(LC) Adrese

Hesi Original Sjemenke Hempatia
Želite nešto više od socijalne mreže?
Društvo za legalizaciju marihuane, medicinu i uzgajanje kanabisa. Registrujte se za dodatne opcije foruma.
Registracija
Status
Zatvorena za pisanje odgovora.

Kurblaj Kan

Aktivan Član
15.12.2006
1.796
67
73
E evo Vlada RH

Trg Sv. Marka 2
10 000 Zagreb

tel. 01 4569 222
fax. 01 6303 023

E-mail: [email protected]

BESPLATNI FAX: 0800 11 22

BESPLATNI TELEFON: 0800 11 11 (ponedjeljkom, srijedom, petkom od 12-14 sati)

čudim se da se toga nije niko sjetio

Evo mal iz ministarstva pravosuđa i tak to tu sigurno treba slat

Ministarstvo pravosuđa
Dežmanova ulica 6 i 10
10000 Zagreb
Hrvatska
Nemate dozvolu da vidite linkove. Prijavite se ili registrujte se.


Kabinet ministrice
Dežmanova ulica 10
Ministrica: Ana Lovrin > životopis
tel. 01/3710-600
fax.01/3710-602
e-mail: [email protected]

tel: 01/3710-601
fax: 01/3710-602
e-mail: [email protected]

Državna tajnica, Snježana Bagić
tel.01/3710-610
fax.01/3710-612
e-mal: [email protected]

tel. 01/3710-611
fax.01/3710-612
e-mail: [email protected]

Mogli bi i ovdje to je ministarstvo kulture pa neznam jel to ima neke veze pa nek bude

Ministarstvo kulture
Runjaninova ulica br. 2
10000 Zagreb
Hrvatska

telefon: (01) 4866-666 (centrala)
e-mail: [email protected]


Nemate dozvolu da vidite linkove. Prijavite se ili registrujte se.Kabinet ministra

Ministar kulture mr.sc. Božo Biškupić > životopis
tel: (01) 4866-308, 4866 309
fax: (01) 4816-755
e-mail: [email protected]

Državni tajnik
dr.sc. Jadran Antolović
tel: (01) 4866-315
fax: (01) 4866-385
e-mail: [email protected]ulture.hr

Tajnik Kabineta ministra
Krešimir Partl
tel: (01) 4866 311
fax: (01) 4816 755
e-mail. [email protected]
[email protected]

Odjel za odnose s javnošću i informiranje
Načelnica: Sunčana Glavak
tel: (01) 4866-305
fax: (01) 4866-345
e-mail: [email protected]
 

Kurblaj Kan

Aktivan Član
15.12.2006
1.796
67
73
E kak kad pišem mejl odvajam mail adrese jedna od druge jer hoću poslat isti mail svim onim novinarima s nove tv i tak to
 
OP
OP
kanehbosem

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
41
48
dosad nisam morao slat email na više adresa odjednom
tak da neznam
al neko sa foruma bi to trebo znat
pitaćemo na shoutboxu nekog
 

sinsemila_smajl

Aktivan Član
02.02.2006
286
2
0
39
samo da se javim da sam tu.
valjda ćemo i mi registrirat tu yebbenu udrugu bar do leta, eh jebiga, pa ćmo provat par stvar;)

kane bravo
 
OP
OP
kanehbosem

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
41
48
sinse, tebe stvarno svagdje ima,
ajd super vezi udruge što ta ideja još uvijek živi
a s obzirom na onih par 'nezgoda'...baš ste uporni
 
OP
OP
kanehbosem

kanehbosem

Rehabilitacija kanabisa !!!
Banovan
12.10.2006
619
41
48
Hrvatski sabor
Predsjednik Republike Hrvatske
Ustavni sud Republike Hrvatske
Ured vijeća za nacionalnu sigurnost
Protuobavještajna agencija (POA)
Obavještajna agencija (OA)
Vojna sigurnosna agencija (VSA)
Zavod za informacijsku sigurnost i kripto-zaštitnu tehnologiju
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK)
Pučki pravobranitelj
Pravobranitelj za djecu
Pravobranitelj za ravnopravnost spolova
Vlada Republike Hrvatske
Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija
Ministarstvo financija
Ministarstvo obrane
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministarstvo pravosuđa
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Ministarstvo kulture
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Središnji državni ured za upravu
Središnji državni ured za e-Hrvatsku
Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom
Središnji državni ured za razvojnu strategiju
Državna geodetska uprava
Državni hidrometeorološki zavod
Državni zavod za intelektualno vlasništvo
Državni zavod za mjeriteljstvo
Državni zavod za statistiku
Državni inspektorat
Državni zavod za zaštitu od zračenja
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Državni zavod za nuklearnu sigurnost
Uredi državne uprave u županijama
Vrhovni sud Republike Hrvatske
Državno sudbeno vijeće
Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
Upravni sud Republike Hrvatske
Visoki trgovački sud
Visoki prekršajni sud
Županijski sudovi
Općinski sudovi
Trgovački sudovi
Prekršajni sudovi
Županijska državna odvjetništva
Općinska državna odvjetništva
Hrvatska odvjetnička komora
Hrvatska javnobilježnička komora
Odgojni zavod Turopolje
Odgojni zavod Požega
Tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
Hrvatska akreditacijska agencija
Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Državni ured za reviziju
Financijska agencija
Fond za naknadu oduzete imovine
Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara
Fond za razvoj i zapošljavanje
Fond za regionalni razvoj Republike Hrvatske
Hrvatska agencija za malo gospodarstvo
Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Hrvatska narodna banka
Hrvatski fond za privatizacijuž
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Središnji registar osiguranika
Agencija za promicanje izvoza i ulaganja
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Hrvatska gospodarska komora
Hrvatska obrtnička komora
Hrvatski savez zadruga
Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu
Visoka učilišta
Odgojno-obrazovne ustanove
Javni znanstveni instituti
CARNet
Hrvatska matica iseljenika
Hrvatski državni arhiv
Hrvatski geodetski institut
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Nacionalno vijeće za informacijsko društvo
Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje
Nacionalno vijeće za znanost
Fundacija Ivana Meštrovića
Zavod za obnovu Dubrovnika
Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske
Zavod za školstvo Republike Hrvatske
Hrvatski olimpijski odbor
Hrvatska zajednica tehničke kulture
Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Državni zavod za zaštitu prirode
Hrvatski centar za razminiranje
Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom
Agencija za zaštitu okoliša
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Hrvatske vode
Hrvatske šume d.o.o.
Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima
Javne ustanove za upravljanje parkovima prirode
Regionalno središte za pružanje pomoći i uklanjanje posljedica katastrofa
Državna ergela lipicanaca
Hrvatski stočarski centar
Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu
Zavod za tlo
Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo
Institut za poljoprivredu i turizam
Hrvatska agencija za hranu
Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo u Osijeku
Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hr­vatske
Duhanski institut
Stanica za južne kulture Dubrovnik
Hrvatska veterinarska komora
Centar za reprodukciju u stočarstvu u RH
Zavod za voćarstvo
Veterinarske ambulante
Veterinarske stanice
Hrvatski geodetski institut
Hrvatski hidrografski institut
Hrvatski registar brodova
Direkcija za korištenje službenih zrakoplova
Lučke uprave
Županijske uprave za ceste (20 županija)
Hrvatski autoklub
Centar za vozila Hrvatske
Agencija za plovne putove unutarnjih voda
Hrvatski ronilački savez
Hrvatska agencija za telekomunikacije
Vijeće za elektroničke medije
Vijeće za poštanske usluge
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu
Agencija za lijekove i medicinske proizvode
Hrvatski zavod za medicinu rada
Hrvatska liječnička komora
Hrvatska stomatološka komora
Hrvatska komora medicinskih biokemičara
Hrvatska komora medicinskih sestara
Hrvatska ljekarnička komora
Hrvatski crveni križ
Centri za socijalnu skrb
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Sveučilišni računski centar (SRCE)
HIDRA
Agencija za strukovno obrazovanje
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Hrvatski zavod za norme
Centar za krš
Agencija za obrazovno reformske inicijative u jugoistočnoj Europi
Hrvatski zavod za mentalno zdravlje
Hrvatski zavod za toksikologiju
Zaklada policijske solidarnosti
Zavod za telemedicinu
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Hrvatska energetska regulatorna agencija
Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Državni arhivi
Arheološki muzeji
Dvor Trakošćan
Hrvatski muzej naivne umjetnosti
Hrvatski povijesni muzej
Hrvatski športski muzej
Javna ustanova galerija Klovićevi dvori
Javna ustanova Spomen područje Jasenovac
Javna ustanova »Zbirka umjetnina Ante i Wiltrüd Topić Mimara«
Moderna galerija
Muzej hrvatskih arheoloških spomenika
Muzej Slavonije
Muzej hrvatskoga Zagorja
Muzejski dokumentacijski centar
Tiflološki muzej
Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske »Lado«
Hrvatska knjižnica za slijepe
Hrvatski restauratorski zavod
Hrvatsko narodno kazalište
Matica Hrvatska
Hrvatske ceste d.o.o.
Hrvatske autoceste d.o.o.
Autocesta Rijeka – Zagreb d.o.o.
Autocesta Zagreb – Macelj d.o.o.
Bina Istra d.o.o.
Hrvatske željeznice d.o.o.
Tvornica željezničkih vagona Gredelj d.o.o.
Plovput d.o.o.

preuzeto sa
Nemate dozvolu da vidite linkove. Prijavite se ili registrujte se.
 
Status
Zatvorena za pisanje odgovora.