Op?enita Harm Reduction definicija

Hesi Hempatia Seedstockers Soma Seeds Herbies Headshop
09.04.2008
22
3
0
14
www.legalizacija.org
Opcenito o Harm Reduction pristupu “Harm Reduction” se odnosi na mjere kojima je cilj smanjivanje štete povezane s upotrebom droga, a koje ne zahtijevaju nužno smanjenje konzumacije. Alex Wodak, 1994, Australija Tri kljucna aspekta “harm reductiona” su: 1) Korisnikova odluka da koristi droge je prihvacena kao takva. To ne implicira odobravanje odluke da se koriste droge. Mjere (metode) [...]

Pročitajte ostatak zapisa...