Kako napraviti svoju sortu?

Hempatia Soma iGrow Hemps garden

Inq

Vutra Veteran
12.08.2006
996
137
0
Kako da napravite svoju Cannabis sortu
Pošto sad znate koje sve vrste Cannabis-a postoje i koje su neke od poznatijih sorti (u okviru sativa/indica/ruderalis podele i njihovih hibrida), a već ste se oprobali u uzgoju i imate određene (indoor) uslove, definitivno je vreme da pokušate da napravite svoju sopstvenu sortu. Ovo što je ovde opisano, predstavlja verziju prilagođenu za rad u kućnim, amaterskim uslovima i dosta je uprošćeno predstavljeno. Profi metod se u osnovi ne razlikuje mnogo od ovog, ali je sa tehničke strane dosta kompleksniji, ima dosta rada u laboratoriji, vodi se računa o alelima, hromozomima, radi se dosta proračuna a takođe se radi u mnogo većem obimu.
Na početku moram objasniti neke od osnovih termina koji se koriste u ovom postupku.

Oznake za generacije biljaka korišćene u procesu ukrštanja su: P - parentalna ili roditeljska generacija; F1 – prva filijalna, tj. prva generacija potomstva; F2 – druga filijalna; F3 itd.

Genotip predstavlja čitavu naslednu osnovu koju jedan organizam dobija od roditelja. On određuje razvojni put organizma, ali se pri tom, najčešće, ne ostvaruju sve njegove mogućnosti. Fenotip predstavlja organizam kao stavrnost. To je skup svih njegovih strukturnih i funkcionalnih osobina, kao što su oblik, veličina, građa, boja, biohemijski i biofizički sastav, rodnost i ponašanje u određenom trenutku. Proizvod je genotipa i spoljašnje sredine u kojoj se organizam razvija i može se promeniti u toku razvića istog.

Heterozis ili hibridni snaga (Hybrid vigor) je pojava pri kojoj hibridi F1 generacije, nastali od genetički različitih roditelja, nadmašuju roditelje u pogledu jedne ili više osobina.

Inbriding (Inbreeding) je sistem oplođenja u kojem se sparuju jako srodne biljke, npr. one koje su nastale od iste majke ili, recimo, sparivanje matične ženke sa nekim njenim F1 mužjakom. Koristi se za isticanje određene osobine koju neka sorta nosi. Opasnost prilikom ovog postupka je ta što inbridi pate od tzv. inbridne depresije, tj. smanjenja životne sposobnosti i produktivnosti potomaka. Ona je najača u prve 3-4 inbridne generacije, a zatim se smanjuje, da bi oko desete generacije došlo do inbridnog minimuma koji ostaje, manje-više konstantan.

Povratno ukrštanje (Backcrossing) je vrsta inbridinga pri kome se jedan roditelj (primalac) povratno ukršta prvo, sa F1 gen. a zatim i sa ostalim filijalnim generacijama koje su proizvod uzastopnih povratnih ukrštanja. Može da bude nepotpuno (1 ili 2 puta) i potpuno (6 puta). Pri potpunom povratnom ukrštanju se dobija organizam koji ima 99,2% gena roditelja primaoca. Koristi se za stvaranje unapređeneih sorti, kad se određena sorta poboljšava nekom pozitivnom osobinom ili genom koji joj nedostaje.

Homozigotno stanje je stanje organizma u kome su svi aleli na jednom genu isti, što rezultuje istim izgledom potomaka i roditelja, dok je heterozigotno stanje ono u kojem su aleli na istom genu različiti što rezultuje različitim izgledom roditelja i potomaka.

Recimo da imate odgovarajuće uslove za unutrašnji uzgoj sa svom potrebnom aparaturom i želite da ukrstite 2 vaše najomiljenije sorte. To je najprostiji vid hibridizacije i koristi se, gotovo isključivo, za dobijanje semena koje se koristi za sopstvene potrebe. Npr. imate seme neke vaše omiljene sative koja vam rastura mozak i seme neke, takođe omiljene, indike od koje žestoko stondirate, ali biste hteli nešto između. Pod uslovom da imate landrace ili jako stabilizovane sorte sa obe strane, ukrštanjem ćete dobiti F1 biljke, prilično uniformnog izgleda, sa 50:50 genotipom i to će biti manje-više ono što ste hteli da postignete. Ukoliko koristite seme neke od popularnih komercijalnih sorti, ukrštanjem ćete dobiti F2 ili čak F3 generaciju (najčešće, kupovinom nekih jeftinijih paketa). Tu je stvar malo teža. Dosta je teško pogoditi šta će od tih biljaka biti ono što vi želite, jer u tim generacijama ima dosta različitih fenotipova (pogledajte sledeći pasus). Otprlike, ono što izgleda na pola puta između oca i majke, trebalo bi da, takođe, ima i takav efekat, mada, to niko ne može da garantuje. Ako ste, na nesreću, već kupovinom dobili F2 seme, prvo, u startu morate izvršiti selekciju i odbaciti one biljke koje ne izgledaju kao vaša omiljena sorta, jer to one i nisu, pa s toga ne možete ni očekivati željeni rezultat prilikom ukrštanja. Proces samog oprašivanja je opisan u sledećem pasusu.

Ali, ako želite da napravite pravu sortu, dobrim delom stabilizovanu, e, tu je priča malo kompleksnija. Prvo, morate dobro izabrati sorte za ukrštanje. Najlakše se radi, ponovo, sa čistim landrace sortama, jer tu znate da su one već 100% stabilizovane i otprilike možete da znate šta ćete dobiti (naravno, ako znate za čime tragate). Najčešće se uzima sativa kao majka, a indika (ili eventualno, ruderalis, kao otac), zbog toga što sative nose osobine kao što su ukus, miris i boja, koje određuje majčinska strana, dok se po očevoj liniji nasleđuje kompaktan rast, prinos, kraći period sazrevanja ili spontano cvetanje (ako je uključen ruderalis). Za ukrštanje se neretko koriste i jako stabilizovane sorte kao što su Skunk No.1, Haze (ukoliko pronađete Original Haze), Northern Lights (najbolje #5), Durban Poison, Afghani No.1, mada je to, više posao za one koji su se već oprobali u stvaranju nove sorte, dok stvarnje novih sorti od postojećih komercijalnih, slabije stabilizovanih, rade samo profi hibridizatori koji imaju tačne podatke o nastanku, roditeljskim linijama i uopšte, genetici tih sorti. O.K., nabavili ste seme ili zdrave klonove, odgajili ste zrele biljke obe strane u P generaciji i kreće ukrštanje. Nešto pre nego mužjaci otvore cvetove, prenesite ih u drugu prostoriju, gde će biti apsolutno izolovani od ženki. Izaberite onu biljku koja vam u celini izgleda najzdravija (nemojte ići za tim da uzimate najvišeg i najranije zrelog mužjaka, često se od njih stvore hermafroditi). Takođe, uzmite mužjaka koji ima šuplju stabljiku, a odbacite one koji imaju pune stabljike, jer to ukazuje na sklonost te biljke da enrgiju koristi za stvaranje vlakana, a ne psihoaktivnih supstanci. Pošto mužjaci cvetaju nešto ranije, morate sakupiti polen. Najlakše ćete to uraditi ako isečete biljku, izvrnete je naopako, s tim da ste pre toga ispod podmetnuli list papira (može i celofan, parče stakla ili plastike) i protresete. Taj polen upakujte u plastične kesice ili staklene bočice, dobro, hermetički zatvorite i stavite u frižider (ili zamrzivač, ukoliko želite da ga čuvate više meseci ili čak, godina). Obavezno promenite odeću i dobro operite ruke, pre nego što odete kod vaših devojčica, jer se lako može desiti da ih nenamerno oprašite (ako je neka već počela sa cvetanjem). Kad dođe vreme za oplodnju, odaberite ženku po istom principu kao i mužjaka i obratite posebnu pažnju na njene cvetove: najgušći obično daju najviše psihoaktivnih supstanci. Uzmite slikarsku četkicu sa finom dlakom (za akvarele, npr.) i njome lagano nanosite polen na ženske cvetove. Ukoliko imate više različitih sorti za ukrštanje, nije loše da na svakoj oplođenoj biljci postavite etiketu sa zapisanim ukrštanjem. Posle 2-3 nedelje seme je zrelo, što možete utvrditi jednostavnim pritiskom na njega. Ako se čuje jasan zvuk „pop!“, to je to. Ne oslanjajte se previše na boju, jer različite sorte imaju različitu boju i teksturu semena, ali, u svakom slučaju, ono ne sme da bude zeleno.

E, sad imate mnogo semenki F1 generacije. Jedna ženka može da da stotine, pa čak i preko hiljadu semenki. Zasadićete to, što više, to bolje, veća je mogućnost izbora i dobićete rezultate približnije teoretskim (prema pravilima o nasleđivanju). Ne idite ispod 50 biljaka, to je neki minimum da možete da izdvojite najbolje, a profi hibridizatori rade sa nekoliko stotina ili par hiljada biljki. Kao što je rečeno, biljke u F1 generaciji će biti prilično uniformnog izgleda, sa 50:50 genotipom, pravi hibridi sa jakom snagom. Ponovo radite selekciju i odaberete najbolje, pa ukrštate. Odavde počinje inbriding, jer ukrštate genotipski jednake biljke koje su bliski srodnici (braća i sestre). Samim tim, započinje i rad na stabilizaciji sorte. Sad ste dobili F2 gen. gde su biljke prilično različite po izgledu (i uopšte, fenotipu). Imate sve od onih koji izgledaju kao majka, do onih koje izgledaju kao otac, kao i sve moguće kombinacije između. U vegetativnoj fazi isklonirajte u po bar 2 primerka sve biljke i obeležite ih, može vam pritrebati za kasnije. Kad počne cvetanje najvažniju ulogu igra selekcija. Bitno je da znate kakvu biljku želite i prema tome ih birate. Zanemarićemo osobine kao što su rast, bujnost, otpornost na buđ, rano sazrevanje u spoljnim uslovima i dr. i ograničićemo se na aromu i miris. Kako da pronađete željenu aromu i miris da za to ne utrošite previše vremena? Pošto ste izdvojili najzdravije biljke, protrljaćete po cvetić od svake među prstima (obavezno pranje prstiju između svake) i ono što vam najbolje miriše, uglavnom će imati i najbolji ukus. Za svaki slučaj, uzmite po koji uzorak cveta od svake, početkom 2. nedelje cvetanja, priručno osušite i uzmite dim-dva od svega, naravno, u kraćim razmacima. Ne pokušavajte da se „razvalite“. Možete doneti pogrešan sud o jačini, jer to nije potpuno sazrela biljka, a i čeka vas još posla. Izdvojili ste pobednika (i muškog i ženskog) i dalje sparujete njih da biste dobili F3 generaciju. I tako redom sve dok ne dođete do generacije gde sve biljke biljke poseduju željenu osobinu. Ako imate sreće, pa već u F3 dobijete sve biljke koje imaju željenu osobinu (što se dešava u slučaju da je postignuto homozigotno stanje, bilo u dominantnom ili recesivnom obliku), možete nastaviti inbriding da biste sredili još neke druge osobine (rast, cvetanje...). Ukoliko u F3 generaciji niste zadovoljni intenzitetom željene osobine, izvršićete jedno (eventualno dva) povratno ukrštanje dobro odabranog mužjaka iz F3 sa kloniranom majkom iz F2, što bi trebalo da fiksira tu osobinu i time je pojača. Međutim, kad se organizmi dovode u homozigotno stanje javlja se tzv. inbridna depresija koja se manifestuje samnjenjem hibridne snage, jer su genski aleli dovedeni u štetno stanje koje je vrlo nepovoljno za opstanak organizma. Ova pojava je najača u prve 2-3 inbridne generacije, a kasnije slabi i oko desete inb. gen. se dolazi do pojave inbridnog minimuma. Profi hibridizatori često pribegavaju stvaranju 2 inbridne linije od F2 gen. da bi kasnijim međusobnim ukrštanjem te 2 linije mogli da izbegnu inbridnu depresiju, jer su one izdvojene u homozigotnom stanju za jednu ili više osobina, ali ne i za sve, tako da postoji određena genetička raznolikost koja će rezultovati smanjenjem depresije i bržim dolaskom do inbridnog minimuma.

Povratnim ukrštanjem se, kao što je rečeno, dodaje i stbilizuje, fiksira jedna ili nekoliko bitnih osobina koje nedostaju prvoj sorti. Neki hibridizatori tu poboljšanu sortu nazovu novim imenom i u tome su u pravu ako je ona u velikoj meri različita od osnovne, ali je najčešće ipak poštenije govoriti o takvom proizvodu kao jednoj unapređenoj postojećoj sorti. Ponekad se dešava da sorte koje su bile podvrgnute povratnom ukrštanju, bez dodatnog inbridinga, iziđu na tržište. One su definitivno nestabilne po pitanju više osobina po kojima nije vršeno povratno ukrštanje.

Stvaranje novih sorti je složen proces i potrebno je dosta sreće da stvari u amaterskim uslovima ispadnu tačno onako kako ste zamislili. Čak i da ne dospete do željenog cilja u potpunosti, ukoliko imate dovoljno strpljenja, na kraju ćete imati jedno sasvim novo i neprocenjivo iskustvo koje vam može umnogome značiti u nekom budućem pokušaju. U svakom slučaju, kad vas jednom pođe, žestoko ćete se navući na tu priču, jer to je jedan kreativni proces koji će vam pružiti mnogo zadovoljstva.

Na kraju, pomenuću i neke od danas poznatih hibridizatora i njihove najpoznatije sorte. Dj Short (Blueberry, Flo), Chimera (Schnazleberry, Mental Floss), Soma (NYC Diesel, Somango), Shantibaba (White/Black Widow), Nevil (Neville’s Haze), Breeder Steve (LUI), Simon (AK 47, Chronic), Sam the Skunkman (Skunk No.1), Reeferman (Love Potion#1).
 

SLO-Era

Poznanici Foruma
Poznanik Foruma
24.10.2004
1.812
583
138
52
bilo je opisano sta znače pojmovi hibrid,F1.... i o ukrstanju ali svakako dobra tema
 

GrowByLudak

Aktivan Član
26.09.2013
82
20
0
a shit nisam znao da polen moram drzat u frizideru a imam ga od 8 mj ove god al je stojo u sobi :000 oce se to primit koju menku za outdor nagodinu ? : /
i di mogu nabavit ono srebro za prskaje auto-a?
 

Big L

B.I.G.
Poznanik Foruma
11.09.2009
1.841
2.188
188
Brooklyn NY
GrowByLudak je napisao(la):
moze to ikako u sazetku :D ;) hh :smoke18: z

GrowByLudak je napisao(la):
a shit nisam znao da polen moram drzat u frizideru a imam ga od 8 mj ove god al je stojo u sobi :000 oce se to primit koju menku za outdor nagodinu ? : /
i di mogu nabavit ono srebro za prskaje auto-a?

To ti je kad čitaš sažetke. :)
 

MalaMaca

Aktivan Član
28.05.2014
128
101
0
ma ozbiljno pitam jer sam morala na blef skidat jednu biljku sta sam mislila da ce biti muszjak ,a necu duze dolazit na saajt pa da ne riskiram i kad sam ju iscupala i prelomila stabljika je bila suplja pa me ohrabrilo posto znam da muske budu inace suple a za zenske neznam,nije nikad bilo price o tomne :)