20 najvaznijih milenijskih otkrića-moja knjiga

Hempatia Soma Seeds Herbies Headshop

tamoneki

Banned
Banovan
18.03.2008
35
0
0
36
PRIKAZ 20 NJVAŽNIJIH MILENIJSKIH OTKRIĆA
KOJE LJUSKOM UMU DONOSI FILOZOFIJA ISHODIŠTA


Filozofija Ishodišta je trans intelektualna knjiga 21. stoljeća i dalje, jer se utemeljuje na logosu i sadržaju genetičkog koda po kojem se stvaraju aminokiseline osnovne molekule za sva živa bića svijeta. To je zlatna knjiga koja na naslovnici ima arhetip ljudske pameti - tetraedralnu zvijezdu koja u sebi sadrži i univerzalnu četvornost znanosti s razine Ishodišta Čovjeka gdje se nalaze i četiri svete molekule ATCG.
U nastavku će se sažeto izložiti bitna otkrića koja donosi ta ingeniozna knjiga. Ja nisam autor i pisac u tradicionalnom smislu, već sam samo prvi više ili manje uspješan interpretator te fascinantne umnosti koja je pred " eksplozijom " na globalnoj razini. Evo nekoliko važnih otkrića - spoznaja koje ta knjiga donosi:

1. Ishodište bilo čega je resurs Apsolutnog sveznanja. To dokazuje sposobnost prve
stanica da stvara fetus i izgradi genijalnog Čovjeka, žensko i muško dijete.
Ishodište ovog živog zemaljskog Čovjeka svima je poznato jer su svi ljudi ovog
svijeta prošli kroz svoje Ishodiše u ovaj zemaljski svijet. Ono se javlja kvantno u
evolucijskim valnim bićevnim maksimumima. Ti valni maksimumi obično se
nazivaju spolnom zrelošću ili vremenom parenja ženskih i muških bića.
To otkriće je milenijsko zato što racionalno objašnjava ponovnu pojavnost
makro - Ishodišta u budućnosti, analogno javljanju bioloških kvantnih Ishodišta u
budućnosti. To implicira i spoznaju - otkriće da početak svemira nije samo u
prošlosti ( Big - Bang ) kako to tumači tradicionalna astro fizikalna znanost već
je Ishodište javlja i u budućnost . To je jedino do sada anticipirala religija kao "
novi dolazak Boga ", ali ne i znanost, niti filozofija. Filozofija Ishodišta prva
racionalno, diskurzivno, umno govori o kretanju evolucije života na Zemlja time
Čovjeka i čovječanstva prema svom mikro i makro Ishodištu, prema makro
svemirskom biću Homoterasu. U mikrobiologiji to je sve ono što obuhvaća
sadržaj PRVE stanice kao sjedinjeno stanje jajašca i spermija, dok je to na
makro razini biologije, na razini čovječanstva sadržaj novog početka koje je
tek u procesu nastajanja, a stvara ga globalna znanost.

2. Tradicionalna znanstvena kozmologija svemir isključivo objašnjava fizikalno od
Big - Banga do big - banga nuklearne bombe . U postojećim teorijama život na
Zemlji, a time i svemiru je derivat fizikalnih procesa bez učešća i utjecaja života.
Filozofija Ishodišta je prva koja govori i o BIOLOŠKOJ TEORIJI SVEMIRA koja
kaže da je život agens, faktor, kreator stvaranja svemira.
Dakle, veliko otkriće Filozofije Ishodišta je da postoje dva Ishodišta svemira,
jedno u prošlosti, a drugo u budućnosti. Time se kaže da i sva bića u svemiru,
ma koja bila, imaju dva Ishodišta, jedno u prošlosti i drugo u budućnosti, jedno u
sebi a drugo u svom komplementarnom identitetu što inče nazivamo polarnim ili
binarnim bićima. Ovakvu teoriju mnogo kasnije, 20 - 10 godina poslije mene
razvija i James N. Gardner sa svojom teorijom: The New Scientific Theory of
Evolution: Intelligent Life is the Architect of the Universe.

3. Filozofija Ishodišta prva otkriva da se evolucija Čovjeka i čovječanstva
kreće prema oblikovanju zemaljskog i svemirskog makro biće Zemlje i svemira
koje ima preliminarno ime Homoteras. To biće je čovječanstvo u svom
evolucijskom maksimumu označeno pojavom sposobnosti autopoiesisa, samo
obnavljanja, analogno sposobnostima samo obnavljanja bioloških bića na Zemlji.
Konzekventno tome Filozofija Ishodišta otkriva da čovječanstvo latentno u sebi
nosi vlastito Ishodiše stvarajući ga posredovanjem ljudske inteligencije. Takav
evolucijski proces upravo se odvija posredovanje tehnologije koju stvara čovjek.
Na nešto drugačiji način isto zapažaju i otkrivaju i mnogi drugi umovi poput Bila
Gatesa, Howarda Blooma, Kurzveilija, Emegvalija i drugi kao što su pojmovi:
NOVI BIOLOŠKI ORGANIZAM, GLOBALNI MOZAK, SUPER MOZAK,
MAJSTOR SVEMIRA, dok j to prema Filozofiji Ishodišta čovječanstvo u svom
evolucijskom maksimumu oblikovano u autonomno samo stvarajuće biće Zemlje i
svemira imenom Homoteras.

4. Filozofija Ishodišta otkriva da se Čovjek i čovječanstvo još uvijek nalaze u fazi
izgradnje makro svemirskog fetusa, što znači da iz svemirske perspektive Čovjek
i čovječanstvo još nisu rođeni. Svemirsko rođenje Čovjeka i čovječanstva tek
dolazi i ono će nastati onog trenutka kada se dovrši oblikovanje autonomnog
makro svemirsko bića Homoteras. Da će se to dogoditi dokaz je četvrta
evolucijska razina kod razvitka biološkog fetusa, faza nastajanja mozga i
živčanog sustava. U toj fazi razvitka upravo se nalazi čovječanstvo nastajanjem
globalnog mozga i elektroničkog živčanog sustava svijeta. Mreža interneta je
elektroničko živčevlje globalnog mozga - super mozga, što je prvi zapazio
Emegwali.

5. U svijetu je pokrenuta debata o trans mutiranju atoma materije u biološkim
organizmima, Kervran i drugi, Filozofija Ishodišta otkriva da Čovjekposredova-
njem svoje inteligencije trans mutira atome materije u svojim fizikalnim
i nuklearnim postrojenjima. To je naprosto zemaljska činjenica s velikim
implikacijama za budućnost Čovjeka i čovječanstva, jer je Čovjek svojom
inteligencijom stvorio atomsku bombu koja eksplozijom zamjenjuje velike mase i
gravitacijsku silu zvijezda, kao uvjet nastanka fuzijskog procesa. Dakle, trans
mutiranje atoma je zemaljska biološka stvarnost, što otkriva, da se u svemiru
stvaraju atomi materije i na malim masa poput Zemlje, a ne samo u velikim
masama poput zvijezda.

6. Tradicionalna kozmološka teorija kazuje da je materija Zemlje pepeo davno
ugasle zvijezde supernove u kojoj se jedino mogu stvarati svi atomi od vodika do
urana. Na tom zvjezdanom pepelu nastao je i razvio se zemaljski život koji
pokazuje istu sposobnost stvaranja atome materije kakvu ima zvijezda
supernova. Time Filozofija Ishodišta otkriva ljudskom umu spoznaju - odgovore
na pitanja: Od kuda, kuda i zašto? Na Zemlji se vrši gigantska svemirska
recipročna inverzija umnosti i stvarnosti posredovanjem inteligencije čovjeka i
tehnologije koju ta inteligencija stvara.

7. Filozofija Ishodišta nadalje kazuje da je nužno redefiniranje Čovjeka od
svemirskog vegetativnog bića u kreativno - tvoračko biće svemira. To istodobno
kazuje da Čovjek od objekta evolucije postao njezin subjekt. To naravno implicira
i nastanak NOVE TEORIJE EVOLUCIJE s osnovnom tezom da nova
teorija poznaje granicu Darwinove teorije od koje počinje novi evolucijski proces
u kojima je subjekt procesa Čovjek i njegova tehnologija, a ne samo
tradicionalna Priroda. To je velika novina jer evolucija dobiva uzrok, smisao,
svrhu i cilj, što tradicionalna evolucijska teorija nema. Dakle, razlika između stare
darvinističke teorije i NOVE TORIJE EVOLUCIJE je u tome što je stara teorija
besmislena i nesvrhovita dok je NOVA smislena i svrhovita. Pomak u spoznaji je
velik s velikim implikacijama na umnost čovjeka, kako na umnost teologije
tako i na umnost znanosti i filozofije. Filozofija Ishodišta kaže da znanost otkriva,
izgrađuje i time dokazuje ono što religija anticipira - Boga.

8. Budući da se Filozofija Ishodišta utemeljuje na organskim i valno - kvantnom
fenomenima, dakle na nelinearnoj, a ne linearnoj percepciji svijeta, jasno je da
modus spoznavanja postaje i fenomen inverzije koja se odigrava na razini
polarnosti što implicira oscilacije, pulsiranje između polova. Praktički to znači da
se svaki pol stvarnosti u vremenu pretvara u komplementarni pol, i obratno,
stvarajući na taj način oscilacije, vibracije, pulsiranje. Te inverzije poznate su kao
inverzije zemaljskih polova, kao inverzije bioloških polova, te kao fizikalne
inverzije koje nalazimo kod svih fizikalnih fenomena.

9. Naravno da nelinearna percepcija svijeta implicira i inverzno poimanje prostor -
vremena, što praktički znači, da su prošlost i budućnost inverzno identični. U
vremenu budućnost postaje prošlost, a prošlost budućnost.
Dakle, " VARKA VREMENA " na razini subjektivnog je potpuna, jer je Istina u
cijelosti obratna od subjektivnog poimanja vremena s početkom u prošlosti, a
krajem u budućnosti. Istina je da je početak vremena uvijek u budućnosti. To
naravno vrijedi i za svemir! Početak svemira nije samo u prošlosti od 15 - 20
milijarda godina, već je Ishodište - početak svemira i u budućnosti vremena Da
nije tako svemir i mi u svemiru uopće ne bi postojali!
 

reww

Banned
Banovan
24.04.2008
1
0
0
92
ja nisam školovan :)
i nerazumijem mnogo riječi, ali pretpostavljam da ih donekle razumijem.

ali vidim.. čim imaš tolko volje, da tu ima nešto..još kad želiš boga ili savršenstvo uzvisiti...
stoga pustite čovjeka da dovrši započeto, mene zanima, a vjerojatno i druge..(one koji nisu puni ega)

i moja lavanda vam je bila smiješna pa ste posle umuknuli :) :banana_dred: