sustavno ispiranje mozga putem dezinformacija i manipulacije

Hempatia Entrio Herbies Headshop iGrow

doors_of_perception

Aktivan Član
28.10.2005
1.095
51
0
36
anarhija? èist primjer èovjekove borbe protiv elitistièkog (jer uvijek manja skupina vlada sa potpunom kontrolom moæi) i samo-materijalnog vladanja. razlog zašto se smatra utopijom je jer se nemoguæe borit protiv neèega što drži sve. što time želim reæ? ne to da èovjek treba reæ: ja ne mogu ništa promjenit... to su besmislice! nego realno sagledavajuæi našoj "civiliziranoj" civilizaciji prijeti uskora propast uzrokovana samim sobom. èovjek je èisto materijalno biæe, atom vlastite atomske bombe. Od samog roðenja preko sustavnog skupa simbola, tj. preko jezika bivamo uvuèeni u proces STRATIFIKACIJA, tj. ono što nas èini onima što jesmo. time automatski bivamo uvuèeni u nešto što nije upravljano nama samima. SLOBODA? najsmješnija rijeè koju sam ikada èuo. što odgovara na ovome svijetu? ono što donosi zaradu! alkohol, nikotin, kofein i tablete? mislite da njihovi korisnici nisu narkomani? po njima samima nisu...jer država tako kaže, time stvarajuæi iluziju u pojedincu. Mi kao suvremeni tip društva smatramo sebe potpuno drugaèijima naspram "barbarskog" tradicionalnog društva. to i je istina...samo ne u našu korist...
marihuana se koristi kao opæe priznato medicinsko i sredstvo za relaksaciju, ugonodu (zabava:) i kao nešto što je sasvim legitimno opæe prihvaæeno i svrstano u kategoriju stvari koje èovjek koristi kao nešto za sebe, veæ 5000 god. od 1935. kad se poèinje sustavno progonit (SAD), èovjek ulazi u novu eru po pitanjima droge kao i njega sama. odjednom 5000godina i skup stotina naroda biva smatran glupima a èovjek sa poèetka ovog stoljeæa neèim najvišim u evolucijskoj ljestvici èak i po pitanju sama sebe. Evolucija, po pitanju èovjeka, je samo nešto što nas sprjeèava od prijevremene propasti, jer ukidanjem èovjekove težnje za razvitkom, uništili bi samu njegovu bit kao i opstanak...al ujedno, evolucijom bivamo sve više otuðeni od onog što je zapravo bitno...
svakodnevno se vrše istraživanja vezana za marihuanu... svakim danom vidimo kako se stvari koje su bile potvrðivane 5000 god sa strane mnogih (jer moramo shvatit da èovjek nije ništa danas pametniji nego šta je bio prije npr. 10,000god usprkos njegove tehnologije-pr. je li izum kotaèa manje vrijedan nego izum auta???), danas ponovno potrvrðuju, samo uz pomoæ tehnologije koja je stigla s vremenom. u SAD-u je marihuana legalizirana kao lijek...svakim danom spoznajemo da u ovih 70 god nismo postali nimalo pametniji (u smislu proporcionalnosti poveæanja inteligencije)... jer za 20tak god marihuana æe biti legalizirana...a onda æe društvo samo eleganto zanemarit ovih 100 godina kao da se ništa nije dogodilo...kao i uvijek.
nažalost, èovjekov je mozak uskraæen realnog sagledavanja stvarni, tj. iz neutralne perspektive...svi mi, bilo u manjoj ili višoj mjeri, imamo u sebi neke predrasude, mišljenja, uvjerenja...
prisiljeni smo na to uèenjem preko jezika koje nam je jedini izvor znanja. Ono èemu moramo težit je to da izgubimo te unaprije stvorene ideale i zamjenimo ih vlastitima, neutralinima. nažalost, za veæinu toe neprihvatljivo i nešto što oni smatraju nemoguæim. to se upravo odnosi na moj prvi dio teksta: stvari je moguæe promjenit, samo je bitno kolko to osoba želi, naravno ako to želi...
ludilo trave...veoma popularan film iz 35' jedan je od èistih primjera parodije paranoje koji su se pokušavali primjenjivat u ono vrijeme: pojedinci koji su vodili privatan rat na globalnoj razini (Anslinger, Bloomquist itd.) koristili su veoma jednostavan recept: prikazat nešto relativno novo (jer marihuana masovnije dolazi u SAD krajem 19. i poèetkom 20. st. iz mexica najprije u New Orleans) kao nešto posve grozno, dijabolièno i naroèito opasno. film je prikazivao osobu (prikazana kao nešto dijabolièno, isto kao npr. kako su nacisti prikazivali židove) koja ponuðuje 2 mladih (muško žensko) marihuanom... nakraju pod utjecajem, sve završava tragedijom (tj ubojstvom) uzrokovane ludilom i veoma agresivnim i maniènim ponašanjem.
Toe samo jedan od primjera...danas najpopularnije dezinformacije su zasigurno: marihuana dovodi do heroina (svi koji su uzimali heroin su uzeli/uzimali kad tad marihuanu, što dovodi do zakljuèka da svi koji uzimaju marihuana su osuðeni da kad tad postanu ovisnici o heroinu... odnos bi realno gledajuæi bio 99/1%...al koga briga za onih 99%?)...

and the list goes on and on...
ima još puno stvari za reæ...al sad idem jest:)
 
S

San Pedro de Peyote

Guest
...došo si mi ko kec na devetku a ne na desetku... :pivo !

Da ne navodim da se potpuno slažem s tobom. Vjerujem da æeš razumjeti da ako kažem u èemu se sve slažem, da æe ovi ostali reæi...Sad SU Dvojica, što se raspisaše ovako...

::histerija


a onda æe nas biti sve više i više a onda æe neki Freak iz èiste zavisti da javi kome ne treba i ovaj sajt æe biti osudjen na ko zna šta...i zato, ja tebe podržavam potpuno...


a još bih pitao...


KO SME DA ZABRANI ÈOVEKU UŽIVANJE, AKO SVOJIM UŽIVANJEM, NE REMETI NIÈIJI ŽIWOT?


Uz to ako naidjete na jednu knjigu, pretoplo bih preporuèio da je proèitate...Vrhovna Alhemija ( dvije knjige ) Osho Rajneeshee
 

doors_of_perception

Aktivan Član
28.10.2005
1.095
51
0
36
Viš...toe pitanje na koje se uvijek zapoène rasprava izmeðu cijele ekipe i mene samog naspram njih...)

Funkcija zakona je da skup moralnih pravila (što on i predstavlja) osigura u smislu njegova provoðenja... jednostavno tu je zakon koji uz pomoæ svojih aparata izvršava provoðenje u funkciji održavanja (kolko-tolkog, al više nego da ih nema) reda naspram kaosa...
No ovo nažalost ne vrijedi u realnom aspektu gledanja na svijet jer znamo da nažalost težnja bilo kojeg politièara ili voðe opæenito vodi samo ka materijalnom samozadovoljavanju (hehe:)! Tako je recimo u Hrv donesen zakon o 00.00 promila alkohola u krvi što naravno nije podneseno radi sigurnosti graðana veæ radi zarade (broj poginulih je jednak dok je zarada višestruko poveæana).
No, da li je materijalna funkcija zakona podnesena od upravnog tijela neke zemlje razlog za njegovo nepridržavanje u aspektu pojedinca naspram njega samoga kao revolt na materijalizam i sustavnu eksploataciju ili je potrebno sagledat drugu stranu zakona, tj. pojma moral opæenito?
Postoje 2 tipa moralnog djelovanja:
1) pridržavanje (zakonskih odredbi-jer nas u ovom sluèaju one ogranièavaju i usmjeruju) zbog zakona kao sistema koji njegovo kršenje kažnjava
2)pridržavanje zakona kao prepoznatog vrijednosnog sustava koji se ne krši radi ekspoatacijske strane donositelja(toe inaèe smisao anarhije-dovoljna razina svijesti u pojedincu koja rezultira èinjenjem dobra radi dobra, tj. pridržavanje zakona iako ne bi bilo sustava koji osiguravaju provoðenje) veæ radi njegove same biti, tj. samog morala. "èini dobro zbog dobra i zbog sama sebe, a ne zato šta zakon tako nalaže."

Nažalost, ljudi potaknuti sve veæim bjesom današnjice i uviðanjem "besmislice" fer-play igre jedne strane, odbacuju vrijednost zakona s njegove moralne (istinske) strane, da bi svakim danom sve više i više odbacivali takoðer i onu njegovu drugu posljednju stranu, tj. stranu straha, provodioca i sustava za kažnjavanje (mikrorevolucije, prosvjedi...).
Kažeš tko ima pravo zabranit pojedincu uživanje ako pritom nikoga time ne ugrožava (pretpostavljam da si time mislio na vutru)? Jednostavno: ugrožava samog sebe. Kako? svakodnevnim pušenjem u nemedicinske svrhe svatko zna da marihuana zbog razlièitih èimbenika (duže držanje dima u pluæima, mješanje sa duhanom, pušenje bez filtera) utjeèe na zdravu osobu fizièki nezdravo (iskljuèivo fizièki ne psihièki/mentalno/intelektualno/proizvoljno).
Uzmimo za primjer cigarete: svi znamo za štetnost cigareta, no ujedno znamo da se negativne manifestacije po zdravlje mogu dogodit no i ne moraju. Odnosi su zapravo relativno dobri na prvi pogled. To i je razlog zašto se mnogi lakše odluèuju, a time i ne ustruèavaju u pušenju (ne da se odluèe pušit jer znaju da mogu pušit npr. 10 god bez da obole od neèega nego im je to olakotni odluèujuæ faktor). U Hrv npr. 30% ljudi konzumira duhanske proizvode. Država to dopušta sve do onda do kad troškovi lijeèenja i zdravstva ne previsuju profit(razlog zbog kojeg je nedavno u Kubi zabranjen duhan). I ljudi debelo iskorištavaju tu moguænost koja im je iluziono pružena (pitam se kome je bolje nakon 10god: vlasniku tobacco-korporacije ili pušaèu koji je kupovao od njega i svakodnevno pušio...) I sad, svih tih 30% konzumenta ima mišljenje da iskorištavaju maximalnu moguænost slobode vlastita izbora koja im je pružena. S druge strane, vjerujem da ne postoji pušaè koji æe negirat štetnost nikotina...time se i koristi pravo odluke pojedinca u kojoj on ima moguænost izbora i odvaganja posljedica na temelju svojih procjena i želja. No mišljenjem konzumenta, da ima pravo makar i na negativnu odluku po njega sama, dolazi do sljedeæeg sluèaja: od tih 30%, što u gledištu Hrv znaèi nešto više od 1,5 milijuna graðana, 14000 njih godišnje umre. Takoðer velik broj njih oboli (bolesti kardiovaskularnog sustava, astma, bronhitih, rak želuca, grla, jednjaka, jezika, pluæa itd.) èime postaju teretom sebi, bližnjima kao i ukupnoj moguænosti doprinosa društvu (jer društvo je meðusobno isprepleten sustav pojedinaca svrstanih u odreðene društvene položaje i na taj naèin èineæi vezu i jedinu moguænost održavanja samih sebe). Time bi postepeno došlo, uz naravno jos nekoliko kljuènih èimbenika istog tipa, do degradacije i samog propadanja društva. Znaèi 14000 mrtvih i još barem tolki il dvostruki broj onih oboljelih... U 2000. godini je zbog pušenja kao posrednog uzroka umrlo 435 000 ili 18% Amerikanaca. Zašto? jer èovjek ima pravo da èini sebi što želi?

Èovjek dok živi u društvenom ureðenju ima obveze i odgovornosti koje se ne tièu samo njega kao pojedinca, veæ svih nas koji smo dijelovi ovoga kompleksnog društvenog sistema.
 
S

San Pedro de Peyote

Guest
ne da sam fasciniran nego nemam rijeci...

Doktorirao sam pravne nauke, dva puta, jednom, 1990, davno brate...u Kragujevcu i 1998 u Beogradu, drugi put. Prvi put je tema bila Medjunarodno pravo a drugi put nesto iz diplomatije. Pravima se ne bavim NI uopste, jer sam Drewnog Kova i mnogima opaka Tvorevina jer sam clanom Viteskoga Reda. Ali sto ja njima mogu...kad tako misle...


Sledbenik sam sopstvene Volje koja iz pravnih razloga, nema svoje ime. Kazem sto mislim, i retko ne kazem sto mislim, sem kad stvarno i nema smisla pricati.
Ovo sto si Ti rekao je super.
Zanima me ko si ti?


ime i prezime ne moras...sem ako ne zelis..

Anarhija je jedno a da li si ti cuo za Prosveceni Anarhizam, koji je zapoceo Mahatma Gandhi? Ja svojim zivotom ne ugrozavam niciji zivot sem sto imam jednu cetu Zavidnih koja se okuplja s vremena na vrijeme da se seca kako sam ovakav i onakav i gdje sam stigao...


cime se bavim....ko sam tj. Prijatelju sa sjevera Istre, Tko sam, i cemu sam ovakav i onakav...Jedni mi brane da pisem u svojim novinama, ( moje vlasnistvo ) a drugi se polomise da da mi pisu u novinama...tvoj dopis necu ni citirati ni prestampavati, ali bih te zelio odrzati u secanju. Tvoj nacin pisanja, je kako bi francuzi rekli, Extraordinaran, sto znaci da u amlo kazes mnogo, da kazes kako treba i da si pritom nimalo nametljiv...mozda rigorozno objektivan, sto nekoga da i uvrijediti, no ti se ne obaziri na to, jer meni je sve ovde receno, taman.
Adresu sam ti prosledio, ako se izgubimo jer mi evo vec prijete da bi m e izbacili, sto smem javno reci da nesto ne volim, sto njih vrijedja...????E to su meni, momenti koji zakonima nijesu opipljivo definisani...Ja vise volim jednog COVJEKA neko ma kojeg nacijom svedenog ljudskog stvora. Ali kad mi ljudi maliciozno zaprijete, kao nije nego , nego jeste ali nije, tam-te vam-te, onda mi stane mozak, i zapamtim neke ljude i znam sto o n jima gde treba a gde uopste o njima nista kazivati, jer oni bi da ih cijene po njihovom cjenovniku, a ne po meri vrijednosti njihove posvecenosti. Tada, nemam sto da kazem, i kazem zapravo, Nek misle sto hoce, ne dao im bog da na MOJEM VLASNISTVU vidim njihove prikaze duhove fluencije ili bilo sta od njih, jer ce biti veselo u zemlji Srbiji...

Znaci kad me neko uvrijedi to je onda kada nije ispostovao neka mozda cak i nepisana pravila ali strogo podrazumevajuca, sto svi znamo da se ne radi. A kad se opet pojavi negde gde je moje , dom, kuca, ili vec sta, pa pokusa to isto, ima da ga nema. Pa ko god hoce nek mi sudi, imam ja prijatelja i takvih da Rat mogu da izazovem kad mi se neko ovako bjedno i inadzijski zamjeri, a da ga nisam ni primjetio a kamo poznavao! I onda se vezba po zemlji Srbiji ( a i sire ) izvjesna rijec - Opusteno...Opusteno...Opusteno.... to znaci da nekome predjem preko budalastine iako mi se opasno zamjerio...E jebi ga, nekad cu preci, ako stvarno vidim da je tako svima bolje ali zar nije istina, Pitam Te a i ostale, da ima i takvih slucajeva da ti se covek podruguje i chika te, da vidi koliko si opasan, tvrd, jak, i slicno pa posle NIsam znao i "opusteno"???
Dakle, ako neko tera mak na konac, i jos zloupotrebljava na bezobrazan i drzak nacin tvoj FINI i tvoj LIJEPI i tvoj GOSTOLJUBIVI nacin, onda mu nema pomoci i ako izbije rat, e Bala mu njegovog, tako mu je i trebalo!


Stoga da definisemo kako se trebamo ponasati i sta trebamo uraditi tj. sta mozemo da neke stvari izmjenimo, je poenta ovih nasih prepiski dok nam i to pravo ne zabrane preko posrednika ili vlasnika ovog foruma, jer i do toga moze da dodje...a na ovakvom mijestu jos vise. Jer ako pisemo ovdje ovakve Kosmicke Besmislice sa ovakvom dikacijom, sintaksom, ovim intelektualnim nivoom da ne kazem domenom, onda mora da nam se provjeri domen jesmo li ludi, ili smo naduvani ili smo mozda samo vrlo Cool, a ne opusteni! :)) Ja nijesam Opusten i sa mnom Nema te rijeci koju su tako perverzno izmamili iz Engleskog zargona i ubacili u ovaj lopovski srpski , hrvatski i bosanski ako nije vec i dalje otisao! Pa se sad svi pravimo, Opusteni...Nije nego...

Ljudi svjesno vjezbaju ZLO, a meni to VRLO SMETA.

Koga zamjetim gdje da se time dici, ili mu sjajnu shalu smislim pa mu dodje drugim putem i usta mu zatvori ili objavim knjigu o Slucaju, da mu nikad vise ne padne na pamet. A vbolio bi vidjeti neku o dnjih...? O ne, ne javno...mozda ako se dogodi da i tebi moj rukopis ovako ne zasmeta pa podjelim svoje blago i sa tobom...Drugi ovde i naglas kazu da ne citaju knjige....napredno...ide to s tehnologijom...

Eto, toliko. Hvala ti na strpljenju, Doors:)
 

doors_of_perception

Aktivan Član
28.10.2005
1.095
51
0
36
Puno ti hvala na pohvali...stvarno mie od srca drago !

Realnost... tolko blizu a toliko daleko za èovjeka.

Što se tièe tvoje razmirice, sad mi je prvi glas pa nisam mjerodavan da biram strane il dajem komentare.

Kontaktirat æu se i reæ tko sam itd... :pivo

P.S. Nije bed...i drugi put:)
 
03.07.2006
40
1
0
hmmm...neznam di da pocnem...kak da pocnem...nemam prave rjeci...previse je toga za reci, previse je misli koje bi se rjecima dale napisati, a naravno previse je tu krivih rjeci. jer vecina gleda doslovno. jer vecina trazi greske. jer vecina je savrsena. jer vecina su ovce. 5000g i vise civilizacije a vecina su ovce. i koga optuziti? sami sebe. jer samo mi smo tu koji mozemo nesto uciniti za sebe. i samo mi mozemo biti manipulirani. dali to zelimo? ne...ali opet dopustamo. i isti mi imamo sto imamo, i isti mi mislimo da je dobro. moglo bi biti i gore... dali je to istina? ocito je..jer vecina je u pravu. vecina zna...vecina su ovce...

al sretan sam...sretan sam jer vidim da nisu svi vecina... i nadam se da ce jednoga dana vecina skinuti naocale stvorene babilonskim kulama i vidjeti koliko sunce kapitalizma i birokracije przi oci i izjeda... nadam se...ali vecina su ovce...

ovo je moje misljenje i ako sam ikoga povrjedio ispricavam se
 

kobasicat0r

Tehnička podrška
Administrator
23.10.2004
2.044
770
138
/dev/null
vutra.org
doors_of_perception je napisao(la):
Jedan kvalitetan dokumentarni film o marihuani, njenom korištenju, kako je postala ilegalna i laži i profitabilno-manipulativne iluzije koje stoje iza nje:

-uradak traje 40tak minuta, tak da ugodno se smjestite i odgledajete, meni osobno, jako kvalitetan i zanimljiv dok. film-


http://www.youtube.com/watch?v=EJr7a7aqEvE

Ako imate sporiju vezu preko sledećeg linka možete preuzeti fajl na vaš hard disk pa odatle gledati film. Evo ja ga skidam i stigao sam do nekih 15%

Link je: http://youtube.com/get_video.php?vi...oWKuEg54ipaVKQIpVKGVN&nc=13369344&fs=1&title= (kada skinete fajl promenite mu ekstenziju u FLV)

Potreban će vam biti i FLV (FLash Video) player da biste mogli da gledate ovaj film. Evo linka za njega:
http://www.martijndevisser.com/2005/10/flv_player_updated.html
mirror (direktan link):
http://three.fsphost.com/Kobaja/flvplayer.rar

Uživajte! ;)