Začini u borbi protiv bolesti

Hesi Prodavnica Hempatia Organics Nutrients

balcan_smoke

Vutra Veteran
01.03.2006
1.836
485
108
začini
svi začini bi trebali biti "domaći" ili kako je moderno organic, mada su domaći bolji i od organik ali da ne dužim sada.
primjer je cimet koji je komercijalni ustvari prevara i nije mljevena kora cimeta vec druge biljke a pravi je cejlonski cimet od kore drveta.


Začini se već hiljadama godina široko koriste kao arome hrane i narodni lijekovi. Brojne studije dokumentirale su antioksidacijske, protuupalne i imunomodulatorne učinke začina koji bi mogli biti povezani sa prevencijom i liječenjem karcinoma, uključujući pluća, jetru, dojku, želudac, kolorektum, grlić maternice i prostate. Nekoliko začina potencijalni su izvor za prevenciju i liječenje karcinoma, poput Curcuma longa (tumeric), Nigella sativa (crni kumin), Zingiber officinale (đumbir), Allium sativum (češnjak), Crocus sativus (šafran), Piper nigrum (crni papar) ) i Capsicum annum (čili papar), koji je sadržavao nekoliko važnih bioaktivnih spojeva, kao što su kurkumin, timokinon, piperin i kapsaicin. Glavni mehanizmi djelovanja uključuju izazivanje apoptoze, inhibiranje proliferacije, migracije i invazije tumora i osjetljivost tumora na radioterapiju i kemoterapiju. Ovaj je pregled sažeo nedavna istraživanja o nekim začinima za prevenciju i liječenje karcinoma, a posebna pozornost posvećena je bioaktivnim komponentama i mehanizmima djelovanja.
Ključne riječi: začin, rak, kurkumin, timokvinon, kapsaicin

Često koristite začin zbog svog okusa, ukusa i boje. Nekoliko začina koristi se kao ljekovita biljka u narodnoj medicini za liječenje različitih bolesti, jer sadrže mnogo bioaktivnih spojeva i imaju mnoštvo korisnih zdravstvenih učinaka. Na primjer, za neke antioksidante iz začina kao što su kurkumin (kurkuma), eugenol (klinčić) i kapsaicin (crvena paprika) eksperimentalno je dokazano da kontroliraju stanični oksidativni stres zbog svojih antioksidacijskih svojstava i njihove sposobnosti da blokiraju proizvodnju reaktivnog kisika vrste i ometaju signale transdukcije signala . Osim toga, upalni procesi su modulirani začinski spojevi poput kurkumina i timokininona . Osim toga, začini su se ponekad koristili i kao izvor alternativnih antimikrobnih strategija, uključujući neke začine koji pripadaju rodu Cinnamomum . Nadalje, potvrđeni su imunomodulatorni učinci nekih začinskih spojeva, poput timokininona. Jednom riječju, antioksidativni, protuupalni i imunomodulatorni učinci začina potvrđeni su u mnogim istraživanjima Stoga bi se začini mogli koristiti za sprječavanje i liječenje karcinoma, jer su oksidativni stres , upalni stres i imunološki odgovor povezani s genezom , rast i metastaze karcinoma . U stvari, epidemiološki i eksperimentalni dokazi pokazali su da određeni začini mogu sniziti rizik od nekih vrsta karcinoma .
Rak je jedan od glavnih uzroka smrti u svijetu, s oko 14 milijuna novih slučajeva i 8,2 milijuna smrtnih slučajeva povezanih s rakom u svijetu u 2012. godini , a očekuje se da će broj novih slučajeva porasti za oko 70% u sljedećem dva desetljeća. Kirurgija, radioterapija i kemoterapija glavni su načini liječenja. Međutim, sama operacija ili samo zračenje djelotvorno je samo ako je tumor lokaliziran i malih dimenzija, a sama kemoterapija može biti učinkovita za tumor male veličine. Osim toga, mogu izazvati određene nuspojave. Dakle, stvarno postoji potreba za novim lijekovima protiv karcinoma sa smanjenim nuspojavama, a začini su obećavajući izvor i mogli bi liječiti probavne smetnje izazvane kemoterapijom, mučninom, povraćanjem i metalnim okusom .
Ovaj pregled sažeo je neke studije o tvarima koje potiču od začina, a koje pokazuju djelovanje protiv raka i kemoprevenciji, te njihovim mehanizmima djelovanja. Također, ponuđeni su neki prijedlozi i izgledi za buduće studije.
 
Poslednja izmena:

balcan_smoke

Vutra Veteran
01.03.2006
1.836
485
108
kurkuma

Kurkuma ( Curcuma longa ) koristi se kao začin i daje specifičan okus i žutu boju u azijskoj hrani. Kurkumen, polifenolni spoj, sekundarni je metabolit izoliran iz korijena kurkume i pokazuje niz terapijskih učinaka, uključujući antikancerogena svojstva, moduliranjem različitih molekularnih regulatora .Rak nazofaringeusa
(Nazofarinks je gornji dio farinksa (ždrijelo) koji je smešten iza nosa )

Uključivanje G2 / M faze kurkumina i apoptoza u stanicama karcinoma nazofarinksa u čovjeku (NPC), koji su povezani s mitohondrijama, faktorom induciranja apoptoze i putovima ovisnim o kaspazi-3 . Osim toga, radiosenzitivnost NPC-a inducirana je kurkuminom, što je povezano s dugim nekodirajućim RNAs (lncRNAs) profilima. Kurkumin je značajno poništio ekspresiju lncRNA i mRNA. Kurkumin je povećao radiosenzibilizaciju preokretom različito izraženih lncRNA izradijanjem zračenja (IR) u stanicama NPC, što je sugeriralo da lncRNA imaju važne funkcije u IR-induciranom radiorezistenciji . U drugom istraživanju, kurkumin je pokazao inhibitorne učinke na NPC inhibiranjem ekspresije miR-125a-5p i pojačavanjem ekspresije gena tumorskog proteina 53 (TP53).


U translacijskoj studiji, liječenje kurkuminom moglo bi inhibirati proliferaciju NPC-a mijenjanjem ekspresije proteina u izvanstanično reguliranom proteinu kinazi (ERK) -1/2 signalnom putu u mišjim ksenografima.


Rak pluća

U studiji, ekspresija Baxa je povećana dok je ekspresija B-staničnog limfoma-2 (Bcl-2) i B-staničnog limfoma-xL (Bcl-xL) smanjena kurkuminom u malocelularnom karcinomu pluća, čime je izazvana apoptoza praćena povećanje razine unutarćelijskih reaktivnih kisikovih vrsta (ROS). Potencijal mitohondrijske membrane je smanjen, inducirano je oslobađanje citokroma c u citosol, a zatim su aktivirani kaspaza-9 i kaspaza-3 . Osim toga, kurkumin inhibira enzimsku aktivnost receptora epidermalnog faktora rasta (EGFR) unutarćelijske domene, a također utječe na stanično membransko okruženje EGFR-a, koji je sudjelovao u raku raka pluća. Prema drugom istraživanju, presjek između adhezivnih spojeva i Wnt signalnih putova reguliran je ranim odgovorom rasta 1 (EGR-1), sugerirajući da EGR-1 može regulirati staničnu proliferaciju i migraciju, što je potvrđeno in vitro. Istodobno je potvrđeno smanjenje EGR-1 uzrokovano kurkuminom, koje je sudjelovalo u antiproliferacijskoj i antimigracijskoj aktivnosti kurkumina u stanicama ne-staničnog karcinoma pluća (NSCLC) . Prema Ye i sur., Pretvarači signala i aktivatori transkripcije 3 (STAT3) bili su terapeutski meta nekih tumora pločastih staničnih karcinoma pluća (SCC), a inhibitor proteina aktiviranog STAT3 (PIAS3) bio je endogeni inhibitor STAT3, koji je je inhibiran u staničnim linijama SCC tumora. Endogena ekspresija PIAS3 povećana je tretmanom kurkuminom, a rast i održivost stanica također su smanjeni u Calu-1 stanicama, model SCC-a . Pored toga, apoptoza izazvana kurkuminom povezana je s indukcijom miR-192-5p / 215; X-povezani inhibitor apoptoze (XIAP) bio je transkripcijski cilj miR-192-5p / 215, što ukazuje da je put p53-miR-192-5p / 215-XIAP važan terapeutski cilj kurkumina za NSCLC . U drugoj studiji potvrđeno je da liječenje kurkuminom ljudskim stanicama raka pluća može izazvati oštećenje DNA i inhibirati ekspresiju proteina povezanih sa popravkom DNK, poput gena osjetljivosti na karcinom dojke 1 (BRCA1), 14-3-3 proteina σ, O6 -metilguanin-DNA metiltransferaza (MGMT) i medijator kontrolne točke 1 oštećenja DNA (MDC1).


Neke translacijske studije na životinjama također su potvrdile antitumorske učinke kurkumina u karcinomu pluća. Na primjer, kurkumin je na vrlo znatan način inhibirao rast ortotopskih humanih NSCLC ksenografta i povećao preživljavanje liječenih atimmičnih miševa te značajno smanjio preživljavanje i povećanu indukciju apoptoze u NSCLC stanicama inhibiranjem COX-2, p65 ekspresije i aktivnosti ERK1 / 2 . Pored toga, kurkumin može inhibirati JAK2 aktivnost i smanjiti tumorske sfere inhibirajući signalni put JAK2 / STAT3. Tako je kurkumin snažno potisnuo rast tumora u modelu golog mišog ksenografta karcinoma pluća .


Hepatobiliarni karcinom

Faktor induciran hipoksijom (HIF) -1 transkripcijski je faktor koji ima središnju ulogu u preživljavanju stanica i angiogenezi hipoksičnih tumora, a sastoji se od nuklearnog translatora HIF-la i aril ugljikovodičnog receptora (ARNT / HIF-1β). Razine proteina HIF-1α i HIF-2α snižene su kurkuminom kod hipoksije, a razina proteina ARNT i HIF transkripcijska aktivnost kurkuminom smanjeni su kod normoksije i hipoksije, a na preživljavanje hep3oma hepatomskih stanica negativno je utjecao. Hepatokarcinogeneza i oštećenja uzrokovana dietilnitrosaminom (DENA) su spriječili i preokrenuli kurkumin u štakora. Kurkumin je izvrsno suzbio serumske razine α feto proteina (AFP), interleukin-2 (IL-2), interleukin-6 (IL-6), alanin amino transferazu (ALT) i malondialdehid (MDA), kao i ekspresiju gena IL-2 i IL-6 i povećali ekspresiju gena i aktivnosti glutation-peroksidaze (Gpx), glutation-reduuktaze (GR), katalaze (CAT) i super-oksid-dismutaze (SOD) . Nadalje, smanjena je prekomjerna ekspresija angiogenih i anti-apoptotičkih faktora koji transformiraju faktor rasta -P (TGF-β) i protein kinazu B (PKB), dok je poboljšana ekspresija kaspaze-3. Jetreni markerski enzimi aspartat aminotransferaza (AST) i ALT i peroksidacija lipida normalizirani su . Pored toga, kurkumin inhibira rast karcinoma jetre na način ovisan o dozi u golih miševa .


Pažnja je posvećena i kolangiokarcinomu. Kurkumin inducira antiproliferaciju i apoptozu u stanicama holangiokarcinoma. Apoptoza je bila značajno povezana s proizvodnjom superoksidnog aniona, dok je up regulacija tumorskog proteina 53 (P53) i Bcl-2 povezanih X proteina (Bax) povezana s oksidativnim stresom i apoptozom . Pored toga, stanice holangiokarcinoma liječene kurkuminom pokazale su smanjenu vitalnost u usporedbi s kontrolnim liječenjem. Ekspresija cijepljene poli (ADP) riboze polimeraze i aktivnosti kaspaze pojačana je, pokazujući da je apoptozu inducirala kurkumin .


Rak dojke

Prema Strofer i sur., Razine proteina HIF-la i HIF-2α u hipoksiji snižene su kurkuminom. Kurkumin je također smanjio razinu proteina ARNT i transkripcijske aktivnosti HIF-a, kako u normoksiji, tako i u hipoksiji u stanicama karcinoma dojke MCF-7. Pored toga, 12-O-tetradekanoilforbol-13-acetat (TPA) -inducirana matriks metaloproteinaza (MMP) -9 ekspresija i invazija stanica inhibirali su kurkumin potiskivanjem proteina kinaze C-α (PKC-α), proteinom aktiviranim mitogenom kinaza (MAPK) i put nuklearnog faktora-κB / aktivni protein-1 (NF-κB / AP-1) . Osim toga, matične stanice karcinoma dojke mogle bi pogoršati migraciju zbog suzbijanja E-kadherina, kojeg je kurkumin obnovio inhibicijom nuklearne translokacije β-katenina . Trostruko negativni karcinom dojke je agresivni fenotip raka dojke s lošom prognozom. Nedostaje ekspresija receptora estrogena, receptora za progesteron i receptora 2 epidermalnog faktora rasta (EGFR2). Kurkumin je bio u stanju inhibirati proliferaciju trostruko negativnih stanica karcinoma dojke, vjerojatno inhibiravši signalni put EGFR-a]. Uz to, kombinacija kurkumina i 5-fluorouracila (5-FU) štitila je normalne stanice od smanjene vitalnosti i omogućila veće doziranje ili duže vrijeme liječenja 5-FU, čime je povećala kemoterapijsku učinkovitost 5-FU koji je bio antimetabolit s citotoksičnom stranom učinci. Pored toga, stanice triple negativne stanice karcinoma dojke otporne na retinojsku kiselinu na retinoičnu kiselinu također su bile osjetljive na kurkumin .


Na životinjskim modelima proučavani su antitumorski učinci kurkumina kod raka dojke. Inhibicija rasta tumora i angiogeneze izazvana kurkuminom u mišjem modelu bila je povezana s dolje regulirajućom ekspresijom ciklina D1, molekulom adhezije molekule endotelne ćelije-1 (PECAM-1) i p65 Druga studija na životinjama pokazala je metastatski karcinom dojke potisnut kurkuminom mijenjanjem m1 / m2 makrofaga u mikro-okruženju tumora . Uz to, liječenje kurkuminom dovelo je do smanjenja volumena tumora i proliferacije stanica u ksenograft modelu karcinoma dojke .


Nekoliko kliničkih studija istraživalo je učinke kurkumina na karcinom dojke. U randomiziranom, dvostruko slijepom, placebo kontroliranom kliničkom ispitivanju, pronađeno je da je oralni kurkumin (6,0 g / dan) tijekom radioterapije smanjio ozbiljnost radijacijskog dermatitisa u bolesnika s karcinomom dojke . Drugo istraživanje pokazalo je da se kurkumin može upotrijebiti kao in vivo inhibitor proteina otpornosti na karcinom dojke. Pored toga, preporučena doza kurkumina je 6000 mg / dan tokom sedam uzastopnih dana svaka 3 tjedna u kombinaciji sa standardnom dozom docetaksela za kombiniranu terapiju u uznapredovalih i metastatskih pacijenata s karcinomom dojke .Rak želuca

Kurkumin je uzrokovao gubitak potencijala mitohondrijalne membrane i povećao staničnu apoptotičku stopu u stanicama karcinoma želuca, što je bilo povezano s oštećenjem otvaranja kalijevskog kanala (KATP) osjetljivog na ATP . Pored toga, kombinacija prekomjerne ekspresije faktora 4 sličnog faktoru Kruppel i kurkumina imala je značajne anti-proliferacije, pro-apoptoze i anti-invazijske efekte na stanice karcinoma želuca, što ukazuje da je KLF4 potencijalna terapijska meta, a kurkumin je obećavajući terapijski lijek protiv raka želuca [. Pored toga, gustoća limfnih žila smanjena je kurkuminom in vivo modelom humanog karcinoma želuca, endotelnim receptorom 1 limfnog suda (LYVE-1), prospekt homeoboxom 1 (Prox-1), podoplaninom i receptorom faktora rasta vaskularnog endotelnog faktora 3 (VEGFR -3) ekspresija mRNA bila je regulirana prema dolje, što je ukazivalo da metastaze limfnog čvora na želucu mogu inhibirati kurkumin ]. Osim toga, kurkumin inhibira rast stanica karcinoma, inducira zaustavljanje staničnog ciklusa u G2 / M fazi i dolje regulirane ekspresije glikolitičkih enzima, blokirajući tako rast stanica . Uz to, in vivo istraživanje pokazalo je da kombinacija kurkumina i 5-FU / oksaliplatina pokazuje snažnu inhibiciju rasta ksenograft BGC-823 tumora .Rak debelog crijeva

Kurkumin je spriječio aberantno kripsko žarište (ACF) i adenom u mišjim modelima kolorektalne karcinogeneze, koji su uključivali inhibiranje proizvodnje mukoznih koncentracija prokarcinogenih eikosanoida 5-hidroksiekosatetraenoične kiseline (5-HETE) i prostaglandina E-2 (PGE-2), a apoptoza izazvana kurkuminom mogla bi se poništiti PGE-2 u stanicama karcinoma debelog crijeva. Pored toga, kurkumin je inhibirao rast humanih staničnih linija adenokarcinoma debelog crijeva i inducirao apoptozu o čemu svjedoči nuklearna fragmentacija, kao i kondenzacija i fragmentacija DNK Prema drugom istraživanju, ekspresija i aktivnost hekokinaze II bili su regulirani kurkuminom, a diskucijacija hekokinaze II iz mitohondrija izazvana kurkuminom dovela je do apoptoze posredovane mitohondrijom . Štoviše, epigenetska demetilacija i regulacija upisanih izbrisanih u karcinomu pluća i jednjaka 1 (DLEC1), tumorskom supresorskom genu, mogli bi biti uključeni u inhibitorni učinak kurkumina na rast ljudskih stanica karcinoma debelog crijeva neovisnog o usidrenju [ . Kemoresistentnost kolorektalnog karcinoma na 5-FU nastala je kao posljedica epitelijsko-mezenhimalne tranzicije (EMT), a kombinacija kurkumina i 5-FU poboljšala je staničnu apoptozu i inhibirala proliferaciju u stanicama otpornim na 5-FU. Liječenje kurkuminom regulirane EMT-supresivne miRNA u stanicama otpornim na 5 FU.


Nekoliko kliničkih studija istraživalo je učinke kurkumina na karcinom dojke. Na primjer, u fazi IIa kliničkom ispitivanju kurkumina za prevenciju kolorektalne neoplazije, kurkumin se dobro podnosi kod pacijenata s 2 g i 4 g i može smanjiti broj ACF-a . Povrh toga, liječenje kurkuminom poboljšalo je opće zdravlje pacijenata s kolorektalnim karcinomom preko regulirajuće ekspresije molekula p53 u tumorskim stanicama i posljedično ubrzalo apoptozu tumorskih stanica .Rak prostate

Ponovna aktivnost androgenih receptora (AR) i povišena regulacija proteina koaktivatora p300 i proteina koji veže element cAMP odgovora (CBP) rezultirali su agresivnim fenotipovima i neuspjehom hormonske terapije u raku prostate. Kurkumin je potisnuo zauzetost CBP-a i p300 na mjestima funkcije AR-a smanjenjem acetilacije histona i mijenjanjem kromatinskog krajolika, smanjujući rast tumora i odgađajući početak bolesti otporne na karate . Pored toga, proliferacija stanica karcinoma prostate (PC-3) i rast ksenografisanih tumora (mišji model) inhibirani su regulacijom inhibitora vezanja 1 DNA malim interferirajućim RNK. Nadalje, teški kombinirani imunološki nedostatak (SCID) miševi s PC-3 ksenograft tumorima tretirani su s α-tomatinom i kurkuminom. Rast PC-3 tumora bio je snažnije inhibiran od bilo kojeg samog sredstva.Rak materice

Nakon tretmana cervikalnom kremom koja se temelji na kurkuminu, selektivno su eliminirane stanice raka vrata maternice HPV + , inhibirana transformacija E6 i ekspresija EGFR, a istodobno je induciran p53. Pokazalo je da vaginalna krema koja se temelji na kurkuminu na vaginalnom epitelu zdravih miševa iskorijenila je stanice raka HPV + i nije utjecala na nekancerološko tkivo. Pored toga, proliferacija i apoptoza stanica karcinoma ljudskog endometrija je regulirana kurkuminom dolje reguliranjem njihove AR ekspresije posredovane Wnt signalnim putem. U drugom istraživanju, kurkumin je uzrokovao smanjenje bazena proteina organizma obojenih srebrom (AgNOR) koji odražavaju brzinu proliferacije stanica karcinoma, što može biti posredovano globalnom DNA hipermetilacijom u stanicama HeLa . Pored toga, rast tumora i angiogeneza kod miševa koji su implantirani rakom grlića maternice inhibirali su kurkumin pomoću regulirajućih vaskularnih endotelnih faktora rasta (VEGF), ciklooksigenaze-2 (COX-2) i EGFR .


Hematopoetski tumor

Kurkumen, ili u kombinaciji s drugim lijekovima, povećao je staničnu smrt u stanicama hematopoetskih tumora . Na primjer, Wilmsov tumor 1 (WT1) gen je regulirajući faktor u staničnoj proliferaciji, koji je izrazito izražen kod bolesnika s akutnom mijeloidnom leukemijom . Razina WT1 (+ / +) mRNA snažno je inhibirala kurkuminom, a egzogeni poluživot proteina WT1 (+ / +) također je smanjen, putem proteinske kinaze C tijekom posttralacijske obrade U drugoj studiji, stanična proliferacija i klonogenost su potisnuti, a zaustavljanje staničnog ciklusa u fazi G2 / M inducirano je kurkuminom sa smanjenjem razine WT1 [. Štoviše, u CCRF-CEM stanicama leukemije T-ćelija humanih stanica (limfnih) DNA plazmidi uglavnom su oštećeni nakon liječenja kurkuminom u prisutnosti Cu 2+ , dok sami kurkumin ili Cu 2+ nisu uspjeli uzrokovati oštećenje DNK [. Pored toga, kurkumin može inhibirati rast i promicati apoptozu leukemijskih stanica koje su izvedene iz akutne promielocitne leukemije. Apoptoza inducirana kurkuminom nastala je pojačanjem stresa endoplazmatskog retikuluma (ER), što je vjerojatno bilo posljedica nakupljanja pogrešnog savijanja proteina jezgrenih nuklearnih receptora u ER . U drugom istraživanju, u Burkittovim staničnim linijama limfoma, apoptoza izazvana ionizirajućim zračenjem i zaustavljanje G2 / M povećani su prethodnom obradom kurkumina NF-κB stazom]. K tome, u HuT-78 stanicama (T-stanični limfom) brzo generiranje ROS-a inducira apoptozu posredovanu kurkuminom moduliranjem različitih staničnih preživljavanja i stanične smrti .Ostali karcinomi

Proučavani su i učinci kurkumina na druge karcinome. Na primjer, proliferacija i migracija su inhibirani, a stanična smrt izazvana je kurkuminom u modelima glioblastoma. Konstitutivna aktivacija fosfatidilinozitol 3-kinaze (PI3K) / PKA i NF-κB putovi preživljavanja smanjena je kurkuminom, praćena redukcijom antipoptotičnog proteina Bcl-xl reguliranim NF-κB i izazivanjem mitohondrijske disfunkcije kao uvod u apoptozu . Pored toga, rast stanica, migracija i invazija u karcinom gušterače su potisnuti kurkuminom, a inducirana je apoptoza stanica, što je povezano s pojačanom ekspresijom miR-7 i posljedičnim smanjenjem ekspresije SET8, jednog od ciljeva miR-7 , Pored toga, potisnuta je kurkumin inhibirana vitalnost, stanična vezanost, širenje, migracija i invazivne sposobnosti K1 papilarnih karcinoma štitnjače, a kurkumin je inhibirao hipoksiju up-regulaciju ROS-a, a razina mRNA i proteina HIF-1α smanjena je u K1 Stanice. Pojačana je ekspresija e-kadherina, a aktivnost enzima MMP-9 je inhibirana. Nadalje, pro-apoptotički Bik reguliran kurkuminom, dolje reguliran signal preživljavanja Akt i NF-κB u staničnim linijama karcinoma skvamoznih stanica glave i vrata Kurkumin igra važnu ulogu u liječenju mnogih drugih vrsta raka, kao što su tumori perifernog omotača živaca i oralno karcinoma pločastih stanica.
 
Poslednja izmena:

balcan_smoke

Vutra Veteran
01.03.2006
1.836
485
108
crni kumin

Nigella sativa i timokinon
Nigella sativa L., uobičajeno nazivana crni kumin, orijentalni je začin koji se koristi još od vremena drevnog Egipta. To je godišnja biljka koja raste u zemljama koje graniče sa Sredozemnim morem i Indijom, a koristi se kao prirodni lijek za liječenje mnogih akutnih i kroničnih stanja u rasponu od groznice do crijevnih smetnji do raka . Timookinon je dominantni bioaktivni sastojak izoliran iz crnih sjemenki Nigella sativa i pokazalo se da posjeduje antineoplastično djelovanje protiv višestrukih tumora .


Rak pluća
Otkriveno je da ekstrakt sjemena i sjemensko ulje Nigella sativa značajno smanjuju staničnu vitalnost i mijenjaju staničnu morfologiju stanica karcinoma u plućima na način ovisan o koncentraciji . Pored toga, timokinon je imao ulogu u inhibiranju proliferacije, migracije i invazije stanica karcinoma pluća A549, a ekspresija nuklearnog antigena proliferacijskog ćelija, ciklin D1, MMP-2 i MMP-9, inhibiran je timokinonom kroz ERK-1 / 2 put. Štoviše, u modelu ksenografta miševa, kombinacija timokinona i cisplatina dobro se tolerirala i znatno je smanjila volumen tumora i težinu tumora bez dodatne toksičnosti za miševe .

Hepatobiliarni karcinom

Timookinon je imao snažno antiproliferativno djelovanje regulirajući prijelaz staničnog ciklusa faze G / S i pokazao je korisnu ulogu u liječenju hepatocelularne karcinogeneze . Štoviše, timokinon inhibira rast humanih staničnih linija kolangiokarcinoma, inducira zaustavljanje staničnog ciklusa i potiče apoptozu. Antikancerogeni učinak izazvan timokinonom nastao je uslijed smanjene regulacije genskih produkata reguliranih PI3K / Akt i NF-κB, uključujući p-Akt, p65, XIAP, Bcl-2, COX-2 i VEGF.

Rak dojke
Anti-proliferativni i pro-apoptotički učinci timokinona bili su povezani sa induciranjem p38 fosforilacije proizvodnjom ROS i inhibiranjem Akt kinaza koje su se obično hiper-aktivirale u stanicama tumora . Pored toga, u kombinaciji s tamoksifenom, timokinon je doveo do značajne povećane apoptoze i izrazite inhibicije rasta stanica u karcinomu dojke, što je rezultiralo regulacijom više celijskih ciljeva signalizacije, uključujući inaktivaciju Akt i razgradnju XIAP, endogenog inhibitora apoptoze inaktiviranjem ključa kaspaze. Nadalje, učinak inhibitora rasta timokininona na trostruko negativne stanične linije karcinoma dojke s mutantnim p53 uključivao je smanjenje Akt fosforilacije i smanjenu ekspresiju XIAP. Citotoksičnost izazvana cisplatinom i docetakselom također je povećana timokinonom. Pored toga, ekspresija proteina anti-apoptotičkih gena, kao što su XIAP, preživin, Bcl-xL i Bcl-2, inhibirana je timokinonom u stanicama karcinoma dojke i ksenografturom tumora dojke.

Rak gušterače
Apoptoza stanica karcinoma gušterače je povećana i rast tumora sinergistički je inhibiran timokinonom u kombinaciji s gemcitabinom in vitro i in vivo modulacijom višestrukih molekularnih signalnih ciljeva, poput suzbijanja Notch1 i Notch unutarćelijske domene (NICD), do reguliranja PTEN-a (fosfataze i tenzina) homolog izbrisan na kromosomu deset) i inaktivacija Akt / themammaliantargetofrapamycin (mTOR) / S6 signalnih puteva. Kombinirani tretman antireptoptotskih faktora koji su bili regulirani, uključujući Bcl-2, Bcl-xL i XIAP, up-reguliranu aktivaciju pro-apoptotskih molekula, uključujući kaspazu-3, kaspazu-9 i Bax, i pojačano oslobađanje citokroma c. Predtretman timokinona nakon liječenja gemcitabinom sinergistički uzrokovao je porast apoptoze stanica karcinoma gušterače i inhibiciju rasta tumora i u stanicama karcinoma gušterače in vitro, tako i u stanicama PANC-1 ortotopskim ksenograftom in vivo.

Hematopoetski tumor
Apoptoza je inducirana timokvinonom koja je posljedica disfunkcije mitohondrija u akutnoj staničnoj liniji limfocita (limfna). Bcl-2 je bio reguliran prema dolje i Bax je bio reguliran uz pratnju apoptoze izazvane timokinononom sa staničnim signalima koji pretvaraju smrt. Osim toga, timokinon je povećao ranu apoptozu, regulirao anti-apoptotski protein Bcl-2 i unaprijedio apoptotski protein Bax, pokazujući visoku toksičnost prema mišjim stanicama leukemije (limfne).

Rak debelog crijeva
I pred-liječenje i poslije liječenja timokvinonom mogu poništiti 1,2-dimetil-hidrazin (DMH) -inducirani oksidativni stres pri pokretanju i ustanoviti histološke promjene i razvoj tumora. U drugom istraživanju, rast tumora kod miševa ApcMin (Min, multipla crijevna neoplazija) interferirao je timokvinon indukcijom apoptoze specifične za tumorske stanice i moduliranjem signala Wnt aktivacijom glikogen sintaze kinaze (GSK) -3β, što ukazuje na ulje Nigella sativa (ili timokinon) ) može biti koristan kao dodatak prehrani u porodičnoj adenomatoznoj polipozi. Štoviše, timokinon je blokirao signalizaciju STAT3 inhibicijom Janus kinaze (JAK) 2- i Src-posredovanom fosforilacijom EGFR tirozin kinaze, izazivajući tako apoptozu u stanicama karcinoma debelog crijeva kod ljudi. Osim toga, timokinon je doveo do autofagične smrti neovisne o kaspazi putem propusnosti vanjske membrane mitohondrija i aktiviranja c-Jun N- terminalne kinaze (JNK) i p38 u stanicama karcinoma debelog crijeva debelog crijeva otpornim na irinotekan. K tome, u ksenograft modelu stanica raka debelog crijeva HCT116, timokinon značajno je inhibirao rast tumorskih stanica.
Ostali karcinomi
Protivumorsko djelovanje timokininona u oralnom karcinomu može se pripisati redukciji p38β MAPK. Osim toga, u pločasti staničnom karcinomu glave i vrata timokvinon je inducirao apoptozu koja uključuje porast Baxove ekspresije i aktivaciju kaspaze-9, te induciranu autofagiju koja je ovisila o povećanju razine autofagičnih vakuola i LC3-II proteina, specifičnim markerima autofagije. Nadalje, apoptoza je inducirana timokinonom vidljivo u dvije stanične linije ljudske cerviksa, kao što su Siha i C33A. Apoptoza izazvana timokinonom u stanicama Siha prolazila je putem ovisnog o p53, dok je apoptoza u stanicama C33A povezana s aktiviranjem kaspaze-3.. Slično tome, timokinon je također igrao ulogu u liječenju glioblastoma, melanoma. humanih T-staničnih leukemija-I-negativnih limfoma T-stanica. i osteosarkoma.
 

balcan_smoke

Vutra Veteran
01.03.2006
1.836
485
108
Đumbir
Đumbir ( Zingiber officinale ), uobičajeni začin u hrani i pićima širom svijeta, bogat je nekoliko bioaktivnih fenolnih sastojaka, uključujući neisparljive sastojke poput gingerola, suncobrana i shogaola, koji posjeduju antioksidans, protuupalno , antifungalna, antimikobakterijska i antikarcinogena svojstva. Također, đumbir se dugo koristi kao biljno, čajno i biljno lijek.


Rak dojke
Razvoj i napredovanje raka mogu se smanjiti za 6-shogaol inhibiranjem proizvodnje upalnog posrednika hemokine (CC motiv) ligand 2 (CCL2), izvedenog iz dendritičnih stanica dojke povezanih s tumorom dojke (TADC). Nadalje, utvrđeno je da suplementacija đumbira povećava adiponektin, NO i GPx i smanjuje MDA kod pretilih žena kojima je dijagnosticiran karcinom dojke. Pored toga, drugo kliničko ispitivanje pokazalo je da inhalacijska aromaterapija đumbirom može biti komplementarna terapija za mučninu i povraćanje izazvane kemoterapijom kod žena s karcinomom dojke.

Rak debelog crijeva
6-Gingerol inhibira staničnu proliferaciju i inducira apoptozu u stanicama karcinoma debelog crijeva, ali ne i u normalnim stanicama debelog crijeva, što je povezano s inhibicijom puta ERK1 / 2 / JNK / AP-1. Osim toga, cistain konjugirani shogaols, glavni metaboliti shogaola u ljudskom tijelu, pokazao je sličnu toksičnost prema ljudskim stanicama karcinoma debelog crijeva . Pored toga, smanjena je stanična vitalnost i inducirana je apoptoza u stanicama raka kolorektalnog karcinoma čovjeka ekstraktima đumbirskih listova, ovisno o dozi, a učinci su rezultat aktiviranja ATF3 promotora i praćenja porasta ekspresije ATF3 kroz aktiviranje ERK1 / 2 ,
Nekoliko kliničkih studija istraživalo je učinke đumbira na rak debelog crijeva. U pilot studiji, kod ljudi s povećanim rizikom za kolorektalni karcinom proliferacija u normalnom pojavnom kolorektalnom epitelu je smanjena, a apoptoza i diferencijacija povećani su đumbirom Povišena razina tkiva PGE-2, čija je proizvodnja regulirana COX-1 i NAD + -ovisnom 15-hidroksiprostaglandin dehidrogenazom (15-PGDH), rani su događaj kolorektalnog karcinoma. Nakon konzumiranja đumbira, ekspresija proteina colon-COX-1 kod sudionika s povećanim rizikom za kolorektalni karcinom značajno je smanjena, ali ne i kod sudionika s normalnim rizikom od kolorektalnog karcinoma. Ekspresija proteina 15-PGDH kod sudionika s povećanim ili normalnim rizikom nije promijenjena. U drugoj studiji koja se usredotočila na PGE-2, došlo je do značajnog smanjenja arahidonske kiseline nakon liječenja đumbirom kod ispitanika s normalnim rizikom za kolorektalni karcinom. Na taj je način đumbir inhibirao COX, smanjio učestalost i mnoštvo adenomi kao i koncentracije PGE-2

Rak prostate
Cjeloviti ekstrakti đumbira (GE) modulirali su regulacijske molekule staničnog ciklusa i apoptoze, oslabili sposobnost reprodukcije, poremetili napredovanje staničnog ciklusa i inducirali apoptozu u stanicama ljudskog karcinoma prostate. Tumorsko tkivo miševa tretiranih GE-om suzbijeno je i GE nije pokazao otrovnu toksičnost u normalnim tkivima. Osim toga, kombinacija GE-a i njegovih sastojaka (posebice 6-gingerola) dovela je do primjetnog pojačanja antiproliferativnog djelovanja GE-a. Pored toga, smanjena je konstitutivna i interleukin (IL) -6 inducirana STAT3 aktivacija, a konstitutivna i TNF-α-inducirana aktivnost NF-κB inhibirana od strane 6-shogaola kod čovjeka (LNCaP, DU145 i PC3) i miša (HMVP2 ) stanice raka prostate. Ekspresija nekoliko ciljnih gena reguliranih STAT3 i NF-κB i regulatornih gena za apoptozu smanjena je za 6-shogaol. 6-Shogaol je bio efikasniji od dva druga spoja, 6-gingerol i 6-paradol, u đumbiru u smanjenju preživljavanja stanica raka prostate.

Ostali karcinomi
6-Paradol je gipka fenolna bioaktivna komponenta đumbira. DMBA-inducirane neoplastične promjene muških zlatnih sirijskih hrčaka preokrenute su oralnom primjenom 6-paradola, a poboljšana je i ekspresija gena povezanih s apoptozom (p53, Bcl-2, kaspaza-3 i TNF-α). Pored toga, 6-shogaol posjedovao je citotoksičnost na humanom karcinomu pluća A549, inhibirajući proizvodnju TADC-a (dendritičke stanice povezane s tumorom) - dobivenih CCL2. Štoviše, đumbir se može koristiti za liječenje melanoma i glioblastoma
 

balcan_smoke

Vutra Veteran
01.03.2006
1.836
485
108
Bijeli luk, Češnjak
Češnjak ( Allium sativum ) je široko korišten začin, a također je i tradicionalni lijek za razne tegobe. Češnjak ima potencijal za prevenciju raka i značajan pojačani učinak na imunološki sustav. Potencijalni antikancerogeni učinci češnjaka pripisuju se njegovim metaboličkim nusproduktima, organskim komponentama sumpora. Prirodni organo-sumporni spojevi pokazuju antioksidacijska i hemo-senzibilizirajuća svojstva, a oni privlače široku pažnju, poput dijalil-sulfida, dialil-disulfida, dijali-trisulfida, dial-tetrasulfida, S -alila merkaptocisteina i alicina.

Rak dojke
Rast dojke inhibirao je miR-34a, a anti-tumorski učinak dialil disulfida pojačan je miR-34a. Ekspresija SRC-a inhibirana je miR-34a, što je rezultiralo suzbijanjem SRC / Ras / ERK putanje. Ekspresija miR-34a s diallyl disulfidom u stanicama MDA-MB-231, tako da posjeduje citotoksičnost]. Štoviše, dialil sulfid inhibira oštećenje DNK izazvano dietilstilbestrolom u stanicama epitela dojke čovjeka (MCF-10A) i smanjuje peroksidaciju lipida . Osim toga, nakon liječenja S -allyl merkaptocisteinom, rast stanica je inhibiran u staničnim linijama karcinoma dojke MCF-7 (ER + ) i MDA-MB-231 (ER - ) inducirajući stanični ciklus zaustavljen u fazi G 0 / G 1 . Uz zaustavljanje staničnog ciklusa, promovirana je apoptoza. Mitohondrijski apoptotski put pokrenut je aktiviranjem Baxa, smanjenjem ekspresije Bcl-2 i Bcl-XL, a zatim aktiviranjem kaspaze-9 i kaspaze-3. Pored toga, prigušivanje ili blokiranje oslobađanja CCL2 dovelo je do sprečavanja upale povezane s rakom. Otpuštanje CCL2 izazvanog TNF-a izazvanim dialnim disulfidom u stanicama ljudskog tumora dojke (MDA-MB-231). Slično tome, aktivnost estrogenskih receptora-α (ER-α) je inhibirana dialil trisulfidom u stanicama karcinoma dojke kod ljudi. ER-α protein je bio reguliran prema dolje nakon izlaganja dialil-trisulfidu u stanicama MCF-7 i T47D, praćeno smanjenjem nuklearne razine ER-α proteina, ali na njih nije utjecalo prisustvo 17β-estradiola.
U pokusnih životinja, kemoterapijski odgovor pojačan alicinom i ublažena jetrena ozljeda izazvana tamoksifenom, koji se široko koristio za liječenje hormona ovisnog raka dojke.U drugoj studiji na životinjama, liječenje dialil disulfidom značajno je smanjilo volumen i težinu tumora i povećalo apoptozu kod miševa MDA-MB-231 ksenografta smanjujući ekspresiju aktivnog β-katenina.

Rak gornjeg probavnog trakta
Redistribucija staničnog ciklusa igra važnu ulogu u antilikarinogenim efektima moduliranim diulfidom disulfidom u stanicama karcinoma želuca, pa su kinaze kontrolnih točaka (Chk1 i Chk2) dodatno proučene. Rezultati su pokazali da je zastoj G2 / M posredovan dialnim disulfidom reguliran Chk1 putem ATR / Chk1 / CDC25C / ciklin B1. Slično tome, stanična vitalnost značajno je smanjena dialnim disulfidom u stanicama pločastih staničnih karcinoma jednjaka, ovisno o dozi i vremenu. Zaustavljanje faze G2 / M izazvano je dialil disulfidom smanjenjem ciklina B1, CDC2, p-CDC2 i cdc25c i aktiviranjem puta p53 / p21. Apoptoza je izazvana dialnim disulfidom aktiviranjem kaspaza, izmjenom Bax / Bcl-2 ravnoteže i suzbijanjem puta MEK-ERK. Rezultati su također provjereni u stanicama ECA109 karcinoma ezofagealnog karcinoma i u miševa . Pored toga, apoptoza MGC803 stanica karcinoma želučanog želuca značajno je porasla alicinom, praćena povećanjem razine ekspresije cijepljene kaspaze-3, a povećane su i razine ekspresije proteina p38. Značajno je da su epidemiološke studije također pokazale da unos češnjaka rezultira smanjenim rizikom od raka želuca.

Rak debelog crijeva
Češnjak je sadržavao prirodne organoselenijeve spojeve poput selenometionina i semetil- l -selenocisteina (MseC), koji su posjedovali nižu toksičnost i bolje antikancerogeno djelovanje od anorganskog Se. 80% apoptozu u koloni 205 je uzrokovao MseC, koji je sudjelovao u aktivaciji kaspaze, vanjskom apoptotskom putu i regulaciji apoptoze izazvane ER-stresom. Štoviše, starani ekstrakt češnjaka (AGE) proizvodi se iz svježeg češnjaka više od 10 mjeseci. Broj ACF-a smanjen je za AGE. Proliferativne aktivnosti u lezijama adenoma i adenokarcinoma su suzbijene, bez učinka na normalnu sluznicu debelog crijeva. Napredovanje staničnog ciklusa, ekspresija ciklin B1 i cdk1 bili su regulirani putem inaktivacije NF-κB u stanicama ljudskog kolorektalnog karcinoma.

Hematopoetski tumor
Prema Suda i sur., Protein toplinskog šoka 27 (HSP27) bio je jedna od molekularnih meta dialil-trisulfida u ljudskoj leukemijskoj staničnoj liniji U937 (mijeloid) . U drugom istraživanju izoliran je N- benzil- N -metildekan-1-amin (NBNMA) iz češnjaka češnjaka. Zaustava staničnog ciklusa na G2 / M fazi i apoptotske stanice izazvana je od strane NBNMA u U937 stanicama. Ekspresija regulacijskih gena progresije G2 / M faze, ciklin ovisna kinaza (Cdk) 2 i CDC2 je potisnuta, a pojačana je ekspresija Cdk inhibitora p21WAF1 / CIP1. Kaspaza-8 i kaspaza-9 također su aktivirane.

Ostali karcinomi
Spojevi izvađeni iz češnjaka igraju važnu ulogu u liječenju mnogih drugih vrsta raka. Na primjer, z-ajoen, spoj dobiven češnjakom, bio je potencijalni kandidat za liječenje multiforme glioblastoma specifičnim ciljanjem matičnih stanica karcinoma glioblastoma multiforme]. Pored toga, tiakremonon je novi sumporni spoj dobiven iz češnjaka tretiranog s visokom temperaturom. Rast stanica tumora pluća inhibiran je tiacremononom inhibiranjem Gpx aktivnosti peroxiredoxina 6 kroz interakciju. Štoviše, dialil trisulfid imao je preventivne učinke protiv raka kod osteosarkoma, raka gušterače i raka mokraćnog mjehura. Osim toga, S- alilcistein može biti koristan u liječenju raka jajnika, a ( S ) - N - trans- feruilolokloopamin može se koristiti za liječenje melanoma.
 

balcan_smoke

Vutra Veteran
01.03.2006
1.836
485
108
Ostali začini roda Allium

Luk ( Allium cepa ) i aljka/škrob ( Allium fistulosum ) također su bili uključeni u rod Allium , koji je pokazao preventivne učinke protiv raka, pripisan spojevima koji sadrže sumpor. Štoviše, u luku postoje i drugi sastojci, poput kvercetina i fisetina, koji imaju antikancerogene učinke. Primjerice, inhibicija migracije i invazije migracijskih stanica i invazije humanih stanica oralnog karcinoma pripisana je reguliranju PKC i RhoA prema dolje blokirajući signalne puteve MAPK i PI3K / AKT i NF-κB i uPA, potiskujući tako MMP-2 i MMP-9 signalizacija. Osim toga, fisetin je pokazao učinke prevencije raka modulacijom PI3K / Akt / mTOR putanje u modelima stanica karcinoma i na životinjama. Slično tome, selenometionin i Se-metil- l -selenocistein pronađeni su i u luku, a učinak je bio poput češnjaka. Pored toga, crveni luk može umanjiti rizik od raka jajnika.

U drugoj studiji, ekstrakti scalliona pokazali su značajno suzbijanje rasta tumora debelog crijeva kod miševa, inhibiranjem ključnih markera upale COX-2 i iNOS, i suzbijanjem ekspresije različitih staničnih markera koji su uključeni u apoptozu tumora, proliferaciju, angiogenezu i invaziju.
 

balcan_smoke

Vutra Veteran
01.03.2006
1.836
485
108
Šafran
Šafran ( Crocus sativus ), osušeni, tamnocrveni cvijet, ubire se iz stigmi biljke. Bio je jedan od najskupljih začina na svijetu, a koristio se kao začin za aromatiziranje i bojanje hrane te kao biljna biljka u narodnoj medicini. Brojna istraživanja pokazala su da je šafran imao antikancerogene učinke, što se pripisuje bioaktivnim spojevima koje sadrži, kao što su krocin i krocetin. Spojevi su bili u obilju šafrana i inducirali su apoptozu i inhibirali staničnu proliferaciju.

Rak pluća
Prema Samarghandian i sur., Staničnu vitalnost u uzgojenim stanicama bazalnog epitelnog karcinoma alveola inhibirala je etanolni ekstrakt šafrana koji bi mogao biti potencijalno kemoterapijsko sredstvo kod raka pluća. U svojoj daljnjoj studiji, aktivnost citotoksičnosti vodenog ekstrakta šafrana bila je induciranjem apoptoze i inhibiranjem proliferacije stanica aktiviranjem putova ovisnih o kaspazi u stanicama A549.

Rak probavnog sustava
I u ljudskim stanicama karcinoma želučanog adenokarcinoma i u štakorejskom modelu karcinoma želuca, apoptoza izazvana krocetinom, potisnuta Bcl-2 i gore regulirana Baxova ekspresija u stanicama adenokarcinoma želuca. Crocetin je također promijenio 1-metil-3-nitro-1-nitrozoguanidin uzrokovane promjene u serumskom antioksidacijskom djelovanju i laktat dehidrogenazi. Štoviše, krocinom je inducirana apoptoza u stanicama želučanog adenokarcinoma. Povećao se omjer Bax / Bcl-2, što je ukazivalo da je apoptozu stimulirao krocin, a crocin je posjedovao antikancerogeni učinak. Uz to, Crocin je inducirao autofagiju neovisnu klasičnu programiranu staničnu smrt u stanicama karcinoma debelog crijeva.

Rak reproduktivnog sustava
Ekstrakt šafrana i njegov glavni sastojak krocin smanjio je staničnu proliferaciju u zloćudnim staničnim linijama raka prostate. Ekstrakt šafrana i krocin mogu dolje regulirati ekspresiju Bcl-2 i povećati ekspresiju Baxa. Osim toga, u usporedbi s krocinom i šafranom, crocetin je imao jače antitumorske učinke, što je potvrđeno smanjenjem ekspresije N-kadherina i β-katenina i povećanjem ekspresije E-kadherina. Invazija i migracija stanica karcinoma prostate inhibirali su šafran, krocetin i krocin preko ekspresije / aktivnosti / modulacije aktivnosti metaloproteinaze i urokinaze koja sugerira da ti agensi mogu utjecati na metastatske procese. Štoviše, krocin može na značajan način suzbiti rast HO-8910 stanica raka jajnika, zaustaviti stanice u fazi G 0 / G 1 i potaknuti staničnu apoptozu povećanjem ekspresije p53 i Fas / APO-1 i aktiviranjem apoptotika reguliranog kaspazom-3. put.

Ostali karcinomi
Crocetin je karotenoidna dikarboksilna kiselina koja obiluje šafranom. Proliferacija i invazija u visokoinvazivnim stanicama MDA-MB-231 izrazito je inhibirala crocetin. MMP-ovi su bili povezani s invazivnošću raka i metastazama raka. Krocetin je značajno potisnuo ekspresiju gena i proteina za pro-MT1-MMP i pro-MT2-MMP, i smanjio aktivnost pro-MMP-9 i pro-MMP-2 / MMP-2 proteina. Osim toga, crocin je pokazao blage citotoksične učinke na leukemijske stanice, što je modulirano povećanom fragmentacijom DNA. Štoviše, citotoksični odgovor moduliran krocinom i safranalom na stanice K-562 humane kronične mijeloične leukemije (mijeloid). Pored toga, krocin je bio potencijalni antikancerogeni agens osteosarkoma.
 

balcan_smoke

Vutra Veteran
01.03.2006
1.836
485
108
Crni papar i piperin

Crni papar ( Piper nigrum ) široko je konzumiran začin koji je ujedno i biljka koja se često koristi u narodnoj medicini. Piperin ( slika 6 ), glavni alkaloidni sastojak crnog papra, djeluje antitumorsko u različitim vrstama karcinoma.

Rak dojke
Piperin inhibira proliferaciju i inducira apoptozu aktiviranjem aktivacije kaspaze-3 i PARP. EGF-inducirana MMP-9 ekspresija je suzbijena piperinom interferiranjem s ERK1 / 2, p38 MAPK, što je dovelo do smanjenja migracije. Senzibilizacija receptora ljudskog epidermalnog faktora rasta (HER) 2-prekomjerno ekspresirajući stanice karcinoma dojke na paklitaksel pojačana je piperinom. Pored toga, među 55 spojeva lišenih prirodnih biljaka koji su pregledani u studiji, piperin je bio najsnažniji dodatak u poboljšanju učinkovitosti terapije ligandima koji se temelje na apoptozi koji potiču apoptozu u trostruko negativnim stanicama karcinoma dojke, vjerojatno moduliranim inhibicijom fosforilacija preživina i p65. Osim toga, rast trostruko negativnih stanica karcinoma dojke i stanica ovisnih o hormonima dojke je inhibiran. Piperin je također inducirao apoptozu u trostruko negativnim stanicama karcinoma dojke putem mitohondrijskog puta. Kombinacija piperina i γ zračenja pokazivala je veću citotoksičnost za trostruko negativne stanice karcinoma dojke nego samo γ zračenje. Piperin je inhibirao rast trostruko negativnih ksenografta s karcinomom dojke kod miševa sa nedostatkom imuniteta.

Rak prostate
Proliferacija LNCaP, PC-3, 22RV1 i DU-145 stanica raka prostate inhibirala je piperin. Liječenje piperinom izrazito je suzbijalo rast tumora ovisnog o androgenu i androgena u modelu golih miševa ksenotransplantiranih stanicama karcinoma prostate. Štoviše, doza liječenja piperinom inhibiralo je proliferaciju, induciralo zaustavljanje staničnog ciklusa na G 0 / G1, dolje regulirani ciklin D1 i ciklin A, te potaknuo autofagiju u LNCaP i PC-3 stanicama. Osim toga, kombinacija piperina i docetaksela značajno je poboljšala anti-tumorsku učinkovitost docetaksela u modelu ksenograftacije karcinoma prostate otpornog na kastraciju.

Rak debelog crijeva
Piperin inhibira metaboličku aktivnost stanica ljudskog rektuma adenokarcinoma HRT-18, što ukazuje na citostatski učinak. Piperin inhibira napredovanje staničnog ciklusa i inducira apoptozu. Nadalje, piperin je inhibirao proliferaciju ćelija karcinoma HT-29 karcinomom izazivajući zaustavljanje staničnog ciklusa faze G1. Piperin uzrokovao gubitak integriteta mitohondrijske membrane i cijepanje poli (ADP-riboze) polimeraze-1. Inhibira se stvaranje kolonija i rast sferoida HT-29.

Ostali karcinomi
Piperin moduliran ROS izazvao je oštećenje DNK i aktiviranje Chk1, što dovodi do zaustavljanja staničnog ciklusa G1 i apoptoze u stanicama melanoma.Slično tome, piperin je također bio obećavajuće terapijsko sredstvo u liječenju osteosarkoma.
 

balcan_smoke

Vutra Veteran
01.03.2006
1.836
485
108
Crvena čili paprika i kapsaicin

Crvena paprika čilija ( Capsicum annum ) široko je konzumiran začin širom svijeta. Kapsaicin, najobilniji sastojak crvenih čili paprika, ima snažan antikancerogeni učinak u raznim zločinima kod ljudi.


Rak pluća
Kapsaicin je isključivo ciljao angiogenezu putem regulirajućeg VEGF-a u stanicama karcinoma pluća malih stanica. Pored toga, kapsaicin je pokazao pro-apoptotsku aktivnost preko vaniloidnog receptora prolaznog reguliranja prolaznog receptora u stanicama karcinoma pluća malih ljudi. Pored toga, kapsaicin je izazvao oksidativno oštećenje DNK u stanicama karcinoma pluća malih stanica, što se odnosilo na regulatornu os p53 / miR-34a. Osim toga, kapsaicin je djelovao protiv proliferativnog djelovanja protiv raka malenog staničnog pluća u staničnoj kulturi i golih miševa putem E2F staze.

Rak dojke
Kao što je ranije spomenuto, TRPV nadmoćnost modulirala je kapsaicinom. Međutim, pretjerana ekspresija ili aktivacija TRPV1 nije bila povezana s proliferacijom kapsaicina u stanicama MCF-7 karcinoma dojke. Povišena regulacija c-Fos i RIP3 bila je odgovorna za smrt stanica uzrokovanih kapsaicinom. Nadalje, ispitivani su citotoksični učinci vodenog ekstrakta sjemenki čili paprike. Ekstrakt je sadržavao fenole, ali bez kapsaicinoida. Proliferacija stanica karcinoma dojke bila je suzbijena, razina ekspresije E-kadherina je povećana, a lučenje MMP-2 i MMP-9 smanjeno je ekstraktom. Pored toga, smanjena je aktivacija ERK-a i ekspresija HER-2 i ciklin D1, dok su povećani aktivnost kaspaze i proizvodi odvajanja PARP kod tumora miševa tretiranih kapsaicinom.

Rak želuca
Prema Meral et al., Kapsaicin je imao značajne citotoksične učinke, a smanjenu vrijednost inhibirajuće koncentracije IC50 za 5-flourouracil. Pored toga, kapsaicin je inhibirao proliferaciju stanica ljudskog karcinoma želuca (AGS stanice) i inducirao apoptozu, povećanjem cijepljene kaspaze-3, smanjenjem Bcl-2 i smanjenjem ekspresije fosforiliranog ERK 1/2, p38 MAPK ili JNK.

kolangiokarcinom
Kapsaicin je izazvao antimigracijske i anti-invazijske učinke u ćelijama kolangiokarcinoma inhibicijom NF-κB p65, što je rezultiralo naknadnim suzbijanjem ekspresije MMP-9. U drugoj studiji, proliferacija, migracija i invazija stanica humanih kolangiokarcinoma učinkovito je inhibirala kapsaicin, što je povezano s regulacijom signalnog puta ježa.

Rak prostate
Kemopreventivni potencijal kapsaicina na raku prostate ispitan je u transgenom adenokarcinomu mišjeg modela prostate. Miševi koji su tretirani kapsaicinom pokazali su trend bolesti nižeg stupnja s bolje diferenciranim adenokarcinomom u usporedbi s kontrolnom skupinom. Metastatsko opterećenje u tumorima prostate smanjeno je, a in vitro su potisnuti invazijski i migracijski kapacitet PC3 stanica. Štoviše, kapsaicin je senzibilizirao stanice raka prostate kod ljudi na radioterapiju inhibiranjem NF-κB signalizacije. Kombinacija oralne primjene kapsaicina i radioterapije dovela je do izraženijeg kašnjenja i smanjenja rasta nego sam kapsaicin ili radioterapija in vivo. Uz to, kapsaicin, kada se daje oralno, značajno usporava rast ksenografta rak prostate PC-3 kod miševa, mjereno veličinom i težinom.

Ostali karcinomi
Kapsaicin je izazvao apoptozu u akutnim stanicama limfoblastične leukemije (limfna), što je bilo povezano s donjom regulacijom staničnih signalnih putova [ . Osim toga, antikancerogeni učinak kapsaicina na rak gušterače, rak debelog crijeva i rak mokraćnog mjehura.
 

balcan_smoke

Vutra Veteran
01.03.2006
1.836
485
108
Ruzmarin/Ružmarin

Ružmarin ( Rosmarinus officinalis ) je popularni začin koji se široko koristi u zapadnjačkim dijetama, posebno u „mediteranskoj prehrani“, a koji je pokazao preventivne učinke kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa i raznih čvrstih karcinoma. Karnozna kiselina, karnozol i rosmanol mogu biti aktivne komponente sadržane u ruzmarinu koji su odgovorni za njegovo antikancerološko djelovanje.


Rak debelog crijeva
Superkritični ekstrakt ruzmarina s tekućinom (SFRE, ekstrakt dobiven iz listova ruzmarina ekstrakcijom superkritične tekućine) sam ili u kombinaciji s 5-FU, imao je citotoksični učinak na stanice karcinoma debelog crijeva. Stanice otporne na 5-FU bile su senzibilizirane ekstraktom putem regulirajućih TYMS, TK1 i enzima povezanih sa 5-FU rezistencijom. Uz to, ekstrakt ruzmarina bogat ugljenom kiselinom pokazao je antikancerogena svojstva kod raka debelog crijeva i gušterače, a ekspresija GCNT3 bila je uključena u njegov antitumorski mehanizam. Štoviše, karnozol je značajno smanjio staničnu vitalnost i izazvao apoptozu u raku ljudskog crijeva generirajući ROS, inducirajući p53, aktivirajući kaspaze i inhibirajući signalni put STAT3.

Ostali karcinomi
SFRE je pokazao antitumorsko djelovanje na stanice karcinoma dojke i regulirane estrogene ovisne o α i HER2 receptorima. Učinak kemoterapije raka dojke također je značajno pojačan SFRE. Pored toga, karnonska kiselina inhibirala je staničnu migraciju i suzbila adheziju inhibicijom epitelijsko-mezenhimske tranzicije u stanici B16F10 migracije. Osim toga, karnonska kiselina značajno je inducirala TRAIL-apoptozu u karcinomu bubrega čovjeka, humani hepatocelularni karcinom i stanice karcinoma dojke, kroz ekspresiju c-FLIP i Bcl-2, regulirajuću ER, DR-Bim, Bim, i p53 gore regulirani modulator apoptoze (PUMA) ekspresije na transkripcijskim razinama, bez utjecaja na normalne stanice]. Nadalje, ekstrakt ružmarina smanjio je ekspresiju androgenih receptora i potisnuo rast tumora u staničnim linijama karcinoma prostate, kao što su 22Rv1 i LNCaP. Uz to, aponoza inducirana karnozolom utječe na redoks status i smanjuje glutation u stanicama leukemije / limfoma T-stanica odraslih (limfni). Uz to, karnonska kiselina značajno je inducirala autofagičnu staničnu smrt u HepG2 stanicama, što je bilo povezano s inhibicijom Akt / mTOR puta.
 

balcan_smoke

Vutra Veteran
01.03.2006
1.836
485
108
Ostali začini

Klinčić
( Syzygium aromaticum ), sušeni neotvoreni cvjetni pupoljak biljke, korišten je kao uobičajeni začin i tradicionalna kineska medicina. Ima antiseptička, antibakterijska, antifungalna i antikancerogena svojstva. Eugenol je bio glavna komponenta u klinču i nekoliko drugih začina poput bosiljka, cimeta i lovorovog lišća. Oleanolna kiselina je također jedan od sastojaka ekstrakta klinčića koji se pripisuje njegovom antitumorskom djelovanju. Na primjer, eugenol je smanjio iskorištenje ATP-a i oksidativni stres, povećao poliamine i glikolitičke metabolite u oralnim staničnim karcinomima karcinoma. Pored toga, eugenol je također pokazao svojstvo prevencije raka kod raka dojke, in vitro i in vivo, ciljajući E2F1 / preživjeli put, a eugenol je pokazao pro-apoptotička i protuupalna svojstva u stanicama karcinoma vrata maternice. Klinčić bi mogao biti potencijalno terapijsko sredstvo protiv raka probavnog sustava. U istraživanju Dwivedi i sur., Između vode, etanola i uljnih ekstrakata klinčića, ekstrakt ulja pokazao je maksimalno citotoksično djelovanje. Stanični rast inhibirao je ekstrakt ulja iz ekstrakta TE-13 staničnih linija raka jednjaka. Štoviše, klinčić može predstavljati novu terapijsku biljku za liječenje kolorektalnog karcinoma, a oleanolna kiselina je bila jedna od komponenti ekstrakta klinčića etil acetata odgovornog za njegovo antitumorsko djelovanje. Slično tome, eugenol je također pridonio liječenju protiv raka jetre.

Galangal ( Alpinia officinarum ) je tradicionalni orijentalni začin, a koristi se u narodnoj medicini. Galangin, flavonol dobiven galangal, imao je antikancerogeni učinak na nekoliko karcinoma, uključujući melanom, hepatom i stanice karcinoma debelog crijeva. Na primjer, apoptotski putovi u stanicama raka mogu se aktivirati produljenim stresom endoplazmatskog retikuluma. Galanin-inducirani stres endoplazmatskog retikuluma u stanicama hepatocelularnog karcinoma (stanice HepG2, Hep3B i PLC / PRF / 5). Uz to, galangin je također inducirao autofagiju u stanicama hepatocelularnog karcinoma, aktiviranjem TGF-P receptora / Smad putanje. Štoviše, MMP-9 razgrađuje kolagen tipa IV u baznoj membrani i igra presudnu ulogu u nekoliko patoloških implikacija, uključujući tumorigenezu i upalu. U ovom istraživanju, MMP-9 izazvana ekspresija phorbol-12-miristat-13-acetatom u stanicama humanog fibrosarkoma HT-1080 bila je suzbijana galanginom, blokirajući aktiviranje NF-κB i AP-1. Osim toga, galangin je također imao antikancerogene učinke u stanicama karcinoma debelog crijeva i u stanicama melanoma.

Korijander ( Coriandrum sativum ) koristi se kao uobičajeni kulinarski začin i ljekovita biljka porodice Apiaceae. Ekstrakt etil acetata korijena korijandera imao je antiproliferativno djelovanje na stanicama MCF-7, inhibirao oštećenja DNK i spriječio migraciju MCF-7 stanica izazvanu H202]. Osim toga, linalool koji obiluje korijanderom jedna je od aktivnih komponenti odgovornih za njegov antikancerogeni učinak. Antikancerogeni učinak linaloola bio je kroz induciranje oksidativnog stresa. Linalool je pokazao proksidacijski učinak u tumorskom tkivu i modulirao proliferaciju stanica slezene u miševima koji nose tumor, a da nije utjecao na normalne stanice.

Wasabi ( Wasabia japonica ) je tipičan japanski začin, koji pripada obitelji Brassicaceae i sadrži razne izotiocijanate (ITCs). 6- (metilsulfinil) heksil izotiocijanat (6-MITC), aromatska komponenta izolirana od wasabija, 6-MITC inducirala je apoptozu u stanicama karcinoma dojke putem inhibicije NF-κB i modulacije PI3K / AKT puta.

Cimet ( Cinnamomum cassia ), tradicionalna orijentalna ljekovita biljka, također se široko koristi kao začin. Cinnamaldehid, bioaktivna komponenta izolirana iz kore stabljike cimeta, djelovao je protiv raka. Na primjer, volumen tumora i broj novih žila u stanicama melanoma smanjeni su nakon primjene cinnamaldehida u miševa. Cinnamaldehid potiskuje ekspresiju HIF-a i VEGF u melanom. Štoviše, polifenoli cimeta mogu pokazati neuroprotektivne učinke u stanicama C6 glioma reguliranjem Bcl-2 i pojačavanjem ekspresije SIRT1. Osim toga, cinomaldehid u kombinaciji s kemoterapeutskim sredstvima (5-FU, OXA) imao je sinergistički učinak na citotoksičnost u stanicama kolorektalnog karcinoma. Ekspresija BRCA1, TOPO1, ERCC1 i TS mRNA je potisnuta cinnamaldehidom. U drugoj studiji, 2'-hidroksicinamicaldehid, spoj pronađen u cimetu, bio je snažno sredstvo protiv raka kao rezultat direktnog ciljanja Pim-1 kinaze. Pored toga, vodeni ekstrakt cimeta izazvao je apoptozu u staničnoj liniji humane mijelocitne leukemije (mijeloidni oblik).

Origano ( Origanum vulgare ) je široko korišteni začin u "mediteranskoj prehrani" i sadrži karvakrol, timol i mnoge druge komponente protiv raka. Na primjer, β-kariofilen oksid, seskviterpen izoliran iz esencijalnih ulja ljekovitih biljaka, uključujući origano, pokazao je antikancerogeni učinak blokirajući put aktivacije STAT3 u stanicama karcinoma. Štoviše, karvakrol je inducirao apoptozu preko mitohondrijskog apoptotičkog puta i signala MAPK i PI3K / Akt u stanicama karcinoma debelog crijeva.

Kardamom ( Elettaria cardamom ), dijetetski fitoproizvod, koristi se kao začin i pokazuje kemopreventivni potencijal raka. Unošenje kardamoma blokiralo je aktiviranje NF-κB i reduciranu ekspresiju ciklo-oksigenaze-2 u kožnim papiloma kod miševa tretiranih DMBA. Osim toga, kardamom je smanjio učestalost tumora iz Forestomach izazvanih B (α) P i značajno povećao jetrene aktivnosti kod miševa.

Osim toga, u literaturi su spomenuti i antikancerogeni potencijal nekih manje korištenih začina, kao što su Fenugreek ( Trigonella foenum graecum ), crvena kvasna riža ] Piper sarmentosum i Murraya koenigii .

Najčešća mjesta raka dijagnosticirana u 2012. bila su pluća, jetra, dojka, želudac, kolorektum, cerviks i prostata, a ti karcinomi privlače široku pažnju u istraživanju začina.
 

balcan_smoke

Vutra Veteran
01.03.2006
1.836
485
108
Stranice​
začini​
sastavnice​
Antikancerogeni efekti​
Pluća
Kurkuma​
Kurkumin​
Izazivanje apoptoze i oštećenja DNA; inhibiranje proliferacije, migracije i rast karcinoma; smanjuje rast i održivost stanica; inhibira ekspresiju proteina povezanih povezanih sa popravkom DNA​
Crni kumin​
Ekstrakt sjemena i sjemensko ulje; timokinon​
Smanjenje vitalnosti ljudskog karcinoma pluća; inhibirajući proliferaciju, migraciju i invaziju stanica raka pluća​
Đumbir​
6-Shogaol​
Smanjenje tumorigeneze i metastaza​
Češnjak​
Thiacremonone​
Inhibira rast tumora​
Šafran​
Etanolni ekstrakt, vodeni ekstrakt​
Izazivajući staničnu smrt i apoptozu, inhibirajući staničnu proliferaciju​
Crvena paprika čilija​
kapsaicin​
Ograničavajući angiogenezu, izazivajući apoptozu i oksidativno oštećenje DNK​
jetra
Kurkuma​
Kurkumin​
Inhibiranje rasta stanica hepatoma, inhibiranje i preokret hepatokarcinogeneze izazvane dietilnitrosaminom​
Crni kumin​
timokinon​
Inhibira proliferaciju stanica​
ruzmarin​
Karnozna kiselina​
Senzibiliziranje TRAIL-posredovane apoptoze, izazivajući autofagičnu staničnu smrt​
Češanj​
eugenol​
Poboljšanje sustava metaboliziranja ksenobiotika​
galangal​
galangin​
Inhibirajući proliferaciju stanica raka,​
Grudi
Kurkuma​
Kurkumin​
Inhibiranje MCF-7 stanica karcinoma dojke, invazija stanica i senzibiliziranje stanica karcinoma na retinoičnu kiselinu​
Crni kumin​
timokinon​
Anti-proliferativni i pro-apoptotički učinci​
Đumbir​
6-Shogaol​
Smanjenje tumorigeneze i metastaza​
Češnjak
Diallyl disulfid, Diallyl sulfid, Diallyl trisulfid, S -allyl merkaptocistein​
Inhibiranje proliferacije, rast stanica i metastaza; inhibiranje oštećenja DNA izazvano dietilstilbestrolom; izazivanje apoptoze; imunološko; inhibiranje aktivnosti receptora za estrogen-α​
Šafran
Crocetin​
Inhibiranje invazivnosti​
Crni papar​
Piperin​
Inhibiranje proliferacije, rast i pokretljivost stanica, induciranje apoptoze, povećanje učinkovitosti terapije temeljene na TRAIL-u​
Crvena paprika čilija​
kapsaicin​
Izaziva smrt stanica, inhibira invaziju i migraciju​
ruzmarin​
Vrhunski ekstrakt ruzmarina s tekućinom​
Spuštanje receptora estrogena-α i HER2 receptora, senzibilizirajući apoptozu posredovanu TRAIL-om​
Češanj​
eugenol​
Izazivanje apoptoze​
Korijandar​
Ekstrakt etil acetata​
Inhibira oštećenje i migraciju DNA​
Wasabi​
6-MITC​
Izazivanje apoptoze​
Stomak
Kurkuma​
Kurkumin​
Inhibira proliferaciju i invaziju, promovira apoptozu, suzbija gustoću limfnih žila, inhibira rast stanica​
Češnjak​
Dialil disulfid​
Izaziva G2 / M hapšenje, promiče apoptozu, suzbijajući ksenograft tumore​
Šafran​
Crocetin, crocin​
antioksidativne, antiproliferativne i apoptotske aktivnosti​
Crvena paprika čilija​
kapsaicin​
Inhibira proliferaciju stanica, izaziva apoptozu​
Kardamom​
Nije spomenuto​
Inhibiranje benzo (α) parelomageneze izazvane pirenom​
debelog
crijeva
Kurkuma​
Kurkumin​
Sprječavanje aberantnih žarišta kripte, induciranje apoptoze, inhibiranje rasta stanica​
Crni kumin​
timokinon​
Prigušivanje razvoja i rasta tumora, izazivanje apoptoze, induciranje autofagične stanične smrti​
Đumbir​
Ekstrakt korijena đumbira / lista, 6-gingerol, shogaols​
Smanjenje vitalnosti i proliferacije stanica, izazivanje apoptoze​
Češnjak​
Ekstrakt češnjaka Se-Metil- 1 -selenocistein​
Izazivanje apoptoze, suzbijanje proliferacije stanica​
Luk​
Se-metil- l -selenocistein​
Izazivanje apoptoze​
Mladi luk​
Ekstrakt koprive​
Inhibira rast tumora​
Šafran​
Crocin​
Izazivanje apoptoze​
Crni papar​
Piperin​
Omogućuje napredovanje staničnog ciklusa i izaziva apoptozu​
Crvena paprika čilija​
kapsaicin​
Inhibira proliferaciju stanica i inducira apoptozu​
ruzmarin​
Ekstrakt ružmarina, karnonska kiselina, diterpeni​
Osjetljivost stanica karcinoma na 5-FU, inhibiranje migracije stanica, induciranje apoptoze​
Češanj​
Ekstrakt klinčića​
Inhibiranje rasta tumora i promicanje zaustavljanja i apoptoze staničnog ciklusa​
galangal​
galangin​
Ukazivanje na staničnu smrt​
Cimet​
Cinamaldehid​
Reguliranje gena koji metaboliziraju lijekove​
Origano​
karvakrol​
Inhibira proliferaciju i inducira apoptozu​
grlić
materice
Kurkuma​
Kurkumin​
Iskorjenjivanje HPV + stanica karcinoma, a da ne utječe na nekancerozno tkivo, inhibira proliferaciju i inducira apoptozu, inhibira rast tumora i angiogenezu​
Crni kumin​
Thimoquinone, metanolni ekstrakt​
Izazivanje apoptoze i inhibiranje proliferacije​
Češanj​
eugenol​
Pojačavajući učinak gemcitabina, antikarcinogeno i protuupalno djelovanje​
prostata
Kurkuma​
Kurkumin​
Ciljano modificiranje AR-a i histona, inhibirajući proliferaciju i rast​
Đumbir​
Ekstrakt đumbira, 6-shogaol, 6-gingerol i 6-paradol​
Izaziva apoptozu, inhibira proliferaciju i rast stanica raka prostate​
Šafran​
Ekstrakt šafrana​
Antiproliferativna svojstva, inhibira invaziju i migraciju stanica​
Crni papar​
Piperin​
Smanjivanje rasta tumora ovisnog o androgenu, inhibirajući proliferaciju​
Crvena paprika čilija​
kapsaicin​
Smanjenje metastatskog opterećenja, radiosenzibilizirajuće sredstvo​
ruzmarin​
Ekstrakt ružmarina​
Poticanje propadanja receptora androgena i smanjenje rasta tumora ksenografta​
 
Poslednja izmena:

balcan_smoke

Vutra Veteran
01.03.2006
1.836
485
108
Bioraspoloživost aktivnih spojeva iz začina
Spojevi dobiveni iz začina obično su s relativno malom bioraspoloživošću, poput kurkumina, timohinona, piperina i kapsaicina. Predložene su mnoge metode za povećanje bioraspoloživosti ovih spojeva in vivo. Na primjer, bioraspoloživost kurkumina može se poboljšati molekularnom kompleksiranjem kurkumina s pH-osjetljivim kationskim kopolimerima. Nadalje, opterećenje nanoprenosom i mikročestice koje sadrže kurkumin mogu poboljšati bioraspoloživost kurkumina. Uz to, novi analog kurkumina pokazao je antitumorsku aktivnost i poboljšala bioraspoloživost. Što se timokinona tiče, njegova apsorpcija nakon primjene bila je relativno spora, a novi analozi timokinona mogli bi posjedovati vrhunsku bioraspoloživost i antiumorsko djelovanje. U studiji o đumbiru, prikladan dizajnirani multipartikulatni sustav koji sadrži ekstrakt đumbira poboljšao je terapijsku učinkovitost raka debelog crijeva. Pored toga, mikroemulzija natopljena kapsaicinom i liposomska nanoformulacija povećavali su oralnu bioraspoloživost. Što se tiče piperina, samo-emulgirajući sustav davanja lijekova mogao bi poboljšati oralnu bioraspoloživost piperina.

Nuspojave aktivnih tvari iz začina

Začini se obično konzumiraju u prehrani ljudi, a većina je sorti u odgovarajućim dozama sigurna za ljude. Pročišćeni spojevi su odvojeni od začina za liječenje bolesti. Nekoliko studija izvijestilo je o nuspojavama tih bioaktivnih spojeva kada su korišteni za liječenje karcinoma. Neki spojevi mogu proizvesti toksične i kancerogene učinke u određenim uvjetima. Na primjer, kancerogeni i toksični učinci kurkumina pronađeni su u dugoročnom istraživanju (2 godine) na štakorima i miševima, dok kancerogeni učinak nije primijećen u kratkoročnim studijama (3 mjeseca). Kurkumin može izazvati oštećenje DNK u normalnim stanicama uz prisustvo Cu 2+ in vitro i in vivo. Uz to, safrole, član benzodioksola, pokazuje kancerogene aktivnosti i prirodno je prisutan u esencijalnim uljima začina uključujući crnu papriku, kumin, đumbir itd. Termički tretmani poput sušenja (70 ° C, 30 min) ili vrenja (5 min ) tijekom kuhanja može smanjiti dozu safrola na sigurniju razinu . Osim toga, nekoliko spojeva koji djeluju protiv trombocita, od češnjaka, crnog kumina, đumbira, pljeskavice i kurkume može dovesti do prekomjernog krvarenja kod pacijenata sa supresijom koštane srži.

Zaključci
Nekoliko začina djelovalo je protiv raka, uključujući karcinom pluća, jetre, dojke, želuca, kolorektuma, grlića maternice i prostate. Obično se proučavaju izravni ekstrakt, esencijalno ulje i spojevi izolirani iz začina. Među spomenutim spojevima, kurkumin se najviše istražuje u radovima koji bi mogli biti korisni u prevenciji i liječenju širokog spektra karcinoma, a i timokinon je privukao široku pažnju. Neki spojevi začina pokazuju antikancerogena svojstva i u stanicama i na životinjskim modelima, sugerirajući kako bi mogli biti učinkoviti kod raka ljudi. Nekoliko sastojaka začina (posebno đumbir i češnjak) pokazuju svoje antikancerogene učinke u probavnom sustavu, što ukazuje da bi ti začini mogli biti zdravo prehrambeno sredstvo za izravno sprečavanje raka. Neki začini pokazali su svoja antikancerogena svojstva inducirajući apoptozu, staničnu smrt i oštećenje DNK, uzrokujući zaustavljanje G2 / M, inhibirajući tumorigenezu, proliferaciju, invaziju, metastazu i migraciju. Uz to, antikancerogena svojstva začina protiv raka dojke i prostate povezana su sa regulacijom hormona ili hormonskih receptora, uključujući estrogenske receptore i androgene receptore. Neki začini također mogu osjetiti stanice raka na radioterapiju i kemoterapeutske lijekove, poput 5-FU i gemcitabina. Doze za postizanje ekvivalentne kontrole raka zračenja ili lijekova za kemoterapiju smanjene su kombiniranim liječenjem začinima, čime se minimiziraju štetni učinci na normalno tkivo. Pojačana je učinkovitost postojećih kemoterapijskih sredstava i radioterapije, što ukazuje da je kombinirano liječenje potencijalna terapijska strategija za karcinom. Jednom riječju, začini su obećavajući izvori adjuvantne terapije raka. U budućnosti treba odvojiti i identificirati više antiaktivnih bioaktivnih sastojaka u začinima, a mehanizme djelovanja dalje istražiti.
 

balcan_smoke

Vutra Veteran
01.03.2006
1.836
485
108
legenda skraćenica/kratica

ACF, žarišta krivotvorenih kriza
AP-1, aktivni protein-1
AFP, α feto-protein
AgNOR, područje organizatora obojenog srebrom
ALT, alanin amino transferaza
AR, androgeni receptor
AST, aspartat aminotransferaza
Bax, Bcl-2 povezan X protein
Bcl-2, B-stanični limfom-2
Bcl-xL, B-stanični limfom-xL
BRCA1, gen osjetljivosti na karcinom dojke 1
CAT, katalaz
CBP, protein koji veže element cAMP odgovora
COX, ciklooksigenaza
DLEC1, izbrisan u karcinomu pluća i jednjaka 1
EMT, epitelno-mezenhimski prijelaz
EGR, rani odgovor rasta
DENA, dietilnitrosamin
EGFR, receptor faktora rasta
ERK, izvanćelijska regulirana protein kinaza
5-FU, 5-fluorouracil
GR, glutation-reduktaza
Gpx, glutation peroksidaza
5-HETE, 5-hidroksiekosatetraenoična kiselina
HIF, faktor induciran hipoksijom
IL-2, interleukin-2
IL-6, interleukin-6
KLF4, faktor 4 nalik Kruppelu
LYVE, endotelni receptor limfnih žila
lncRNA, dugo nekodirajuće RNA
MAPK, proteinska kinaza aktivirana mitogenom
MDA, malondialdehid
MDC1, posrednik kontrolne točke oštećenja DNA 1
MGMT, O6-metilguanin-DNA metiltransferaza
NF-κB, nuklearni faktor-κB
NPC, stanice karcinoma nazofaringeusa
NSCLC, ne-stanični karcinom pluća
P53, tumorski protein 53
PC-3, stanice raka prostate
PECAM-1, molekula adhezije endotelne ćelije trombocita-1
PKC, protein kinaza C
PGE, prostaglandin E
PIAS3, inhibitor proteina aktiviranog STAT3
PKB, protein kinaza B
Prox-1, prospekt homeobox 1
ROS, reaktivne vrste kisika
SCC, karcinom plućnih pločastih stanica
SCID, teški kombinirani imunološki nedostatak
SOD, super oksid dismutaza
STAT3, pretvarači signala i aktivatori transkripcije 3
TGF, transformirajući faktor rasta
TPA, 12-0-tetradekanoilforbol-13-acetat
TP53, tumorski protein 53
VEGF, faktor rasta vaskularnog endotela
XIAP, X-vezan inhibitor apoptoze.
 
Poslednja izmena: