Zaplace ti se kad vidis... tako blizu a tako daleko

Hempatia Entrio Herbies Headshop iGrow
Status
Zatvorena za pisanje odgovora.
20.05.2005
4
0
0
Dodjosmo iz holandije i donijeli ekipi da proba ovo zlo

Redom
Northen Light - ovo je najbolje kad se radi tuti-fruti
Russian White ::super -ovo je uzas ... toplo preporucam svakom
Mexican Haze - nije lose .. ima boljeg
Silver Haze - dobar , dobar
White Widow - ovo zabetonira
Esterweis - cudne boje i mirisa al pere

01-06-05_1459.jpgI eto jos malo Shiva skunka, Super skunka :):super ), White Widow


Slika37.jpg
 
20.05.2005
4
0
0
eo skoro zaboravih...

Sjedimo tako mi u Coffe Shopu "Tops" u malom gradicu Den Helder. Pijuckamo kavicu i ~) za stolom a oko nas tako lijepo i slobodno rastu biljcice i ovakve prizore mozete slikati bez da se ustajete sa stolice


http://img.photobucket.com/albums/v666/Grima/marihuana.jpg
 

Joe

Aktivan Član
22.01.2005
98
1
0
50
Divote.....taj trip sa opustenim sedenjem u nekom coffee shopu i ..:)
 

Kool King T

Aktivan Član
08.05.2005
103
3
0
34
::placko i meni se place kad vidim ove slike i kad vidim stanje kod nas. ::zidoglav ::zidoglav ::placko :mrzimpc
 
S

San Pedro de Peyote

Guest
:pivo :petak ::behehe ::histerija ::super

ja vas Razumem...ali mislim da bi sliène ili iste uslove prvo trebale da razviju ili sve države Evrope ili jedna po jedna ili da postavimo neke uslove, da ne kažem, Gospodo, potrebne su nam "Hare-Mata"-Hare" diverzije, strogo u Canabis stilu. Nije dovoljno izlepiti grad ili selo, plakatima...To èak nije ni dobro - zbune se gradjani... stuži im se život! Uraditi neku akciju, može, ali da

1.
bude dogovorena javno, ovde.
2.
da sadrži opcije kojih se niko nije setio, ali koje su SASVIM dozvoljene zakonom
3.
da ustanovimo Canabis policiju koja æe imati dozvolu da proverava obiènu policiju da li je naduvana i koliko i od èega
4.
da ustanovimo zajednièki novèani fond, Canabiana Banka, koja æe sakupljati dobrovoljne priloge, za jaèanje organizacije, kupovinu potrebnog materijala, okupljanje ovog Slobodoumnog Društva ( predlažem ime za ovu organizaciju - Slobodni Vidari ) - kako se niko posle ne bi žalio kako je iskorišten.
5.
da društvo/organizacija ne bude samo Forum nas koji se okupljamo, nego da zavedemo strogu poslušnost sopstvenim potrebama, i primetimo da ovaj forum postoji i oèekuje od nas, da ga Održavamo.
To znaèi da bi mogli èešæe da ga poseæujemo ne samo radi obaveštavanja ostalih èlanova šta ima novo, nego bi mogli i da damo sebi na volju i malo se više i blesavimo i fantaziramo i lupetamo ( ali sa stilom , kao što su ove fotke ovde, sa stilom uradjene...profesionalno...) Takodje smatram da je Moderatorska sekcija ovde suvišna i mislim da bi moderator mogao da bude samo jedan sa jednim sekretarom, tj. pomoænikom, èisto radi nekih sredjivanja Foruma, u smislu, kad neke stare poruke treba obrisati, ili kako urediti onaj softverski deo, ubaciti fotku i slièno. ( bili bi za primer ostalim forumima gde se ljudi siti nasvadjaše oko toga šta je ko smeo ili ne; mi za promenu možemo da obrazujemo našu Jugoslovensku Canabis Policiju koja æe se ponositi radom u gradjanstvu i obavezama koje izvršava...s druge strane, dovoljno je da se èlanovi prisete da ona postoji pa da nikada ne pokušaju da napišu nešto što ruinira ugled ove Ustanove i ovog foruma i ove supstance...)

6.
u sklopu preostalih moguænosti i ideja, kojih ima koliko god želite, ali nisu baš sve istovremeno ostvarive, te zbog toga i treba organizovati društvo ( ja sam mrtav ozbiljan ), predlažem da posetite ovaj sajt i pokušate bar pregledom, ako ne èitanjem, shvatite dokle idu moje ideje i èime sam okupiran izvesno vreme. Potom æemo moæi da definišemo, zašto bih ja trebao vama ili zašto vi meni, da verujem-verujete.
sajt:
http://www.privateislandsonline.com/7.
volio bih da mi pored svesnosti da ste pismeni, što vidim, pokažete jeste li sposobni da ponešto što smislite i uèini vam se inteligentno smešnim, vickastim odnosno prodorno nezajebivim, pokažete oko sebe. Jedno je idemo gradom i lepimo plakate, poruke i slièno a drugo je da gradovi osvanu mnogostrukim izrazima i izgledima, da se i naša još neorganizovana Canabis Policija, zaèudi manifetlukom svog gradjanstva!


8.
znam da bi ovaj post trebao da stavim u rubriku - predlozi, ideje i slièno, ali ideju sam dobio èitajuæi ove postove ovde gore, tako da bih fer reèeno, post mogao da stavim u svaku rubriku, jer kako smo svi pismeni, tako æemo svi i razumeti da se postovi ovde tièu jedne te iste teme. Dakle, predložio bih Reanimaciju sajta vutra.org u Državu, tj. predložio bih da vutra.org preimenuje i reorganizuje svoju org u državu, pa ako neko i zna kako, umesto vutra.org da piše, Vutra.gov...
Priznajem, link za sajt koji sam vam preporuèio, me inspiriše da to ORG zamenim sa GOV. Ali kao budete dovoljno usmereni i inspirisani, brzo æemo se razumeti na šta ciljam. Jedna "imaginarna" predstava državnog uredjenja sa državnim jurisdikcijama, državnim stavom i Državnièkim razmišljanjima...Tada se jedan moderator može smatrati Konzulom, ako ne Ministrom, a ostali dobrovoljni prilagaèi raznih stvari, Ambasadorima dobre volje i veæ kojim zvanjima. U svakom sluèaju, èim ovaj link za preporuèeni sajt bude imao efekta u mom privatnom životu, mnoge medju vama veæ sada pozivam da TAMO pravite ovakve fotografije...a neke možete i sa ladje, jedrenjaka ili iz one Piratske ležaljke...


ponavljam,

ja sam MRTAV OZBILJAN.

i

9

država u kojoj živimo, popularno nazvana ZGRCG, postoji da bi se svakom èoveku na planeti desilo da se bar jednom Zagrcne. Ne bih sad da politizujem ovo mesto, jer mi je od televizije , oprostite, od politike, muka. Evo tu mi je TV, ali ja ga nisam ni jednom upalio...možda da vidim efekte onih uragana ili na Explorer viasat opet saslušam nešto malo istorijskih beleški... država je takva jer su se svi navikli na termine: DŽABA, KOMBINACIJE, VEZE, JEBOTE, DRKAJ GA, i slièno, a malo ko zaista upotrebi ono što mu Canabis i omoguæava, pa onda veæina posluša druge a ne sebe i zato od veæine, nema koristi. Manjina je zakon. Elita, Odabrana Manjina, suština. I verujem da æe te ubrzo i videti kako elita preuzima sve. Ovu elitu u državi, ne volim. Elitu koju je zapoèeo Zoran Djindjiæ sam i podržavao i cenio i tu i tamo sledio, kada su nam se zajednièki interesi povezali idejama, koje su opet bile prilièno GREEN;) Ne bih takodje da govorim ni o njemu. Ni o kome posebno. Ne verujem u liderstva, osim kada me liènosti svojim ponašanjem i pravednošæu, inspirišu da im svojevoljno izadjem u susret. A ne, "pomognem" jer pomoæi nekom, to ne postoji. To je èak postalo ružno oseæanje.

ja sam vama izašao u susret i sa osmehom vam idem u lice, i onda i mislim da su Ulice kao termin i nastale od idenja u lice jedni drugima....smeh se radja od oseæaja kad smeš, i ovo nije igra reèi...jer ne bi se našla na rednom mestu Broj 9... a strah se radja kada ne smeš da STRASTUJEŠ nego se strahuješ...dakle jedno drugo ST ne dodje gde mu je mesto...a to je zato što je ST od stati , od dubokih korenova glasa koji omoguæava svesnom èoveku, saznanje da se može zaustaviti samo u uverenju i držati ga se, i ništa drugo...sve drugo æe se ako je on OK, promeniti i to je èak poželjno...ali uverenje treba razvijati i za života ga držati što je više moguæe, "održivim" ili nepromenjenog, odnosno uzlaznog Kvaliteta. Kada bi se dakle, držali svojih uverenja na ovaj naèin,


prijatelju što si postavio ove fotke,


fotografisao bi iste takve u nekom od naših kafiæa.i
naravno

10.

Jedan broj sam izbacio. U neko doba kad dodje vreme, pokazaæu vam gde se nalazi taj broj i koja mu je oznaka...sada još nije vreme. Mada, to je pleonazam za Poštovaoce Canabis Sativae, jer Vreme ne postoji. Kad, poznajete nešto što drugi ne znaju, i kad znate da ne umišljate i imate izvesnu verifikaciju nad nekim znanjem, imate i moæ ili ono što se medju veæinom ljudi smatra Moæi, da poslužite svrsi kojoj je po svemu sudeæi, jedino Èovek namenjen. Da Promenite Odredjeno Stanje.

Da bi promenili stanje oko nas, konkretno, da ostvarimo sva ova neka Prava na Legalizaciju Marihunae i njenog korištenja i slièno, potrebno je najpre da se svi ovde odreknete svakog oseæaja posedovanja Prava na Moæ kojom bi ste, kojom æe te, kojom možemo to da ostvarimo. To je vrlo važno. Oni medju vama, koje æu nazvati Mudrima, znaju da je ovo pravilo od presudnog znaèenja u svemu što se iz srži Srca ihtje! Ostali, koji sebe ne mogu ni zamisliti Mudrima, trebalo bi da pokušaju da to postaju. Meni društvo Mudrih neobièno prija. ( najviše zato što znam da neæe udaviti preterano )

Mehanizam ponašanja koji bi trebalo ostvarivati, je prioritet prema kojem bih želeo da Vas uputim.

11. Constitutiones

Liderstvo ne priznajem sem kao organizacioni modus i nikako drukèije. Nisam sposoban, zahvaljuæi svojim genima, da se bavim obožavanjem neèijeg tudjeg tela i pameti, i zato sam od najranije Mladosti i Radosti, bio oznaèavan od pogrdnih do tupih izraza, i samim tim, kao oznaèen, nisam poželjan nigde. To mi ne smeta previše, u ovoj državi oko mene. Nagledao sam se tih ružnih konglomerata ružnog ponašanja ljudi, i apsolutno mi je jasno zašto nam je stanje kakvo nam je. Ono što mene zanima jeste da vidim koliko ima onih ljudi koje ne bih mogao da svrstam KAO NI SEBE, u "grupu" nestvrstanih;)

Evo, ovo sam ovde prvi put, tako cool zapisao, iako sam na stotine drugih mesta i mislio i pokušavao da izrazim. Nije li ta podsvesna mimika, dovoljan dokaz da ovaj forum ima potencijale da prevazidje Zakonodavstva i sve sliène oblike Organizacije? Mi možemo da kažemo, da nije nešto tako, ili onako, ali moramo imati objašnjenje zašto tvrdimo tako. Na isti naèin, objašnjenje zašto je "Srbima" ili da budem precizan, Slovenima loše, dolazi od podsvesne mimike bazirane na imenu rase. Sloveni kažu da oni znaju da "Slove" ili "Slave", ali englezi koji kako znamo Upravljaju Mehanizmima 2/3 Sveta, smatraju da Slaves nisu oni koji slove ili koji slave, nego oni koji Služe, a kada objašnjavaju Otkud ta Minucioznost, pozivaju se na njima starije izvore podataka, Latine, koji su ove iste Srbe ili Slovene, zvali Servus, a oni se pozivaju na Vizantince koji su Pohelenizrani hrišæani iz Razrušenog Rima, koji su uredno nazvali svaku naciju oko sebe kako im je trebalo.

takodje nisam ovde da Vas pozivam na bilo koji oblik mržnje ili vam ubacujem u glavu podatke koji nisu dokazivi. Ako išta budem izmišljao to æe biti usmereno na ideju ili na moguænost da neka ideja zaživi lepo svima nama, ali da lažem - to niti znam niti bih želeo da znam. Ali ovaj prethodni pasus, tièe se ideje Marihuane jednako kao i svega drugog. Mi ne primetimo mnogo toga kad smatramo da smo budni, svesni, živi. A svesni smo kako hrana, trave, èajevi, piæa, i sve ostalo i te kako utièe na našu pažnju i našu svest potom. Mnogi misle da su jaki i da na njih niko ne može da deluje. Greška! To je uvek Greška. Nije svako delovanje na nekoga s ciljem determinacije dejstva u nekom smislu. Nekad je i ne delovanje na nekoga, mnogo efektnije.


Ja od svih vas tražim da se setite svega što vam je ikada ostalo nerešivo a znamo da je uz Canabis dobilo svoju opipljivost koja nas je Divnim Èudom, zaèudila, odnosno zabezeknula pa nam je i zbog toga, Canabis kao odredjena biljka, a potom i njoj sliène, Bliža nego ostale, recimo kupus! A kada budete iscedili obican svetlo zeleni kupus i popili taj sok, stomak æe Vam poslati poruku da se lepo oseæa na Tahitima.
Toliko o dejstvima.


12.
Da krenemo sa Ponašanjem.

Razmislite kako bi trebalo da ovde poènemo sa jedisntvenim radom da artikulišemo svojim ponašanjem svoje Ponašanje i prema istom utvrdimo, ko je kakav tj. kakvim ga doživljavamo, te da onda preuzmemo Ponašanjem ako treba i celu Planetu. Ponašanje prema sopstvenoj vrsti, je od NAJVAŽNIJEG znaèaja, i pre utvrdjivanja mnogo toga napismeno i još više nepisano, niko ne može da Zapoène nikakvu ORGANIZACIJU. Laksanja i tepanja, kupovine i prodavanja, sa mnom ne dolaze u obzir. Ja primam poklone na isti naèin kako ih i dajem a kad nešto kupujem ili prodajem, onda se to zna Vrlo Jasno. Ne hvatam se za bradu kad mi je nešto Leglo, nego je znam poèešati kad me svrbi. Stravièno primeæujem sagovornika, a sagovorniku bude Stravièno ako pomisli da ili još gore, utvrdi da sam se pravio važan kad sam ovo rekao ili napisao. Možda Vas opisi mojeg ponašanja, malo ili mnogo, iritiraju? Ako je tako, ta recite...Evo virtuelni Parlament samo što nije Proglašen, i imate tu moguænost.


13. In Viso Infinnita
( zamislite )

Ako me doživite Senatorom, ili ako zamislite neku središnju instituciju Društva država kao što je UN ili Savet Evrope, pa u takvoj strukturi sebe doživite ili Senatorima ili Vladarima odredjenih država, imate moguænost da Primetite sebe kako se na èudan naèin, ponašate, s tom razlikom da vam to i godi jer vas zasmejava i smeta jer podrazumeva ( kad bi bilo stvarno ) težinu odgovornosti i snage da se taj status izdrži, podnese, nosi, bude. Sve to stoji. Ali, ja samo tražim da zamislite da je ovaj tekst, upravo na ekranu Parlamenta one države koju je u davna vremena izvesni forum okupljen oko organizacvije Vutra.org uspeo da em predloži em i realizuje, tako da danas možemo da govorimo o Realizaciji koja je premašila sva naša oèekivanja!
Iduæi uzlaznom linijom, u ta davna vremena ljudi su se još udruživali u organizacije i internet je još uvek imao linkove sa ekstenzijama, tako da je tadašnje Konstituisanje ove središnje ustanove na središnjoj neutralnoj teritoriji, Saveza Država Herbis Konfederacije, imalo za posledicu i ovaj tekst i taj govor koji se nama tada, a njima evo sada desio.


Suštinski Problem celokupne Rase Ljudi jeste u netaènoj ili nedovoljno jasnoj determinaciji, definiciji, rasudu ili Matrièkoj referenci, pojma i termina, Kriterijum, odnosno Merilo Vrednosti. Naš superpoznati ljudski rod, ima problem na longitudi, Kriterijum, i na latitudi Vrednost. Neki imaju na longitudi broj a neki i na latitudi, a mnogi još neodluèeni, smatraju da TO NE MOŽE TAKO DA SE KAŽE / ( PO ) KAŽE , i ostavljaju bar neku moguænost osnovnog sporazumevanja, neostvarenom. Jer, suština svega se svodi na komunikaciju medju referencama. To je tako i to niko ne može da porekne, sem da, da, neke asocijacije, kako bi bilo kad bi bilo, što pak potpada pod drugu dimenziju. Ako se mi ovde ne budemo razumeli u neèemu, to je zato što je neko nekad bio umorniji ili izbedaèeniji, ili nadrkan ili uplašen ili ovo ili ono, pa je kazao i napisao neku uvredu, neko poniženje, neku opasku, i ne pokušavajuæi da bude fer i pravedan, odnosno razume na šta je šta napisao. Potonje izvinjenje, nema smisla. Canabis Policija æe onda smatrati da neko proizvodi i u promet stavlja opojne droge lošeg kvaliteta, i doæi èe do osetnog nezadovoljstva na Berzama. Zato je Ponašanje Veoma važno i treba da postane prioritet, kao što sam Vam i sam dao primer, odvajajuæi ovoliko vremena da Ukusno i Prijemèivo, vrlo alkalno i nenapadno definišem i svoje prisustvo i smisao svega što kanim,te podelim sa još nekim to isto. A uz to sve sam zapoèeo reèju da;


bude dogovoreno, javno, ovde.Stoga bih zamolio vežbanje Iskrenosti, Istinoljubivosti, Posveæenosti istome i naravno u duhu ideje i drugima, što je zapravo prava vrednost one loše shvaæene reèi, Pomoæ. Na taj naèin, duhovnost kojom ste rodjeni, æe se konaèno osetiti budnom, i primeniæe svoje resurse u procesu koji ste ko zna zašto ( neka i ostane nepoznato ) usporavali ili niste ni mogli da pokrenete. A kada koristite Merihun( ;) ), nastojte da Vam ne padne na pamet da se zapoèinjete nešto razumevati samo da se ne bi ste uplašili...nemojte naiæi na strah kao na minu, kada konzumirate bilo koju vrstu Halucinogena. Razdvajanje referenci u svemu što nas zbunjuje dovodi do karakteristiènog Izraza za Zateèenost odnosno zbunjenost što se u Indiji smatra poèetkom Prosvetljenja. Na isti naèin proces mišljenja izbacuje Ono što i ne postoji, a zove se misao. Kako misli zaista ne postoje, pokušaj da se one nekako Konstruišu u svom , da kažem, našem, Imaginarnom svetu, nikada nije potpuno urodio plodom, jer niko ne zna kako da iskoristi "Beskonaènost" kao nešto. Gorivo ili Taèku poèetka. Beskonaènost je Nemoguæe zauzdati. To je èudo koliko se rita! Medjutim rešenje postoji ili, mnoga rešenja su nama, celoj civilizaciji dala usputne nusprodukte, od kojih je jedan recimo internet. ( u 14.-om veku je bio Gutenberg )14.
Razmena ili engleski ...sharing... je ono što nam je ovde potrebno.
A ja to nikako da primetim da se kreæe i dešava... Da bi se promenilo mora da se radi na tome, poèev od nas samih, na nama, a onda i nama kao grupi, bilo povezanom i lièno bilo samo virtuelno, kad veæ takvi uslovi postoje. Duvati i èitati ovo, nije preporuèivo onima koji su nadrkanbi, ubrzani ili eto nisu u elementu. A duvati travu, dakle drogirati se, da bi UŠLI u drukèiji Ulaz stvarnosti, nije baš preporuèljivo onima koji ne znaju da tako zaista mogu da zalutaju. Dakle, treba nekima kazati šta sve tu može da se dogodi i stoga bih predložio otvaranje Canabis Ambulante na ovom mestu, a one Životinje bih poslao kod veterinara.
Sad æu malo da se primirim, da va sostavim da proèitate, daodgovorite ili samo nastavite, odnosno da po steèenom uvidu, nastavim ili na drugi naèin, artikulišemo naše poseæivanje ovog Foruma.


U Poštovanju i Dostojanstvu
Vas Pozdravljam i OstavljamEgzarh Metonike Mesopotamije

( u jednoj pesmi æu vam pružiti objašnjenje za potpis )
 

Kool King T

Aktivan Član
08.05.2005
103
3
0
34
ðizs krajst.oci mi ispale javascript:emoticon('~~')dok sam cita.moga si malo manje napisati.netriba odma sve tako.neka bar dozvole korištenje marihuane u odreðenim kvartovima u gradovima
na podrucju bivse YU.a ako ni to ne uspije ajmo svi u holandiju.esam dobro napisa?tebra posto su vutru zabranili sto nisu ni alkohol.imaju slicni utjecaj.
bar neka u svakoj drž. ex yu naprave ducane u kojima se prodaje vutra,sjeme i sve potrebna za sadnju pušenje i sl.i u krugu od 100m od tog shopa dozvoljeno duvati weeeed.
možda uspijemo nešto i postiæi.nikad se nezna.

weed connectin` people.
PEACE & RESPECT.
 
29.10.2005
1
0
0
Eh, i taj skank. Skank nije vutra, Vutra zna se sta je - prirodna biljka, genetski nemodifikovana. Ovo sto holandjani proizvode, to ni oni sami ne puse. Oni vecinom piju pivo. Uglavnom, po mom misljenju taj "skank" je otrov i za telo i za dusu. Vutra je ono sto raste u Indiji, na Tajlandu, u Vojvodini, na Komizzi i slicno. Ove skankove holandske trebalo bi zabraniti ::eek:ladi . Hashishe severnoafricke i nepalske bih svakom preporucio, u umerenim kolicinama . Ali nesto mi taj skank bas ide na zivce, valjda zato sto mi ih je dosta i unistio. U svom coffee shopu ne bih prodavao nista sto je genetski modofikovano. Pa neka postoje drugi shopovi, ali u mom ce biti samo natura!

Sve sto je San Pedro de Peyote rekao je istina. Ne mozemo preko noci da otvorimo coffee i smart shopove. Ma koliko mitingovali i mahali zastavama, samo to nije dovoljno. Licno i osobno ne znam sta uraditi, ali procitam sta ljudi napisu pa razmislim, lupim ponesto i tako, mozda se neka ideja pretoci u stvarnost. Mislim da bi svi to ovde hteli.
 

Vutragenjo

Sutra Genjo
Administrator
23.10.2004
5.397
8.668
298
Čikago, USA
www.vutra.org
Potpuno se slazem sa Miljanom da genetski modifikovana trava je stvarno otrov kad se uzima u velikim kolicinama a bogami i malim. Ja iskreno volim da se naduvan i radim sajtove i ostale zajebancije. Znaci ne podnosim kad se naduvan a ne mogu nista da radim i kao da sam zombi koji samo moze da bulji u televiziju. THC nivo je toliko velik u nekim novim ganjama da je cak veoma stetno po mom misljenju unositi to u svoj organizam pogotovo ako to radis vise od dva tri puta mjesecno. Domacicu oko jednog dzoka ne prskanu naravno mozes unjeti i svaki drugi dan i zivjeti normalan, srecan i produktivan zivot.

Previse THC = Zaglupljivanje, smetnje u govoru, pisanju i komunikaciji. Na sve je Tvorac mislio.
 

doors_of_perception

Aktivan Član
28.10.2005
1.095
51
0
36
Previse THC = Zaglupljivanje, smetnje u govoru, pisanju i komunikaciji. Na sve je Tvorac mislio.

Da slažem se... Skunk je katastrofa. Al eto...kako ide vrijeme tako ide i sve veæa potreba za odvajanjem i pobijedom nad prirodom. Al dok Ljudi shvate kako je to zapravo poraz nad nama samima materijalizam æe veæ odraditi svoj dio posla...
Skunk nije pametna droga... Zaglupljuje kako koga, jer to ovisi i o njemu samom, al masu ljudi baš doslovno zaglupi. Ne potièe na rad, razmišljanje i motivaciju. U jednom kvartu je prozvan :ništa mi se neda:)))
Mi smo pušili skunk 2mj svaki dan...mozgovno nisam se nimalo promjenio sreæom, što je u neku ruku zaèudilo i mene sama! Al kad bih biro izmeðu 100g vu i 100g skunka, uvijek bih izabro vu!
::super
 
05.04.2005
38
0
6
miljan je napisao(la):
Eh, i taj skank. Skank nije vutra, Vutra zna se sta je - prirodna biljka, genetski nemodifikovana. Ovo sto holandjani proizvode, to ni oni sami ne puse. Oni vecinom piju pivo. Uglavnom, po mom misljenju taj "skank" je otrov i za telo i za dusu. Vutra je ono sto raste u Indiji, na Tajlandu, u Vojvodini, na Komizzi i slicno. Ove skankove holandske trebalo bi zabraniti ::eek:ladi . Hashishe severnoafricke i nepalske bih svakom preporucio, u umerenim kolicinama . Ali nesto mi taj skank bas ide na zivce, valjda zato sto mi ih je dosta i unistio. U svom coffee shopu ne bih prodavao nista sto je genetski modofikovano. Pa neka postoje drugi shopovi, ali u mom ce biti samo natura!

u potpunosti se slažem s tobom!
 

GreenMan

Grizem beton,zvacem armaturu
Vutra Veteran
24.10.2004
1.802
168
88
48
www.legalizacija.org
Hocemo li se jednom objasniti oko nekih stvari.I skank je vutra u sustini kao i svaka druga.To je samo vrsta,varijacija kako god to zvali,ali je vutra.I tacka.I ne mora uvek da ima visok % THC-a.

Skunk #1 is the first stablized hybrid developed for indoor cultivation and dates back to the 1970’s California region. Skunk #1 has a heritage of Afghani, Mexican gold and Colombian gold. It was brought to Europe in the early 1980’s and plays a heavy role in the ancestry of any modern indoor strain. This plant has a great consistency of generating a good strong punch with a great skunky sweet taste. Skunk #1 will take a lot of abuse and performs well both indoor and in a greenhouse.

* Plant type: Best suitable for indoor growing.
* Plant height: Medium- Indica/Sativa mix
* Stoned or high?: Stoney yet high- Allround Buzz
* THC level: Medium 8-15%
* Flowering Weeks: 8/9
* Yield (Sea of Green on one m2) : 400/500
* Harvest Month: 8/9
* Grow difficulty: Easy (Good for beginners)

Skunk Red Hair was developed in the early 1980’s when numerous red hairs were a sign of sweet tasting, quality bud. Skunk Red Hair is mellow in strength, not overpowering like some of the white strains developed currently. Skunk Red Hair grows tall and vigorous and has a super sweet flavour and a skunky odour. Flowers develop a distinctive blush when they mature. Yields can be very interesting.

* Plant type: Best suitable for indoor growing.
* Plant height: Medium- Indica/Sativa mix
* Stoned or high?: Stoney yet high- Allround Buzz
* THC level: Medium 8-15%
* Flowering Weeks: 8/9
* Yield (Sea of Green on one m2) : 500
* Harvest Month: 8/9
* Grow difficulty: Experienced
 

doors_of_perception

Aktivan Član
28.10.2005
1.095
51
0
36
Ok, onda ovako:

Postoji li skunk od Trenutka Postojanja cannabis biljke ili je nastao uzroèno-posljedièno kasnije?
 

GreenMan

Grizem beton,zvacem armaturu
Vutra Veteran
24.10.2004
1.802
168
88
48
www.legalizacija.org
Ako posmatramo tako onda nista od svega sto smo u zivotu ikad popusili nema prolaz.Uzimajuci takav kriterijum u obzir i mi sami smo nastali od necega sto je postojalo pre nas.Skunk je kao i sve sto danas postoji za pusenje nastao ukrstanjima i selekcijom,tako da ne stoji konstatacija tj. pitanje da li on postoji oduvek.Nista ne postoji oduvek.I bas bi mi bilo interesantno da znam ko to zna sta postoji oduvek a sta je nastalo posle?

Uopste mi nije jasno zasto se od tog skunka pravi tolika fama.Vutra kao i svaka druga,samo sa svojim specificnim karakteristikama.
 

SLO-Era

Poznanici Foruma
Poznanik Foruma
24.10.2004
1.813
582
138
51
u citatu kojeg je Greenman okacijo je nazorno,da je nastao u 70. pomocu ukrstanja...
 

sinsemila_smajl

Aktivan Član
02.02.2006
286
3
0
43
e hebga napisah se i napisah i zaboravih kopirat i odlete mi post u svemir :x , no da ugrubo sumiram :)(oh kako æe to sad zvuèat off, nepovezano, i nejasno... možda ipak :? )

uhvatih se pedrova ajlanda, a o skanku drugi put;), dakle formiranje i izvodivost NAŠE realne države-društva

država-društvo:

ozbiljna forumska rasprava

ciljevi i ustroj

baza za širenje Istine i Ljubavi

ideja:
1000 aktivnih i proaktvnih èlanova Vutra.org (izvedivo) x 500EUR(izvedivo) = ajland (izvodivo)

da se uhvatimo toga jeste li za?

''malo'' sam skratijo i ušturio, no ju get d pikæer :)

oprostite na kratkoæi (to i svojoj ženi govorin svaki put :lol: ), ali sad san pisa pola sata do u detalje, citira i blabla i neda mi se ponovo, no ako vam je ideja prihvatljiva æu da se potrudin (znan ja i lepo da pišen :oops: )
 

sinsemila_smajl

Aktivan Član
02.02.2006
286
3
0
43
eh da, da prenesem su bloga mi:

utopia?

U svetu postoji jedno carstvo,
u njemu caruje drugarstvo.
U njemu je sve lepo,
u njemu je sve nežno,
u njemu se sve raduje...
U njemu je sve lepo,
u njemu je sve nežno,
u njemu se sve raduje

Tamo su kuce od èokolade,
prozori su od marmelade,
tamo svako radi ono sto hoæe, tamo raste svako voæe...
U svetu postoji jedno carstvo,
u njemu caruje drugarstvo.
u njemu caruje drugarstvo...
:banana_jahach: :sun: :afroman:
 
Status
Zatvorena za pisanje odgovora.