primjenu čl. 57. st. 1. i 2. toč. b) KZ osudio ga na kaznu zatvora u trajanju od pet (5) mjeseci, koju je na temelju čl. 54. KZ zamijenio radom za opće dobro na slobodi u trajanju od pedeset (50) radnih dana, a koji rad je dužan izvršiti u roku od deset (10) mjeseci.

Na temelju čl. 54. st. 5. KZ ukoliko optuženik ne izvrši u cijelosti ili djelomično rad za opće dobro, sud će odrediti izvršenje kazne zatvora u trajanju razmjernom neizvršenom radu za opće dobro.

Na temelju čl. 80. st. 1. i čl. 173. st. 7. KZ optuženiku je izrečena sigurnosna mjera oduzimanja predmeta i to 186,91 gr opojne droge marihuane koja će se po pravomoćnosti presude uništiti.

Na temelju čl. 122. st. 1. Zakona o kaznenom postupku (“Narodne novine” br. 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02 i 115/06, u nastavku ZKP) optuženik je obvezan na naknadu troškova kaznenog postupka iz čl. 119. st. 2. toč. 6. ZKP u paušalnom iznosu od 1.000,00 kn, dok je na temelju čl. 122. st. 4. ZKP oslobođen obveze naknade preostalih troškova kaznenog postupka i isti padaju na teret proračunskih sredstava.

Protiv te presude žali se optuženik po branitelju M.M. odvjetniku iz Vk. iz svih žalbenih osnova s prijedlogom, da se pobijana presuda ukine i predmet vrati sudu prvog stupnja na ponovno suđenje.

Odgovor na žalbu nije podnesen.

Zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, u pismenom podnesku od 24. siječnja 2007. br. KŽ-DO-172/06, predložio je da se žalba optuženika odbije kao neosnovana.

Žalba nije osnovana.

Optuženik u žalbi navodi da se žali iz svih žalbenih osnova, a iz žalbenih navoda proizlazi da se žali zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka iz čl. 367. st. 2. ZKP, budući navodi da se pobijana presuda temelji na nezakonitom dokazu, rezultatima pretrage vozila koja da je provedena bez naloga istražnog suca.

U navedenom optuženik nije u pravu budući svi provedeni dokazi opovrgavaju obranu optuženika, u kojoj navodi da se nije radilo o pregledu vozila, već pretrazi i da nije dragovoljno predao drogu djelatnicima policije.

Djelatnici policije, saslušani kao svjedoci, suglasno navode da se isključivo radilo o pregledu vozila pri čemu je optuženik izvadio i predao vrećicu s marihuanom, o čemu je sačinjeno i izvješće nakon poduzete radnje. Nakon predaje droge optuženik je potpisao i potvrde o privremenom oduzimanju predmeta, što ne osporava niti sam optuženik u obrani, koju je cjelovito dao tek na glavnoj raspravi.

Osim toga, kada se ima u vidu da su djelatnici policije zatražili nalog za pretragu stana, nije bilo razloga da ga ne zatraže i za pretragu vozila da optuženik u međuvremenu nije dragovoljno predao drogu.
Stoga je prvostupanjski sud opravdano prihvatio iskaze djelatnika policije o izvršenom pregledu i takvi zaključci prvostupanjskog suda nisu s uspjehom dovedeni u sumnju žalbenim navodima.

S obzirom na navedeno, nije osnovana žalba zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka na koju ukazuje optuženik, a ispitivanjem pobijane presude u tom dijelu na temelju čl. 379. st. 1. toč. 1. ZKP nije utvrđena niti koja od postupovnih povreda na koje drugostupanjski sud pazi po službenoj dužnosti.

S obzirom na navedeno, ni činjenično stanje nije pogrešno ni nepotpuno utvrđeno, koji žalbena osnova se u podnesenoj žalbi niti ne obrazlaže.

S obzirom da u uvodu žalbe optuženik ističe da se žali iz svih žalbenih osnova, za zaključiti je da se žali i zbog povrede kaznenog zakona, međutim niti ta žalbena osnova ne obrazlaže, pa je pobijana presuda u tom dijelu ispitana na temelju čl. 379. st. 1. toč. 2. ZKP pri čemu je utvrđeno da je prvostupanjski sud propustio djelo pravilno pravno označiti, budući samo nabrajanje brojeva "Narodnih novina" u kojima su objavljene izmjene kaznenog zakona, nije dovoljno za pravilno kvalificiranje kaznenog djela, pa je odlučeno kao u toč. I. izreke ove presude. Druge povrede kaznenog zakona na štetu optuženika ovaj sud, kao sud drugog stupnja, nije utvrdio.

Ispitujući pobijanu presudu u odluci o kazni koju žalbenu osnovu se također ne obrazlaže, ovaj sud, kao sud drugog stupnja je utvrdio da su u provedenom postupku utvrđene sve okolnosti o kojima ovisi odabir vrste i visine kazne, koje okolnosti je prvostupanjski sud pravilno vrednovao i optuženiku izrekao kaznu, uz primjenu zakonskih odredbi o ublažavanju kazne, istodobno je zamjenjujući radom za opće dobro, što prihvaća i ovaj sud, kao sud drugog stupnja, smatrajući da za ostvarenje svrhe kažnjavanja nije potrebno izvršenje kazne zatvora.

Nađena droga oduzeta je u skladu sa zakonom.

Iz navedenih razloga nije prihvaćena žalba optuženika, pa je na temelju čl. 390. st. 1. i čl. 387. ZKP odlučeno kao u izreci.

U Zagrebu, 25. travnja 2007.

Zapisničar:
Ivan Protković, v. r.

Predsjednik vijeća:
mr. sc. Branko Zmajević, v. r.
 

Ledo

Aktivan Član
12.11.2006
219
3
0
35
bilo je tu nekih rasprava o nalozim za pretragu, zatvorima... Pa eto da vidite kak izgleda presuda, izmjenjo sam neke djelove koje treba...
Kazne do 6mj. zatvora, mozete zamjenit za drustveno korisni rad, recimo igrate mjesec dva dana šah s bakicama i dedicama u starackom domu, nije upoce strava:)))....
 

Inq

Vutra Veteran
12.08.2006
996
134
0
Na temelju čl. 80. st. 1. i čl. 173. st. 7. KZ optuženiku je izrečena sigurnosna mjera oduzimanja predmeta i to 186,91 gr opojne droge marihuane koja će se po pravomoćnosti presude uništiti.

187g ? I za to dobio igranje saha u starackom domu odnosno rad na par meseca?
 

Ledo

Aktivan Član
12.11.2006
219
3
0
35
samo trebas odvjetnika, solidnog odvjetnika... da se razumijemo nije to moja presuda, da nebi ljudi pomislili:)))... to sam dobio iz odvj. ureda di pomazem...
A čl.54 KZ-a kaze ovako... kada sud odmjeri i izrekne kaznu zatvora do 6 mjeseci, moze istodobno odluciti da se ta kazna s pristankom osudjenika zamjeni radom za opce dobro na slobodi...
Hoce li to biti staracki dom, komunalac... neki igraju sah, neki kopaju kanale bitno je da je za opce dobro:)
 

Inq

Vutra Veteran
12.08.2006
996
134
0
Nisam na to mislio nego na 187g? U Srbiji je tolerantniji zakon od Hr. Pa opet ako padnes sa 187g ne gine ti zatvor. Nesto je tu cudnu....
 
  • Sviđa mi se
Reactions: stardust

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
..pa dobro ljudi jel me netko uopće čuje
sve se svodi na sučevu osobnu interpretaciju tvoje situacije: ličnosti i 'zločina'
 
13.09.2005
39
2
0
39
baš tako! zakon je zakon ali na kraju sve ovisi o interpretaciji istog od strane suca, ovisi i o tužitelju koliko će biti uporan, o odvjetniku i njegovom utjecaju, poznanstvima! znam ljude koji su se i s više (puno više) izvukli s društvenim radom i uvjetnom! Oću reći da je svaki slučaj individulan i nemoš ništa generalizirat, uz malo sreće i dosta para izgledi da se izvučeš su ti puno veći!
 

mr.skunk

Vutra Veteran
16.01.2007
831
44
0
33
Nisam procitao detalje vezane za presudu, ali najvjerovatnije se radi o dosada neosudjivanoj osobi koja je uz to imala jos neke olakotne okolnosti bas me zanimaju detalji jel imas mozda obrazlozenje prvostupanjske presude negdje da nam ukratko opises o kakvoj se osobi radilo u ovom slucaju.
 

Tihojla

Aktivan Član
04.09.2006
90
7
0
je kane ali postoji i odredba o ujednačenosti sudske prakse.

Ledo daj reci pred kolko je donesena ova presuda, jel se tužiteljstvo žalilo na nju?

ako nije onda se svatko tko padne sa manje a dobije više može pozvati na tu presudu za ublažavanje kazne . ( barem ja to tako mislim - morat ću se konzultirati)
 

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
ma kontam da postoji ta odredba ali ja govorim statičkim podacima
milion puta sam linkao onaj člnak sa zareza
evo još jednom http://www.zarez.hr/121/zariste9.htm
zapravo neću više pričati s nikim o ovoj temi ko nije taj članak tri puta pročitao,
bože, zvučim ko neki profesor sa faxa :icon_lol:
 

mr.skunk

Vutra Veteran
16.01.2007
831
44
0
33
Cekajte malo pa mi raspravljamo o presudi koja je donesena prosle godine, sto znaci da je djelo pocinjeno po starom kz-u odnosno dok nisu stupile na snagu ove famozne izmjene i dopune po kojima je za svako ovakvo djelo iz cl.173 st 2 zaprijecena kazna od najmanje tri godine. Sudske prakse po novim odredbama nema puno tako da cemo tek vidjeti sto nosi buducnost i kako ce se tolerirati ovakve stvari.
 

Tihojla

Aktivan Član
04.09.2006
90
7
0
1. da stvarno, ovog majstora kači stari zakon koji je blaži.

2. kane ti meni nisi jasan. Ujednačenost sudske prakse je iznad procjene sudca. Nemože sudac "procjenjivati" kako god se njemu sprdne. On može oderati neku kaznu a ti se žališ višem sudu i on ti mora smanjiti na ono što je uobičajeno u praksi.

Dakle nije stvar u osobnoj procjeni jednog sudca već je stvar u hrpi osobnih procjena hrpe sudaca u hrpi sličnih ili istovjetnih predmeta.

Dakle nemoj pizditi i uporno linkati jedan te isti članak!!
 

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
46
48
pa svatko ima pravo na svoje mišljenje tako da ne pizdim
već mislim
da je lova, veza poznanstvo i slično iznad ujednačenosti sudske prakse
a itekako utječe na sučevu slobodnu interpretaciju
ko je čuo čuo je
 

Ledo

Aktivan Član
12.11.2006
219
3
0
35
Nisam mogo donet, zalbe s zupanijskog suda il prvostupanjsku presudu...
al sam upucen u slucaj... Prvo i najvaznije Branitelj je ugledan i utjecajan odvjetnik, otpuzeni nije kaznjavan, ima stvarni da vas ne zamaram... djelo je pocinjeno necinjenjem...bla,bla...

Ako mi bude dostupna neka novija presuda okacit cu je vamo, za to ce se cekat, jel je necu stavljat dok nebude pravomocna...
 

huana.meri

Banned
Banovan
30.11.2010
1.111
7.464
258
u 2015. sam u srpnju dobio 19 soma kuna kaznu, nesječam se za sta ali danas mi stigla presuda da je zamjenjeno za rad za opće dobro, sve samo sud odredio...
ispada 127 sati u zamjenu za 19 soma, predobro nekako....
zanima me jel neko ima saznanja da si moze sam osudjenik pronaci u lokalnom mjesnom odboru tu zamjenu...
:)
znam da zvuči pokvareno, i onako mi sutkinja skoro pa i oprostila, no nemislim bandi robijat ako nemoram...
imam preko 200 soma kuna blokadi, pola promet pola porez otprilike i kazne iz obrta....
da budem iskren, rado bi u mjesnom odboru, domu, malo čeprkao, spremo klince nakon treninga, odradio koju festicu umirovljenika i to...
imam ekipu u selu koja ureduje u domu, samo neznam jel to izvedivo zakonski...
nemojte me pitati kako sam dobio 19 soma u prometu, nisam bas za susrete s policijom kad popijem pa bude svega, jbg, nikad se nezalim pa bi zabibere full-ku...bumo videli kak bu se skončalo...:smoke: