Presuda RH

Hempatia Soma Herbies Headshop iGrow

Ledo

Aktivan Član
12.11.2006
219
3
0
35
REPUBLIKA HRVATSKA
VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Z A G R E B

Broj: I Kž 97/06-4


U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E
P R E S U D A

Vrhovni sud Republike Hrvatske u Zagrebu u vijeću sastavljenom od sudaca Vrhovnoga suda Zlate Lipnjak-Bosanac, kao predsjednice vijeća, te Melite Božičević-Grbić i Dragana Poljaka kao članova vijeća i višeg sudskog savjetnika Vojimira Katića, kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv opt. A. S. zbog kaznenog djela iz čl. 173. st. 2. KZ, odlučujući o žalbi optuženog podnesenoj protiv presude Županijskog suda u Vukovaru od 13. siječnja 2006., broj K-83/05, u sjednici održanoj 23. svibnja 2007., saslušavši zamjenika Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske M. C.,


p r e s u d i o j e :

Prihvaća se žalba opt. A. S., preinačuje se prvostupanjska presuda u odluci o kazni, te se opt. A. S. za kazneno djelo iz čl. 173. st. 2. Kaznenog zakona u vezi čl. 25. Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona za koje je prvostupanjskom presudom proglašen krivim, na temelju istih zakonskih propisa uz primjenu odredbi iz čl. 57. st. 1. i 2. toč. b) KZ, osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca, a primjenom odredbi čl. 54. st. 1., 2. i 3. KZ izrečena kazna zamjenjuje se radom za opće dobro na slobodi u trajanju od 20 (dvadeset) dana, koji rad je dužan izvršiti u roku od 1 (jedne) godine od dana kada započinje s njegovim izvršenjem; ako optuženik ne izvrši u cijelosti li djelomično rad za opće dobro istekom određenog roka, sud će donijeti odluku o izvršenju kazne zatvora u trajanju srazmjerno neizvršenom radu za opće dobro.


Obrazloženje

Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Vukovaru proglašen je krivim opt. A. S., zbog kaznenog djela zlouporabe opojnih droga iz čl. 173. st. 2. KZ u vezi čl. 25. ZID KZ, te je na temelju istih zakonskih popisa uz primjenu odredbi čl. 57. st. 1. i 2. toč. b) KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, a primjenom odredbi čl. 54. st. 1., 2. i 3. KZ izrečena kazna mu se zamjenjuje radom za opće dobro na slobodi u trajanju od 40 (četrdeset) dana, koji rad je dužan izvršiti u roku od 1 (jedne) godine od kada započinje s njegovim izvršenjem.

Na temelju čl. 173. st. 7. KZ u vezi s čl. 80. KZ, optuženom se izriče sigurnosna mjera oduzimanja predmeta – droge marihuana, prema potvrdi o privremenom oduzimanju predmeta broj … od 05. rujna 2005.
Temeljem čl. 122. st. 4. ZKP, optuženik je oslobođen u cijelosti naknade troškova kaznenog postupka.
Protiv te presude žali se optuženik po svom branitelju zbog odluke o kazni, s prijedlogom da se pobijana presuda preinači i optuženiku izrekne blaža kazna.
Odgovor na žalbu nije podnesen.
Postupajući u smislu odredbe čl. 373. st. 1. ZKP, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, nakon razgledavanja spisa dostavilo je pismeno mišljenje od 29. ožujka 2006., broj KŽ-DO-480/06, u kojem je predložilo da se žalba optuženika odbije kao neosnovana i potvrdi presuda suda prvog stupnja.
Žalba optuženika je osnovana.
Žalitelj u svojoj žalbi ističe da sud prvog stupnja nije u dovoljnoj mjeri cijenio olakotne okolnosti, prvenstveno da je optuženik neosuđivan, priznao je kazneno djelo, izrazio kajanje i žaljenje zbog učinjenog, a i otac je dvoje malodobne djece.
Optuženi u žalbi s pravom tvrdi da je prvostupanjski sud prilikom odmjeravanja visine kazne premalo cijenio značaj olakotnih okolnosti.
Naime, prvostupanjski sud je kao olakotno optuženiku cijenio priznanje kaznenog djela, kajanje te činjenicu male kriminalne količine opojne droge marihuana, jer se radi o dvije stabljike.
Ovaj sud, kao sud drugog stupnja, prihvaća navedene olakotne okolnosti koje je prvostupanjski sud pravilno utvrdio, međutim, cijeneći sve okolnosti koje u smislu čl. 56. st. 1. i 2. Kaznenog zakona koje utječu na odmjeravanje visine kazne za kazneno djelo zlouporabe opojnih droga, nalazi da je bilo mjesta i blažem kažnjavanju jer je stupanj krivnje optuženika najniži, s obzirom na utvrđenu činjenicu male kriminalne količine od dvije stabljike opojne droge marihuana, njegovog priznanja i kajanja zbog počinjenog kaznenog djela koje treba prihvatiti kao izraz stvarnog, a ne samo verbaliziranog kajanja, kao i novo iznesenu činjenicu da je otac dvoje malodobne djece.

S obzirom na sve navedeno, a kako se radi o izrazito olakotnim okolnostima, bez utvrđenih otegotnih okolnosti, izrečena kazna zatvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca uz primjenu odredaba o ublažavanju kazne, te zamjenom za rad za opće dobro na slobodi, koje je shodno izrečenom smanjen na 20 (dvadeset) dana, po ocjeni ovog suda se ukazuje primjerenom stupnju krivnje optuženika, te pogodnom da ostvari kako opću svrhu kaznenopravnih sankcija opisanu u čl. 6. Kaznenog zakona, tako i svrhu kažnjavanja iz čl. 50. Kaznenog zakona.

Slijedom iznesenog, a kako pri ispitivanju pobijane presude nisu nađene niti povrede zakona iz čl. 379. st. 1. Zakona o kaznenom postupku, na čije postojanje ovaj sud pazi po službenoj dužnosti, valjalo je na temelju čl. 390. st. 1. Zakona o kaznenom postupku prihvatiti žalbu optuženika zbog odluke o kazni i preinačiti pobijanu presudu na način kako je to opisano u izreci ove odluke.

U Zagrebu, 23. svibnja 2007.

Zapisničar:
Vojimir Katić, v.r.
Predsjednica vijeća:
Zlata Lipnjak Bosanac, v.r.

PS nadam se da me se nece isprdat i za ovu temu:) lól
 

mr.skunk

Vutra Veteran
16.01.2007
831
44
0
34
pa jel nije i ta presuda po starom zakonu ako je prvi stupanj donio presudu u sijecnju 2006
kako pise u presudi vrhovnog suda.
 

mr.skunk

Vutra Veteran
16.01.2007
831
44
0
34
o tome i govorim ta je presuda po starom KZ-u koliko ja vidim
jer da je netko pao 01.10 nebi stigao Zupanijski presuditi do 13.01 znaci
za 3 i po mjeseca.
 

Nishiken

Aktivan Član
31.12.2007
53
3
0
87
Vidim da niste pravno potkovani ;)

Kada dodje do promjene zakona, i ako je netko pocinio kazneno djelo dok je bio aktualan stari zakon, njemu ce se suditi po blazem zakonu i nebitno je da li je to novi ili stari zakon. A u ovom slucaju je blazi stari zakon. I ovo pravilo vrijedi za bilo koji zakon, ne samo Kazneni zakon.
 

mr.skunk

Vutra Veteran
16.01.2007
831
44
0
34
Nishiken je napisao(la):
Vidim da niste pravno potkovani ;)

hehehehe al nismo ni kopitama potkovani

pa nego sta sam ja drugo napisao nego da mislim da tipa kaci stari zakon
koji je bio tolerantan donekle, i sada posto je on to napravio prije 01.10 te godine
normalno da ga kaci blazi zakon, o tome ja i govorim Ledi da bi trebao nabaviti
neke presude novijeg datuma znaci poslije izmjena i dopuna koje su stupile na snagu
u 10 mj. 2006 . uff jebote vise ni sam neznam jel u 10 mj 2005 ili 2006 mislim da je
2006-te

bas me zanima sta kazu ostali pravnici :flamed:
 

Ledo

Aktivan Član
12.11.2006
219
3
0
35
2006. godie je stupio novi zakon, nego jebiga trazio sam,al nemogu dobit nista prema novom zakonu. Jer fala bogu kako to kod nas sporo ide. Jer presude jos nisu pravomocne, a pravomocne nisu sve dok stranka ima pravo na zalbu.
A ono za blazi i strozi zakon, u korist stranke koristi se u slucajevima kada je bio strozi zakon zatim je donesen blazi. A stranka je pocinila kazneno djelo za vrijeme trajanja strozeg zakona.
U hrvatskom slucaju ako pocinis djelo pod ovim zakonom, nece se na tebe prmjenjivat stari zakon.
Kolko mene moje pamcenje sluzi...
Postoje neki rokovi za to subjektivni 8dana, objektivni 3mjeseca, al nemojte me drzat za rijec...
 

mr.skunk

Vutra Veteran
16.01.2007
831
44
0
34
dosada i nije bilo puno pravomocnih presuda nakon zadnjih dopuna
a koliko znam par ih je objavljeno javno ali nepravomocno
( onaj tip iz Osijeka i onaj muzicar iz Pule)
i sve su bile drakonske malo ispod minimuma jer su ljudi bili dosada neosudjivani
evo nedavno je tip iz Vinkovaca za posadjenih 30-40 biljki u dvoristu
dobio tocno 3 godine ( isto neosudjivan) i tako koliko pratim sudsku praksu
po novom zakonu nema odstupanja od propisanog minimuma od 3 god.
zato vi buduci i sadasnji pravnici bombadirajte vlasti i javnost sa analizama
i komentarima takvih presuda jer su one daleko u nesrazmjeru sa zakonima
civiliziranih zemalja gdje po meni i trebamo pripadati danas sutra.:read: